3 trender inom organisationers kompetensutveckling under 2020

3 trender för lärande företag 2020

Med ett allt längre arbetsliv och förändrade yrkesroller har behovet av vidareutbildning aldrig varit större. Såhär tror edX vd Anant Agarwal att 20-talet kan komma att präglas av ny kunskap.

Arbetslivet väntas genomgå kraftiga omvälvningar under de kommande åren, som ett resultat av att digitalisering, automatisering och AI börjar förändra många yrkesroller i grunden. Förmågan att anpassa sig och lära nytt kan komma att bli avgörande för konkurrenskraften, och som Chef tidigare rapporterat sackar Sverige efter på detta område i en internationell jämförelse.

För att klara de stora utmaningarna menar ledande utbildningsexperter som Josh Bersin, grundare av konsultbyrån Bersin by Deloitte, att kontinuerligt lärande måste bli en del av vardagen på jobbet.

”Hur vi än försöker så finns det inget som kan vända utvecklingen mot allt längre livslängd, kortare anställningar och den ständiga pressen att bemästra ny teknik. Men organisationer kan göra det lättare för sig genom att aktivt stödja människors kompetensskifte och karriärutveckling i arbetsgivarprogram”, skriver Josh Bersin i Deloitte Review.

lager

Läs också: Därför bör du satsa på ”upskill och reskill”

Att skiljelinjen mellan arbete och utbildning kommer fortsätta att bli allt suddigare under 2020 spår även Anant Agarwal, vd för utbildningsplattformen edX, i affärsmagasinet Forbes. Bakom den icke vinstdrivande onlinesatsningen edX står de ansedda universiteten Harvard och MIT, och har hittills har man utbildat omkring 20 miljoner studenter på universitetsnivå.

Dessa utbildningstrender tror Anant Agarwal att vi får se år 2020:

  • Ökade investeringar i utbildning

När organisationer inser värdet av det humankapital man besitter, kommer man också att lägga mer pengar på flexibel kompetensutveckling för sina anställda – inte minst de vars arbetsuppgifter är på väg att tas över av tekniken.

Som en del i sitt sociala ansvarstagande kommer företag att genom olika interna program träna sina anställda för nya arbetsuppgifter, eller hjälpa dessa att förbli anställningsbara på arbetsmarknaden.

  • Kraftig tillväxt för yrkesinriktade onlinekurser

De tekniska framstegen riskerar att fördjupa inkomst- och utbildningsklyftorna, och då särskilt bland anställda inom okvalificerade yrken.

Här kommer lättillgängliga onlineutbildningar där människor kan tillägna sig praktiska kunskaper som svarar direkt mot marknadens behov att spela en stor roll. Som följd kommer utbudet av specialiserade yrkesprogram och diplomeringar att öka.

moocs

Läs också: Bli smartare med MOOC:s – helt gratis

  • En livslång lärandekultur får fäste

Hittills har företagsutbildningar ofta bestått i punktvisa insatser där ett kompetensbehov har identifierats, med syfte att de anställda ska kunna nå målen. Under 2020 tror Anant Agarwal att vi kommer att få se ett fokusskifte bort från sådant kortsiktigt vinsttänkande.

Istället blir personalen den viktigaste tillgången, och genom att bygga helhetskulturer som tar ansvar för de anställdas ständigt pågående utveckling bygger organisationer lojalitet bland de anställda.

ca-marknadsbit2_cissi
Chefakademin

Ta ansvar för ditt lärande

Chefakademin är den självklara startpunkten när du söker chefs-och ledarskapsutbildningar. Ta ansvar för ditt lärande – det har aldrig varit enklare.

Relaterade artiklar

Pär Lager föreläser på Chefakademins frukostseminarium.
Chefakademin

Framtidens lärande i fokus

Det var fullt hus och hög stämning när Chefakademin fick sin officiella invigning. Pär Lager bjöd frukostpubliken på insikter om framtidens nödvändiga lärande – en angelägenhet för alla.