Fem lärdomar från ledarskapseliten

Nu är Världsekonomiskt forum igång, den årliga internationella konferensen där ledarskapseliten sätter agendan. Här är lärdomarna du kan ta med dig som chef.

Ledarskap
Publicerad
Kongresscentret i Davos under WEF, World Economic Forum.

För andra året i rad har Världsekonomiskt forum, WEF, skrotat planerna på en ”vanlig” konferens i Davos i schweiziska alperna, där världens ledare och ekonomiska elit traditionellt brukar sammanstråla för en veckas agendasättande samtal i januari varje år. På grund av den fortsatta osäkerheten kring coronapandemin sker årets WEF-forum online och via så kallade plenarium, där eliten ger sin syn på tillståndet i världen och vart vi är på väg. Här är några av de högoktaniga spaningarna – och vad du kan ta med dig som chef.

1 Fortsatt global osäkerhet – skapa en allvädersorganisation. Den fortsatta turbulensen kring covid 19-pandemin och akuta, långsiktiga megatrender som har med klimatförändringarna att göra innebär ett svårnavigerat klimat för chefer på alla nivåer. Genom robusta ”allvädersorganisationer” kan ledare ändå rida ut stormarna och samtidigt få verksamheten att blomstra. ”En specifik rekommendation till företagen är att utveckla förmågan till anpassning, snarare än att jaga det perfekta framgångsreceptet. Flexibilitet reducerar utsattheten inför oväntade störningar och möjliggör maximering av dina framtida valmöjligheter”, fastslår WEF.

2 Ikigai – det nya sättet att leda. Ikigai är ett japanskt ord som betyder ”anledning att finnas till”. I en värld som domineras av jakten på framsteg och där chefer ofta lägger minst tid på det de värdesätter mest, kan den uråldriga ikigai-filosofin vara vägen till ett mer nyanserat och värderingsfokuserat ledarskap: lyssna i stället för att prata, öppenhet för nya insikter och lärdomar, generositet och äkthet i allt man gör.

”Ikigai uppstod som en väg för människor att finna sin rätta kallelse i livet. Ledare kan applicera samma princip i en mycket större skala, till gagn för sina organisationer, genom att identifiera den ljuva punkt där personliga passioner och talanger möter det som världen har behov av och beredd att betala för”, enligt WEF.

3 Förbättra medarbetarupplevelsen nu. Dagens utmaningar innebär en unik möjlighet till omprövning av företagens medarbetarstrategier. Tillit, självständighet och individualisering är nyckelord kring medarbetarnas förändrade förväntningar och en lyckosam övergång till ”framtidens arbetsplats”.  ”Människor vill i allt högre grad arbeta för företag som står för sina värderingar och möter individuella behov”, konstaterar WEF.

4 Mer regional produktion. De kärvande globala försörjningskedjorna under pandemin är bara en försmak av hur klimatförändringarna kan komma att påverka världshandeln. Regionalt samarbete och mer lokal produktion skulle kunna öka motståndskraften mot störningar, men det kräver omfattande investeringar i digital teknik och annan infrastruktur.

5 Empati lockar talang. ”Företagsempati” är lösenordet för det nya sättet att locka och behålla eftertraktad talang. Konceptet är nära besläktat med emotionell intelligens: förmågan att knyta an till och reglera känslor, både egna och andras. ”När de anställda känner sig lyssnade till, förstådda och omhändertagna, desto större blir deras benägenhet att jobba hårt, ta risker och hjälpa andra att lyckas”, heter det från Världsekonomiskt Forum.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden