Studierna ger riktning och driv in i framtiden

Ledarskapsstudierna på universitetet ger extra energi och visar vägen – precis när det behövs som mest.
”Lektionerna är ett tillfälle att lyfta blicken och tänka framtid”, konstaterar Pernilla Medson, svensk vd på det digitala hälsobolaget ResMed.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Stockholms universitet

Vetenskapligt grundade strategier, metoder och teorier från Executive MBA-programmet på Stockholms universitet lyfter Pernilla Medsons förändringsledarskap. Foto: Martina Huber
Vetenskapligt grundade strategier, metoder och teorier från Executive MBA-programmet på Stockholms universitet lyfter Pernilla Medsons förändringsledarskap. Foto: Martina Huber

Att gå en avancerad ledarutbildning, samtidigt med det dagliga chefsjobbet och mitt under omställningen i en global pandemi. Då händer det grejer med ledarskapet. Det vet Pernilla Medson, vd på ResMed i Sverige.
Under våren slutför hon sin tvååriga deltidsutbildning, en Executive MBA på Stockholms universitet.
”För mig blev studierna ett andningshål i pandemin. Lektionerna har varit ett tillfälle att lyfta blicken och tänka framtid. Det har gett mig ännu mer energi och driv”, säger hon.

ResMed säljer lösningar för uppkopplad vård av patienter som behöver stöd med andningen i hemmet. Det kan handla om personer med obstruktiv sömnapné, KOL eller andra kroniska andningssjukdomar. Kliniker kan följa och justera behandling i hemmet på distans.
”Det har såklart varit en jättefördel under pandemin, att personer i en mycket utsatt riskgrupp inte har behövt åka in till sjukhus för vård, men ändå kunnat vara trygga med att sjukvårdspersonal följer och kan justera deras behandling.”

Ventilatorer var tidigare en mindre produktgrupp hos ResMed.
”Men plötsligt fanns ett jättebehov av ventilatorer. Vi ökade produktionen av ventilatorer med 3,5 gånger under den första halvan av 2020. Det betydde väldigt mycket för regionerna att vi kunde leverera”, berättar Pernilla Medson.

Pernilla Medson

Karriär: Har jobbat i medicinteknik i 20 år och i 13 år med andningsvård.
Svensk vd på ResMed sedan tre år. ResMed är en global ledare inom digital hälsa med över 7500 anställda i 140 länder.
Pernilla Medson går Executive MBA-utbildningen på Stockholm universitet.

Bor: Stockholm.

Familj: Man och 8-årig dotter.

Produktionsomställningen blev en av en lång rad ledarskapsutmaningar. Leveranskedjor skulle säkras, samtidigt som gränser stängdes. Utrustning levererades inte bara för hemsjukvård utan också till sjukhus.
”Vi hade en kurs i början av utbildningen om produktion och leveranskedjor. Så jag kände mig väldigt påklädd inför frågorna som skulle komma från regionerna.”

”Transparens är otroligt viktigt – att kunna förklara för kunderna varför man tar de beslut man tar. De som har patienter som står och väntar på andetag, där måste vi leverera först.”

Kunder behövde också verktyg, instruktioner, videoinstruktioner och webbinarier för att snabbt och på distans kunna lära sig apparaturen och den uppkopplade lösningen.

En annan tydlig omställning hon sett är flytten av beslut, ner på lokal nivå och närmare team.
”I vården har en mycket stor del av alla beslut tagits på golvet under pandemin. Och vi utgår från deras behov när vi hittar lösningar”, säger Pernilla Medson.

Agila autonoma team blir fokus för hennes examensarbete på Executive MBA-utbildningen. Hon kommer att skriva om Objectives and Key Results, en ledningsstrategi som används av företag som Google, Linkedin och Netflix för att sätta utmanande mål med mätbara resultat för team och individer.
”Det ger mer makt och möjligheter till team att prestera och sätta upp mål. Besluten flyttas närmare där de faktiskt ska utföras”, förklarar Pernilla Medson.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Tina Lindeberg, Stockholm Business School Executive Education, Stockholms universitet: executive@sbs.su.se

Med det hon lärt sig i utbildningen och under pandemin har Pernilla Medson blivit mer coachande som chef.
”Jag ger mig inte ut för att ha alla svaren. Dessutom har jag blivit bättre på att hitta och använda styrkorna i teamet. Som chef lägger jag mer fokus på att motivera, driva på och ge energi”, förklarar hon.

Det nya förhållningssättet har gett förändringsledarskapet en skjuts.
”Jag har också blivit tryggare nu när jag har teoriryggsäcken med mig. Det jag kan nu är kopplat till evidens och forskning. Det blir väldigt slagkraftigt i diskussioner. Jag är trygg i att driva mina beslut. Och med att tacka nej till saker och förklara varför vi inte ska göra vissa saker. Jag har blivit tydligare, både för mina medarbetare och mina chefer.”

”Utbildningen har också gjort mig bättre på att titta på vad jag gör och hur jag prioriterar. Att inte jobba mer, utan smartare. Hur prioriterar jag arbetsuppgifter och var jag gör mest nytta för företaget?”

”Jag har fått ett lugn i och med att jag ser vad som är viktigast. Jag gör det först och får energi av det, för att sedan ta itu med annat.”

När mycket händer är det lätt att som chef hela tiden hamna i det akuta.
”Men min uppgift är inte bara att verka i nuet, utan också sätta framtiden. Se på hur det kommer att se ut när vården kommer ur det akuta läget och ska hantera det uppdämda vårdbehovet. Till och med när det stormar måste man stanna upp och fundera vad som kan driva i framtiden och hålla riktningen.”

”Det handlar om en uthållighet också, och om att upprätthålla energi och glädje i en trist situation. Om man jobbar med sin struktur kring tänkande, prioriteringar och fokus så blir det en hjälp i många områden i livet”, sammanfattar Pernilla Medson.

Text: Malin Kaldo