Kvinna i blått som har superhjälte-skugga

10 tips för att motivera dina medarbetare

Du som ledare och chef kan få dina medarbetare att hitta sin egen blixtrande motivation – och därmed utnyttja hela sina potential.

Att känna sig behövd och uppskattad, att få utvecklas, samarbeta med kollegor och att få egen frihet är viktigt för motivationen. För dig som chef gäller det att skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta sin egen inre motivation.

Under en vår av oro och corona-turbulens har detta för många chefer och ledare varit extra svårt. Hur kan du som chef motivera dina medarbetare när det till exempel är extra hård belastning, som för vårdpersonal och pedagoger, eller när ledarskapet plötsligt ska bedrivas från en dator hemifrån?

I pr-byrån Westanders bok ”Ledarskapshandboken 2021” finns tips på hur du som ledare gör för att hitta dina medarbetares inre motivation och självledarskap:

  1. Skapa tydliga ansvarsförhållanden

Låt dina medarbetare styra sitt eget arbete genom att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig. Otydligt ansvar leder till osäkerhet, stress och konflikter.

2. Visa tillit

Ge frihet till dina medarbetare att själva bestämma hur de ska nå målen för de egna arbetsuppgifterna. Det ökar motivationen. Visa också att du litar på dem när det gäller tidsanvändning och val av arbetsgrupper.

3. Detaljstyr aldrig

Om du har delegerat en uppgift, låt då medarbetaren ta ansvar för den utan att du går in och tar över. Erbjud i stället stödjande coachning, ge återkoppling och betona att det är medarbetaren som bestämmer.

Två personer som koncentrerat djupjobbar

Läs också: Deep work: 5 regler – för att få din hjärna att prestera på max

4. Tillåt misslyckanden

På en arbetsplats som tillåter misslyckanden är det lättare att våga göra nya saker och att lära av sina misstag.

5. Bygg en feedbackkultur

Främja en kultur där alla, både du och dina medarbetare, är generösa med beröm och ger konstruktiv kritik. Återkoppling bidrar till ständig kompetensutveckling och upskilling.

6. Främja förändring

Uppmuntra till ständig förnyelse av arbetsmetoder, processer och rutiner. En stark förändringskultur sporrar medarbetare till personlig utveckling och motiverar dem.

7. Ha höga förväntningar – och visa dem

Tydliggör dina förväntningar på medarbetaren genom att delegera uppgifter som går utanför hens bekvämlighetszon. Det är jobbigt att förlora fotfästet, men också lustfyllt att utvecklas.

lonera13

Läs också: Forskning: Orättvis lön på jobbet – förödande för motivationen

8. Betona ert syfte och ert ”why”

Prata om syftet med att ni finns till och hur ni alla bidrar till samhället och målen. Det är engagerande att sträva mot ett gemensamt högre mål.

9. Utveckla värdegrunden

Ta fram en värdegrund som tydligt pekar ut vilka värderingar som ska vägleda det dagliga arbetet.

10. Uppmuntra samarbete

Säkerställ att organisering, lönekriterier och andra processer på arbetsplatsen främjar samarbete och inte konkurrens. Ett effektivt samarbete mellan engagerade kollegor skapar arbetsglädje.

Kvinna som har händerna vid tinningarna

Läs också: Forskning: Övermäktiga krav får chefer att sluta

chef_maj_2020-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Kvinna som har händerna vid tinningarna
Ledarskap

Forskning: Övermäktiga krav får chefer att sluta

Chefsuppdraget har svällt och kraven blivit övermäktiga, menar Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap, som studerat anledningen till att chefer i offentlig sektor slutar på sina jobb.
Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer, guidar till en lyckad onboarding.
Annonssamarbete Chef + Simployer

Lyckas med onboarding – på plats eller digitalt

En strukturerad introduktion av nya kollegor viktigare än någonsin. Oavsett om onboarding görs på plats eller digitalt.

fiskare_rityta-1
Motivation

De har ersatt pendlingstiden med fiske, cykling – och trumspel

På mjukvaruföretaget Eyevinn Technology uppmanas medarbetarna att ersätta den tid de vanligtvis pendlar med en aktivitet de gillar. Och deltagarna i ”The commute challenge” har varit precis så kreativa som utvecklingschef Jonas Rydholm Birmé hoppades.
Foto av Ann-Sofi Reichhuber, en hand håller en mobiltelefon med en av uppgifterna från poängjakten.
Motivation

Poängjakt med app motiverar

Efter flera månaders distansarbete gjuter Svensk Exportkredit ny energi i medarbetarna med hjälp av poängjakt i en app.
Tre chefer i kontorskläder i startposition på löparbana. Skylt som pekar mot Hösten 2020.
Motivation

Nu är cheferna på hugget – och peppade för nystart

Efter en vår av karantän, kris och distansarbete skulle man kunna vänta sig trötta och omotiverade chefer. Men närmare tre fjärdedelar känner sig peppade för nystart, visar Chefs undersökning.
spritmuseum1800
Ledarskap

”Förlåt, jag är museichef egentligen!”

På Spritmuseum i Stockholm får cheferna rycka in i kassa, disk och servis sedan medarbetarskaran krympt med en tredjedel. ”Ett sätt att ta sig igenom en svår period”, säger museichefen Ingrid Leffler.

Distansjobb gör det svårare att uppmärksamma farlig stress.
Annonssamarbete Chef + Skandia

10 signaler på farlig chefstress

”Chefer behöver bli bättre på att söka stöd och ta emot hjälp när de känner igen varningssignaler”, säger Kristina Hagström, hälsostrateg.

Greta Thunberg, Micael Bydén, Mona Sahlin
Ledarskap

Cheferna och ledarna som sommarpratar i år

Årets sommarpratare i P1 är presenterade, och inleder gör Greta Thunberg – som yngsta sommarvärd någonsin. Men även många andra chefer och ledare finns med på listan.