10 tecken på missbruk.

10 tecken på missbruk vid distansarbete

På videomöten kan ingen känna lukten av alkohol på andedräkten eller se om det är whisky i kaffekoppen. Hemarbete kan öka risken för missbruk, larmar företaget Alna, som arbetar med skadligt bruk i arbetslivet.

För personer med missbruksproblematik är arbetet och arbetsplatsen ofta en viktig faktor när det gäller att kontrollera sin alkoholkonsumtion eller andra beroenden. När mycket av arbetet sker på distans är det svårare, säger Ingela Eriksson på företaget Alna, som jobbar mot skadligt bruk i arbetslivet.

”Hemarbete är en riskfaktor i sig sedan innan, och om det blir väldigt långa perioder som det har varit nu blir det extra problematiskt”.

På en arbetsplats finns oftast en restriktiv hållning till alkohol, och riktlinjer som säger att det inte är tillåtet att dricka eller att vara påverkad på jobbet. Arbetsgivaren har dessutom ansvar att se till att alla är arbetsföra och inte utgör en risk på arbetsplatsen.

”Värderingar på arbetet är väldigt viktiga för individer med skadligt bruk eller beroendeproblematik. Jobbet är ofta det absolut sista man vill förlora. Studier visar att en restriktiv och tydlig alkoholpolicy som alla känner till och lever efter har stor påverkan på människors alkoholkonsumtion”, säger Ingela Eriksson.

Under mars till juni ökade antalet samtal till Alna med 30 procent jämfört med samma period förra året. Även under början av hösten har de sett en ökning.

”Framför allt har vi hittills sett en ökning av återfallen. Många som har haft problem tidigare har återfallit i gamla mönster, kanske i brist på rutiner och att inte träffa kollegor och chefer.”

Även företagshälsan Previa har märkt av en ökning av återfall i missbruk under pandemin, rapporterar TT. Man har också sett att en större andel av de drogtester som utförs på anställda på företag som anlitar Previa har visat positivt resultat under första halvåret i år jämfört med tidigare år.

Alna har tagit fram en lista på signaler och beteenden som kan vara tecken att hålla koll på om man som chef eller kollega misstänker att någon som hemarbetar har problem med missbruk.

Här är några av punkterna på listan. Var uppmärksam på om din medarbetare eller kollega uppvisar något av följande tecken:

10 tecken på skadligt bruk eller beroendeproblematik

  1. Förändrad prestation, kapacitet och/eller ojämn arbetskvalitet.

2. Ökad sjukfrånvaro samt ökad kort- och långtidsfrånvaro. Ofta uppstår ett mönster i korttidsfrånvaro där frånvaron är kopplad till lön eller helg. Vid sjukfrånvaro är det ofta svårverifierade åkommor som migrän, magont och ryggont.

3. Irritation/humörsvängningar/känslomässiga variationer och hamnar lätt i konflikter.

4. Uppvisar onormal trötthet.

5. Söker semesterdagar eller tjänstledighet samma dag eller i efterhand.

6. Har önskat förskott på lön minst två tillfällen senaste året.

7. Missköter tider, till exempel tänjer på flextiden eller försvinner från arbetsplatsen. Missar eller slarvar med tider eller deadlines.

8. Kontaktar chefer eller kollegor på kvällar/helger/nätter via mejl eller telefon.

9. Upplevs okoncentrerad i samtal och möten.

10. Ser ovårdad ut, opassande klädsel, opassande bakgrund i videomöten Låter kameran vara avstängd vid videomöten/bidrar inte på möten.

Källa: Alnas checklista för chefer

Signaler på risk- eller missbruk kan vara liknande om en person inte mår bra av andra orsaker, till exempel  stress, psykisk ohälsa, separation, skilsmässa eller sjukdom i familjen, vilket gör att det kan vara svårt att veta vad medarbetaren drabbats av – och få chefen att tveka. Hur ska man veta om det verkligen är missbruk eller något annat?

”Vi brukar rekommendera att inte försöka ställa en egen diagnos som chef, utan att i stället agera så fort man känner en oro eller ser tecken på att en medarbetare inte mår bra. Boka ett möte och fråga hur personen mår. Berätta om din egen upplevelse av oro och erbjud hjälp och stöttning vid behov. Man behöver inte ha bevis för det ena eller det andra, utan det viktiga är att prata med medarbetaren så fort som möjligt”, säger Ingela Eriksson.

Det här kan du göra som chef

Två personer i möte
  • Ta samtalet så fort som möjligt när du känner oro.
  • Fråga hur personen mår.
  • Berätta om din upplevelse av oro.
  • Anklaga inte.
  • Erbjud hjälp och stöttning.

Du kan också vända dig till Alna för rådgivning.

Julbord med dryck

Läs också: En av tio undviker julbordet – kollegorna dricker för mycket

prenumerera-chef-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

En ung kvinna står upp och jobbar utomhus med en dator framför sig.
Hälsa

Jobba bättre - utomhus

Flytta ut jobbet i grönskan. Ny forskning visar att det är bra för oss på flera olika sätt – men bara om du som chef får det att fungera.

Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, ser hur bland annat ledarskap och delaktighet har stärkts.
Annonssamarbete Chef + Winningtemp

Kommunchefens metod för bättre ledarskap

Mätbart bättre ledarskap, arbetsglädje, arbetssituation, engagemang och delaktighet. Här är receptet från Flens kommun.

Cygnis vd och en bild på Bydalsfjället.
Hälsa

Arbetsplatsen som tog 3 miljoner steg

De distansjobbande medarbetarna på datateknikbolaget Cygni i Östersund berättade att de inte kommit utanför dörren på flera dagar. Då bestämde företagets vd Kristina Berger att de måste hitta ett nytt sätt att aktivera medarbetarna.

Kvinna som spelar padel
Hälsa

Padel - för fler än mellanchefer

”Det är friskvård på sällan skådad nivå”, säger Lars Lundgren, specialist på idrottsmedicin, om mellanchefernas favoritsport padel.

En kvinna sitter vid ett överbelamrat skrivbord och jobbar framför två datorer.
Hälsa

Kraftig ökning av stress under året med corona

Under det krävande året med pandemin har stressen i samhället ökat kraftigt. Det visar Hälsobarometern 2021.

En person som ser mycket trött ut hänger över en dator. En klocka syns till höger i bilden.
Hälsa

Livsfarligt jobba mer än 55 timmar

Att jobba mer än 55 timmar i veckan är inte bara ohälsosamt. Det kan i själva verket ta livet av dig.

HR och chefer behöver få bättre koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron, menar Tobias Ekros, vd på MedHelp.
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Blind fläck hos HR hindrar minskning av sjukfrånvaro

Arbetet med att sänka sjuktalen är viktigt, men ofta ineffektivt. En ny rapport pekar på flera möjliga orsaker.

Bok om brus och bild på författare.
Hälsa

5 sätt att hindra bruset – och fatta bättre beslut

Vet du med dig att du fattar sämre beslut när du är stressad? Grattis, du har identifierat något av det brus som påverkar dig som chef. En ny bok lär dig att undvika ödesdigra misstag med hjälp av brusinventering.