Kvinna i blått som har superhjälte-skugga

10 tips för att motivera dina medarbetare

Du som ledare och chef kan få dina medarbetare att hitta sin egen blixtrande motivation – och därmed utnyttja hela sina potential.

Att känna sig behövd och uppskattad, att få utvecklas, samarbeta med kollegor och att få egen frihet är viktigt för motivationen. För dig som chef gäller det att skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta sin egen inre motivation.

Under en vår av oro och corona-turbulens har detta för många chefer och ledare varit extra svårt. Hur kan du som chef motivera dina medarbetare när det till exempel är extra hård belastning, som för vårdpersonal och pedagoger, eller när ledarskapet plötsligt ska bedrivas från en dator hemifrån?

I pr-byrån Westanders bok ”Ledarskapshandboken 2021” finns tips på hur du som ledare gör för att hitta dina medarbetares inre motivation och självledarskap:

  1. Skapa tydliga ansvarsförhållanden

Låt dina medarbetare styra sitt eget arbete genom att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig. Otydligt ansvar leder till osäkerhet, stress och konflikter.

2. Visa tillit

Ge frihet till dina medarbetare att själva bestämma hur de ska nå målen för de egna arbetsuppgifterna. Det ökar motivationen. Visa också att du litar på dem när det gäller tidsanvändning och val av arbetsgrupper.

3. Detaljstyr aldrig

Om du har delegerat en uppgift, låt då medarbetaren ta ansvar för den utan att du går in och tar över. Erbjud i stället stödjande coachning, ge återkoppling och betona att det är medarbetaren som bestämmer.

deepworkny

Läs också: Deep work: 5 regler – för att få din hjärna att prestera på max

4. Tillåt misslyckanden

På en arbetsplats som tillåter misslyckanden är det lättare att våga göra nya saker och att lära av sina misstag.

5. Bygg en feedbackkultur

Främja en kultur där alla, både du och dina medarbetare, är generösa med beröm och ger konstruktiv kritik. Återkoppling bidrar till ständig kompetensutveckling och upskilling.

6. Främja förändring

Uppmuntra till ständig förnyelse av arbetsmetoder, processer och rutiner. En stark förändringskultur sporrar medarbetare till personlig utveckling och motiverar dem.

7. Ha höga förväntningar – och visa dem

Tydliggör dina förväntningar på medarbetaren genom att delegera uppgifter som går utanför hens bekvämlighetszon. Det är jobbigt att förlora fotfästet, men också lustfyllt att utvecklas.

lonera13

Läs också: Forskning: Orättvis lön på jobbet – förödande för motivationen

8. Betona ert syfte och ert ”why”

Prata om syftet med att ni finns till och hur ni alla bidrar till samhället och målen. Det är engagerande att sträva mot ett gemensamt högre mål.

9. Utveckla värdegrunden

Ta fram en värdegrund som tydligt pekar ut vilka värderingar som ska vägleda det dagliga arbetet.

10. Uppmuntra samarbete

Säkerställ att organisering, lönekriterier och andra processer på arbetsplatsen främjar samarbete och inte konkurrens. Ett effektivt samarbete mellan engagerade kollegor skapar arbetsglädje.

Kvinna som har händerna vid tinningarna

Läs också: Forskning: Övermäktiga krav får chefer att sluta

Relaterade artiklar

Katarina Berg
Arbetsmiljö

Så funkar Spotifys nya "jobba där du vill"-koncept

Spotify lanserade i veckan sin nya jobbmix där alla medarbetare får arbeta där de önskar. Men hur går det till egentligen?

intro_degreed
Annonssamarbete Chef + Degreed

Synliggör det dolda lärandet på jobbet

Mängder av lärande på jobbet sker i det dolda. Gamla synsätt står i vägen för att ta tillvara kompetens.
”Framtiden bryr sig inte om hur du blev expert på något – bara att du blev det”, konstaterar Dan Tesnjak på Degreed.

Hjärta med texten hope ritad på immig glasruta.
Ledarskap

Utan framtidstro – inget affärsresultat

Av de tio intelligenser som man listar och mäter inom emotionell intelligens är optimism den allra viktigaste, menar ledarskapskonsulten Leif Klockare på Roche Martin. 
Serena Williams
Hälsa

Planera tiden – som Serena Williams

Du kan inte klå tennisstjärnan – och investeraren – Serena Williams hastighet på hennes serv, men du kan ta upp kampen om tiden med samma app som hon.
Målarfärger
Hälsa

Tänk fritt – och väx som chef

Din villighet att lära nytt avgör kvaliteten på dina idéer. Och kreativa idéer har för dig som chef kanske aldrig varit viktigare än nu.
motivation2021
Ledarskap

Tips från 24 toppchefer: Så motiverar du dina medarbetare – och dig själv – just nu

Hur peppar och motiverar vi oss bäst under gråa vinterdagar i coronakrisens tid? Under 24 dagar i december svarade chefer och ledare på frågan hur de motiverar sig själva och sina medarbetare just nu. Här är deras bästa tips att ta med sig in i det nya året. 
Maria Geijer på Morot & Co ger råd om hur du knyter dina kunder närmare. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Morot & Co

Så enkelt tar du klivet närmare kunden

Bli bättre på att få nya kunder och behålla dem ni har. ”Många missar hur enkelt det kan vara att testa, utforska och samla in kunskap om vad som är intressant för just deras kunder”, säger Maria Geijer, på Morot & Co

Läsning av Röda Rummet, vid grön gran
Kommunikation

Julläsning för chefer

En lugnare jul än vanligt står för dörren. Varför inte använda den lediga tiden till att läsa skönlitteratur? Chef har satt samman en litteraturkanon för svenska chefer.