10 tecken på missbruk.

10 tecken på missbruk

På videomöten kan ingen känna lukten av alkohol på andedräkten eller se om det är whisky i kaffekoppen. Hemarbete kan öka risken för missbruk, larmar nu företaget Alna, som arbetar med skadligt bruk i arbetslivet.

För personer med missbruksproblematik är arbetet och arbetsplatsen ofta en viktig faktor när det gäller att kontrollera sin alkoholkonsumtion eller andra beroenden. När mycket av arbetet sker på distans är det svårare, säger Ingela Eriksson på företaget Alna, som jobbar mot skadligt bruk i arbetslivet.

”Hemarbete är en riskfaktor i sig sedan innan, och om det blir väldigt långa perioder som det har varit nu blir det extra problematiskt”.

På en arbetsplats finns oftast en restriktiv hållning till alkohol, och riktlinjer som säger att det inte är tillåtet att dricka eller att vara påverkad på jobbet. Arbetsgivaren har dessutom ansvar att se till att alla är arbetsföra och inte utgör en risk på arbetsplatsen.

”Värderingar på arbetet är väldigt viktiga för individer med skadligt bruk eller beroendeproblematik. Jobbet är ofta det absolut sista man vill förlora. Studier visar att en restriktiv och tydlig alkoholpolicy som alla känner till och lever efter har stor påverkan på människors alkoholkonsumtion”, säger Ingela Eriksson.

Under mars till juni ökade antalet samtal till Alna med 30 procent jämfört med samma period förra året. Även under början av hösten har de sett en ökning.

”Framför allt har vi hittills sett en ökning av återfallen. Många som har haft problem tidigare har återfallit i gamla mönster, kanske i brist på rutiner och att inte träffa kollegor och chefer.”

Även företagshälsan Previa har märkt av en ökning av återfall i missbruk under pandemin, rapporterar TT. Man har också sett att en större andel av de drogtester som utförs på anställda på företag som anlitar Previa har visat positivt resultat under första halvåret i år jämfört med tidigare år.

Alna har tagit fram en lista på signaler och beteenden som kan vara tecken att hålla koll på om man som chef eller kollega misstänker att någon som hemarbetar har problem med missbruk.

Här är några av punkterna på listan. Var uppmärksam på om din medarbetare eller kollega uppvisar något av följande tecken:

10 tecken på skadligt bruk eller beroendeproblematik

  1. Förändrad prestation, kapacitet och/eller ojämn arbetskvalitet.

2. Ökad sjukfrånvaro samt ökad kort- och långtidsfrånvaro. Ofta uppstår ett mönster i korttidsfrånvaro där frånvaron är kopplad till lön eller helg. Vid sjukfrånvaro är det ofta svårverifierade åkommor som migrän, magont och ryggont.

3. Irritation/humörsvängningar/känslomässiga variationer och hamnar lätt i konflikter.

4. Uppvisar onormal trötthet.

5. Söker semesterdagar eller tjänstledighet samma dag eller i efterhand.

6. Har önskat förskott på lön minst två tillfällen senaste året.

7. Missköter tider, till exempel tänjer på flextiden eller försvinner från arbetsplatsen. Missar eller slarvar med tider eller deadlines.

8. Kontaktar chefer eller kollegor på kvällar/helger/nätter via mejl eller telefon.

9. Upplevs okoncentrerad i samtal och möten.

10. Ser ovårdad ut, opassande klädsel, opassande bakgrund i videomöten Låter kameran vara avstängd vid videomöten/bidrar inte på möten.

Källa: Alnas checklista för chefer

Signaler på risk- eller missbruk kan vara liknande om en person inte mår bra av andra orsaker, till exempel  stress, psykisk ohälsa, separation, skilsmässa eller sjukdom i familjen, vilket gör att det kan vara svårt att veta vad medarbetaren drabbats av – och få chefen att tveka. Hur ska man veta om det verkligen är missbruk eller något annat?

”Vi brukar rekommendera att inte försöka ställa en egen diagnos som chef, utan att i stället agera så fort man känner en oro eller ser tecken på att en medarbetare inte mår bra. Boka ett möte och fråga hur personen mår. Berätta om din egen upplevelse av oro och erbjud hjälp och stöttning vid behov. Man behöver inte ha bevis för det ena eller det andra, utan det viktiga är att prata med medarbetaren så fort som möjligt”, säger Ingela Eriksson.

Det här kan du göra som chef

Två personer i möte
  • Ta samtalet så fort som möjligt när du känner oro.
  • Fråga hur personen mår.
  • Berätta om din upplevelse av oro.
  • Anklaga inte.
  • Erbjud hjälp och stöttning.

Du kan också vända dig till Alna för rådgivning.

Julbord med dryck

Läs också: En av tio undviker julbordet – kollegorna dricker för mycket

chef_maj_2020-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Illustration av person som gör yoga framför en laptop
Hälsa

7 tips för att få fart på hemmaträningen

Soffpotatis eller ostbåge. Stel nacke eller ryggont. Börjar hemmajobbandet ta ut sitt pris? Ha förtröstan. Hela nätet är fullt av proffsiga instruktörer som inget hellre vill än att hjälpa dig i form.
Annonssamarbete Chef + &frankly

”Chefer – se upp med de oskrivna reglerna”

Tuffa tider flyttar chefers fokus mot prestation och leverans. Företagskulturen kan hamna i skymundan.
”Tappa inte bort kulturbyggandet”, varnar hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.

Johannes Schildt på Kry
Hälsa

Kry-chefen bryter tystnaden

Nu bemöter vd:n för nätläkarplattformen Kry den allvarliga kritik som riktats mot bolaget för att dränera den vanliga vården på resurser.
Kvinna som ser trött ut, tittar in i kameran
Hälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa ökar – kvinnor värst drabbade

Den psykiska ohälsan ökar med långa sjukskrivningar som resultat. De stressrelaterade sjukskrivningarna stod första kvartalet 2020 för 41 procent av alla pågående sjukfall.
Illustration med hjärna, grönsaker och klockor
Hälsa

Vässa din hjärna med rätt mat

Du kan få ut större kapacitet ur din hjärna genom att inte bara tänka på vad – utan kanske framför allt hur och när du äter. Lättsmält under dagen och varmt och proteinrikt till kvällen är några av råden.
Pappa med två sjuka barn
Hälsa

Rusta dig: vabb-vågen är här

Upplever du att extra många av dina medarbetare varit hemma med sjuka barn på sistone? Du är inte ensam. Corona-vabbandet är just nu rekordhögt efter sommaren.
kompass-2
Annonssamarbete Chef + Skandia

Trygg arbetsgivare lockar i osäkra tider

I tider av osäkerhet ökar behovet av trygghet.
”Det handlar om att vara en bra, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare”, säger Mattias Munter på Skandia.

kallduschlarka1800
Hälsa

Därför kan du bli mer produktiv – av en kalldusch

Genom att sänka temperaturen i duschen kan du öka produktiviteten och bli mer alert, visar forskning.