Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

3 tips till lönesättande chefer

Gruvar du dig inför lönesamtal och lönesättning? Du är inte ensam.
”Det svåraste med att sätta lön är att hitta den där ultimata balansen mellan nöjd medarbetare och nöjd arbetsgivare”, säger Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Försäkringskassan.

Okategoriserade
Text: Chefakademin
Publicerad
Marie Hallander Larsson, HR-chef på Försäkringskassan, medverkar i Chefs seminarium Sätta lön 29 mars 2017. Hon kommer att dela sina egna erfarenheter kring lönesättning i både privat och offentlig sektor.

Marie Hallander Larsson har lång och gedigen erfarenhet som HR-chef i stora organisationer som Swedbank, Posten och nu på Försäkringskassan. På Chefs seminarium Sätta lön i Stockholm 29 mars 2017 kommer hon att berätta om sina egna erfarenheter kring lönesättning i både privat och offentlig sektor och dela med sig av råd och tips.
”Som chef vill jag ju att lönen ska vara en bra drivkraft för allt framtida arbete och att medarbetaren ska uppleva den rättvis och i paritet med det man har presterat”, säger Marie Hallander Larsson.

Lönesättningen ska dessutom visa att hon som chef tar ansvar och hanterar företagets eller myndighetens pengar väl. En svår balansgång som många lönesättande chefer känner igen.
”Själv har jag såklart också tänkt att: ‘Om jag bara hade mer pengar…’ Det svåraste är när man inte kan ge mer pengar till den som verkligen är högpresterare. När ramen säger X procent och det är det som gäller. Då är det betydligt lättare att motivera varför någon som inte har presterat tillräckligt får mindre pengar.”

Som HR-chef i både höglöne- och låglönebranscher har hon från olika perspektiv kunnat se lönens roll för medarbetares motivation.
”Lön är en motiverande faktor, men snarast som en bas. Jag har tydligt upplevt att det inte finns ett likhetstecken mellan hög lön och hög motivation. Det är nästan så jag kan säga tvärtom – medarbetare med väldigt hög lön kräver också väldigt mycket för att det ska upplevas som motiverande.”

Missnöje med lönen menar hon ofta kan vara uttryck för något annat.
”Min erfarenhet är att missnöje med lönen många gånger är ett tecken på att det inte står rätt till med andra saker. Inte alltid såklart, men många gånger upplever jag att lönen blir ett ‘vapen’ för missnöje.”

Utöver lön finns en rad andra sätt att motivera medarbetare.
”Möjligheten att påverka, att få utvecklas i den roll man har, få konstruktiv feedback och schysta förutsättningar för att göra ett bra jobb är också viktigt för den totala upplevelsen av arbetet”, säger Marie Hallander Larsson.

3 tips till lönesättande chefer

Här är råd från Marie Hallander Larsson, sådant som hon själv tycker att hon har haft hjälp av i lönesättningssammanhang:

Lönekriterier är viktiga, så att medarbetaren vet vad det är som premieras om man har individuell lönesättning. Det måste vara hyggligt tydligt vad som krävs.

Lär dig mer om hur lönebildning i stort fungerar – hur uppstår procenten, hur fungerar det så kallade märket och hur hänger det ihop med samhällsekonomin, etc. Då står du som chef mer stadigt när du ska hantera medarbetarnas frågor. Det finns bra utbildningar och böcker och du har säkert en påläst HR person i din närhet.

Ha diskussion om lönesättning som verktyg i din egen chefs/ledningsgrupp. Det kan utveckla både människor och företaget.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden