Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Nya metoder får ledarskapet att skjuta fart

Från teori i skolbänken till praktik hos medarbetarna – redan dagen efter. Chefen Erik Sundqvist omsätter nya kunskaper från sin Executive MBA-utbildning i ett högt tempo.
”Jag får ut betydligt mycket mer än jag vågade hoppas på”, säger han.
Fyra lärdomar har varit extra användbara.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: SBS Executive MBA

Erik Sundqvist på Michelin ringar in och lyfter sitt ledarskap med en Executive MBA på Stockholms universitet. Foto: Martina Huber
Erik Sundqvist på Michelin ringar in och lyfter sitt ledarskap med en Executive MBA på Stockholms universitet. Foto: Martina Huber

Erik Sundqvist har jobbat på däcktillverkaren Michelins nordiska bolag sedan 1995. I höstas började han, vid sidan av sitt heltidsarbete som nordisk säljchef, det två år långa Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet. Ett halvår in i utbildningen tycker han att han redan fått verktyg som gjort honom till en bättre ledare.
”Det jag lär mig kan jag omedelbart använda i verksamheten. Nyligen avslutade vi en ledarskapskurs. Vi hade inlämning på torsdagen och jag rullade ut modellen bland mina medarbetare på fredagen.”

Detsamma gäller för alla Erik Sundqvists inlämningsuppgifter, han skriver om den egna verksamheten så att han och Michelin får direkt nytta av studierna.

Bolagets vd har gett honom positiv feedback.
”När det gått några månader sa han att han tyckte det var väldigt bra att jag tillämpade det jag lärt mig med en gång.”

Det var också vd:n som uppmuntrade honom att gå MBA-utbildningen. Erik Sundqvists eftergymnasiala utbildning bestod av marknadsföringsprogrammet vid IHM. Den akademiska grunden har han egentligen aldrig saknat. Men nu ser han fördelarna med teoretiska kunskaper.
”När jag får addera akademiska teorier till det jag redan kan om vår verksamhet blir det lättare att förstå processerna. Den inledande kursen om hållbarhet ur ett helhetsperspektiv var väldigt stimulerande. Samtidigt kan jag konstatera att Michelin har jobbat så i alla år utan att kalla det just hållbarhet.”

Erik Sundqvist

Ålder: 49 år.

Familj: Sambo och två barn, 13 och 17.

Bor: Bromma

Gör: Nordisk säljchef för konsumentprodukter på Michelin Nordic.

Foto: Martina Huber

Fram till att Erik Sundqvist var 25 satsade han det mesta av sin tid och kraft på idrott. Han spelade bland annat ishockey och fotboll. Ett komplicerat benbrott fick honom att tänka om.
”Jag var i princip idrottsinvalid och insåg att det var dags att bli vuxen. Jag sökte tre olika utbildningar och kom in på alla, men visste inte vad jag ville bli. Samtidigt såg jag en annons om att Michelin sökte en säljare, så det var en fjärde möjlighet. ”

Det var denna fjärde möjlighet som Erik Sundqvist nappade på. Det var helt enkelt den som lät roligast. Och roligt på jobbet har han haft sedan dess.
”Jag jobbar i en sund och bra miljö. Det har jag hela tiden känt och det har också utbildningen gett mig kvitto på. Mycket av det som är självklarheter på Michelin är sådant som lärarna på utbildningen lyfter fram som goda exempel.”

Frågor eller funderingar?
Kontakta Tina Lindeberg, Stockholm Business School Executive Education, Stockholms universitet: executive@sbs.su.se

De kunskaper han hittills fått under Executive MBA-programmet och som han tycker har gjort honom till en bättre chef är förutom den inledande hållbarhetskursen, hur man leder en grupp i förändring, värdet av uppföljande aktiviteter samt vikten av att kunna växla perspektiv.
”Att kunna se skeenden ur fler än kundernas och medarbetarnas perspektiv är ovärderligt eftersom det ofta är många intressenter inblandade.”

Erik Sundqvist menar att det är enklare för honom att ta till sig en MBA-utbildning nu jämfört med för 20 år sedan.
”Då hade jag inga erfarenheter att hänga upp lärdomarna på. Nu kan jag relatera till allt som händer i företaget.”

Han tycker att utbildningen överträffar hans förväntningar.
”Den innehåller fler praktiska exempel än jag trodde. Dessutom blir det en väldigt bra gruppdynamik, eftersom vi har så olika erfarenheter. Alla intryck och infallsvinklar man får ger sammantaget betydligt mer än jag vågade hoppas på från början.”

Mer än 20 år hos Michelin – nu får Erik Sundqvists ledarskap ny fart med en Executive MBA. ”Nu kan jag relatera till allt som händer i företaget”, säger han. Foto: Martina Huber

Erik Sundqvist ger ett avslappnat och närvarande intryck. Studier plus heltidsjobb verkar inte stressa honom.
”Om jag inte gick på föreläsningarna och deltog aktivt skulle jag ha det jättejobbigt. Jag behöver lyssna på föreläsarna och notera vad de säger. Tack vare att vi deltagare har så olika bakgrund – några är ingenjörer, några är entreprenörer andra jobbar med medicinteknik eller bio sciences– får jag många infallsvinklar och det är spännande, lärorikt och kul. Jag ser inte alltid fram emot att sitta hemma en solig helg och skriva inlämningsuppgifter, men jag ser alltid fram emot föreläsningarna och att träffa gruppen.”

Vilka områden tycker då Erik Sundqvist att han har kvar att förbättra som ledare?
”Främst är det den finansiella biten, att inte bara tänka plus och minus, utan att vara medveten om hur exempelvis kassaflödet påverkar resultatet. Jag ska lämna in ett arbete om det idag. Jag vill också lära mig mer om hur man som ansvarig för en verksamhet ska förhålla sig till investeringar.”

4 lärdomar som gjort Erik Sundqvist till en bättre chef

Sedan Erik Sundqvist i höstas började det två år långa Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet är det främst följande lärdomar som gjort honom till en bättre chef:

  1. Hållbarhet ur ett helhetsperspektiv där även etik och ledning ingår. Att ha en så kallad triple bottom linedär man grundar sina beslut utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet är en otroligt bra insikt.
  2. Ledarskap, hur jag agerar mot de chefer som rapporterar till mig. Jag har blivit bättre på att fördela mandat med givna regler och ser mig mer som en medarbetare än som en chef. Jag ska precis sätta igång och applicera mina lärdomar i performance management, det vill säga uppföljning av aktiviteter, på min personal.
  3. Förändringsarbete. Jag har fått insikter om hur man leder en grupp i förändring, som jag direkt kunnat tillämpa på min egen verksamhet. I Michelins fall handlar förändringsprocessen om att få in mer entreprenörsanda hos den säljande personalen.
  4. Organisationsteori. Främst handlar det om en ökad förståelse för olika processer i organisationen samt vikten av perspektivväxling, att kunna sätta sig in i olika intressenters roller.

Text: Lotta Byqvist