3 trender inom organisationers kompetensutveckling under 2020

3 trender för lärande företag 2020

Med ett allt längre arbetsliv och förändrade yrkesroller har behovet av vidareutbildning aldrig varit större. Såhär tror edX vd Anant Agarwal att 20-talet kan komma att präglas av ny kunskap.

Arbetslivet väntas genomgå kraftiga omvälvningar under de kommande åren, som ett resultat av att digitalisering, automatisering och AI börjar förändra många yrkesroller i grunden. Förmågan att anpassa sig och lära nytt kan komma att bli avgörande för konkurrenskraften, och som Chef tidigare rapporterat sackar Sverige efter på detta område i en internationell jämförelse.

För att klara de stora utmaningarna menar ledande utbildningsexperter som Josh Bersin, grundare av konsultbyrån Bersin by Deloitte, att kontinuerligt lärande måste bli en del av vardagen på jobbet.

”Hur vi än försöker så finns det inget som kan vända utvecklingen mot allt längre livslängd, kortare anställningar och den ständiga pressen att bemästra ny teknik. Men organisationer kan göra det lättare för sig genom att aktivt stödja människors kompetensskifte och karriärutveckling i arbetsgivarprogram”, skriver Josh Bersin i Deloitte Review.

lager

Läs också: Därför bör du satsa på ”upskill och reskill”

Att skiljelinjen mellan arbete och utbildning kommer fortsätta att bli allt suddigare under 2020 spår även Anant Agarwal, vd för utbildningsplattformen edX, i affärsmagasinet Forbes. Bakom den icke vinstdrivande onlinesatsningen edX står de ansedda universiteten Harvard och MIT, och har hittills har man utbildat omkring 20 miljoner studenter på universitetsnivå.

Dessa utbildningstrender tror Anant Agarwal att vi får se år 2020:

  • Ökade investeringar i utbildning

När organisationer inser värdet av det humankapital man besitter, kommer man också att lägga mer pengar på flexibel kompetensutveckling för sina anställda – inte minst de vars arbetsuppgifter är på väg att tas över av tekniken.

Som en del i sitt sociala ansvarstagande kommer företag att genom olika interna program träna sina anställda för nya arbetsuppgifter, eller hjälpa dessa att förbli anställningsbara på arbetsmarknaden.

  • Kraftig tillväxt för yrkesinriktade onlinekurser

De tekniska framstegen riskerar att fördjupa inkomst- och utbildningsklyftorna, och då särskilt bland anställda inom okvalificerade yrken.

Här kommer lättillgängliga onlineutbildningar där människor kan tillägna sig praktiska kunskaper som svarar direkt mot marknadens behov att spela en stor roll. Som följd kommer utbudet av specialiserade yrkesprogram och diplomeringar att öka.

moocs

Läs också: Bli smartare med MOOC:s – helt gratis

  • En livslång lärandekultur får fäste

Hittills har företagsutbildningar ofta bestått i punktvisa insatser där ett kompetensbehov har identifierats, med syfte att de anställda ska kunna nå målen. Under 2020 tror Anant Agarwal att vi kommer att få se ett fokusskifte bort från sådant kortsiktigt vinsttänkande.

Istället blir personalen den viktigaste tillgången, och genom att bygga helhetskulturer som tar ansvar för de anställdas ständigt pågående utveckling bygger organisationer lojalitet bland de anställda.

Relaterade artiklar

Peter Ekholm framför ett tåg
Karriär

Peter Ekholm, vd för Inlandsbanan: ”Farmor har präglat mig”

Snö, motorer och tåg. Det är viktiga teman i Peter Ekholms karriär, som fört honom från Vemdalens skidbackar via Nya Zeeland till vd-posten för Inlandsbanan.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
Tusenkronorsedel som klipps itu
Karriär

Börs-vd:arnas lön: 6,3 miljoner om året

Medianlönen för den totala ersättningen till en börs-vd var 6,3 miljoner kronor för helåret 2019, visar en ny rapport från Novare Pay Consulting.
Hand med skursvamp tvättar av LinkedIns logotyp
Karriär

9 tips för att fräscha upp din Linkedin-profil

Oavsett om coronakrisen fått dig att spana efter nytt jobb eller ej, kan det vara klokt att regelbundet uppdatera din profil på Linkedin.
Teckning av en fylld plånbok
Karriär

Lönen viktigare för kvinnor än för män

Vill du rekrytera kvinnor? Se då till att erbjuda ett större lönekuvert.
Person som ser glad ut efter att ha fått feedback digitalt
Karriär

Så ger du feedback – som boostar karriär och prestation

Feedback boostar karriär och prestation – både för den som ger och tar emot. Men vilken typ av feedback fungerar bäst? Hjärnforskaren Alva Appelgren har undersökt sambandet.
Ibland är det systemen, inte ledarskapet, som orsakar frustration på jobbet.
Annonssamarbete Chef + Sopra Steria

IT-system dold orsak till ledarskapsproblem

Dålig effektivitet och irritation i ditt team beror inte alltid på brister i ledarskapet. Leta efter lösningar på rätt ställe. ”Det är alldeles för vanligt med IT-system som stoppar oss, snarare än stöttar”, säger Christer Söderholm på Sopra Steria.
distansarbete
Arbetsmiljö

Distansarbetet har ökat – med 400 procent

Under coronakrisen har distansarbetet ökat med mer än 400 procent i yrkesgruppen som har förutsättningar att jobba hemifrån, visar en ny undersökning. 39 procent av de som jobbar hemma är mer nöjda med sin arbetssituation än tidigare – men en majoritet saknar fikastunderna.