Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Dubbellivet som ger ett karriärlyft

En fot i akademiska studier. Den andra i chefsvardagen. ”Både jag och min arbetsgivare utvecklas och tjänar på det”, säger Sebastian Persson om Executive MBA-utbildningen han går på Stockholms universitet.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Stockholms universitet

Konsultchefen Sebastian Persson jobbar och studerar samtidigt. Foto: Niklas Björling
Konsultchefen Sebastian Persson jobbar och studerar samtidigt. Foto: Niklas Björling

Fyra utbildningsterminer börjar närma sig sitt slut. Sebastian Persson, manager på konsultbolaget Procure It Right i Stockholm, filar på sin uppsats om strategiska allianser. Ett ämnesval som är skräddarsytt för hans arbetsgivares behov.
”Det är kul och lärorikt att få fördjupa sig inom ett område som så tydligt kan kopplas till något vi jobbar med i vår koncern just nu. Att både lära av vad andra har gjort och testa nytt själva ger oss förhoppningsvis en konkurrensfördel.”

Allianser och leverantörsrelationer är kärnan i Sebastian Perssons eget arbete, där han leder team med konsulter i olika inköpsrelaterade projekt.
”Utveckling sker idag inte endast internt i bolag, utan även i samarbete mellan kunder och leverantörer.”

Sebastian Persson är civilingenjör i maskinteknik i grunden och har jobbat som managementkonsult inom olika branscher innan han började på Procure It Right.
”Jag sökte till MBA-programmet för att jag ville lära mig mer om de sociala vetenskaperna och ekonomin. Jag ser det som en förmån att få stå med ena foten i akademin och teorin och den andra kvar i praktiken.”

Procure It Right var väldigt positiva till att Sebastian Persson ville gå en Executive MBA på Stockholms universitet.

Sebastian Persson uppskattar att han har lagt omkring 15 timmar i veckan på sina studier, utöver jobbet.
”Jag planerar min tid bättre nu”, konstaterar han.

Att få möjlighet att lägga tid, lära nytt och reflektera i överlappningen mellan den akademiska världen och arbetslivet har varit värdefullt på många olika sätt.
Sebastian Persson har direkt kunna testa vetenskapligt grundad teori från Executive MBA-utbildningen på Stockholms universitet, i sitt jobb.

Insikter och nya kunskaper från litteratur, föreläsningar och diskussioner har följt med in i arbetsvardagens strategiska överväganden, affärsutveckling och de projekt han driver med olika team och i möten med klienter och leverantörer.
”Att gå en utbildning parallellt med sitt jobb ger verkligen synergier. Efter varje kurs har jag haft en avstämning med min chef där vi vänt blicken mot oss själva. Vad är realistiskt för oss att implementera av det här? Vad fungerar för oss?”

”Vi är ett mindre bolag, utan långa beslutsvägar, vilket underlättar för oss när det kommer till att ändra och testa nytt.”

De nya kunskaperna kommer väl till pass på Procure It Right.
”Jag har ett ansvar för att driva och utveckla konsultfirman framåt, så att vi inte hamnar vid det där klassiska konsultstupet när man är så fokuserad på leveranser till klienter att affärsutveckling glöms bort”

Sebastian Perssons akademiska ”dubbelliv” ger arbetsgivaren bättre möjlighet att göra underbyggda analyser och planer.
”Jag kan inte ta åt mig all ära för det, men vi har börjat undersöka hur vi skulle kunna organisera oss för tillväxt – vad som händer när vi blir 50 istället för 20 ”

Att ständigt fylla på med ny kunskap är nödvändigt för ett konsultbolag.
”Vi säljer ju konsulter, och konsulters värde är vad de kan, deras kunskap. Därför har vi en tydlig utvecklingsplan för alla medarbetare här.”

Frågor eller funderingar?
Kontakta Tina Lindeberg, Stockholm Business School Executive Education, Stockholms universitet: executive@sbs.su.se

Sebastian Persson ser hur hans klienter tjänar på det han lärt sig under programmet, också i kronor och ören.
”Projekten går smidigare när jag förstår grundproblemet snabbare. Jag har mycket lättare att sätta mig in i en klients utmaningar – jag förstår dem ur olika aspekter och kan bidra ännu mer när vi diskuterar för att undvika att suboptimera när vi gör avvägningar.”

Sättet han lägger upp projekt har delvis förändrats.
”Om du och jag ska utveckla en ny produkt så kan vi gissa vad marknaden vill ha. Men förr eller senare måste vi ut och testa. Nu ringer jag tidigare in externa källor, leverantörer och experter, för att ta in information och feedback. För mig har det aldrig fungerat att ta fram en perfekt plan i ett konferensrum med bara några få ur teamet. Vill vi hitta lösningar som fungerar i verkligheten, då måste man även testa dem i verkligheten.”

När det kommer till den egna personliga utvecklingen märker Sebastian Persson av ett delvis ändrat förhållningssätt i sitt ledarskap.
”Jag har ett annat lugn, försöker lyssna mer. Hela poängen är ju att den bästa idén ska genomföras, oavsett var den kommer ifrån, vem som har framfört den. Jag tycker att jag har fått en bättre förståelse för ledarskap, HR-frågor och organisationsfrågor. Inte minst när det handlar om stressen som kan uppstå vid förändringar och hur det går att föra en dialog kring det.”

”När jag står inför en utmaning eller ett beslut har jag idag lättare att väga in och identifiera   eventuella bieffekter. Jag ser även till att involvera berörda intressenter i större utsträckning, för att förstå deras synvinkel och vad ett potentiellt beslut får för effekter för dem. Det är något jag förhoppningsvis kommer att utveckla under resten av livet.”

Den största aha-upplevelsen under utbildningen har Sebastian Persson fått av de delar av programmet som rör hållbarhet.
”Hur man kan jobba med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har varit en ögonöppnare. Hur viktigt det är i ett samhälle. Det handlar till exempel om att vara medveten om sin leverantörskedja ­­– något jag kan föra en mycket bättre dialog kring med mina klienter nu. Som konsult har jag ju en rådgivande roll och kan inte fatta beslut om att klienter ska satsa på hållbarhet eller ej, men jag är numera alltid noga med att framhålla vikten av ett aktivt hållbarhetsarbete.”

Tror du att Executive MBA-utbildningen har påverkat dina karriärmöjligheter?
”Absolut! Som jag nämnde har jag under programmets gång haft en nära dialog med min chef vilket lett till utökade ansvarsområden. Det är också oerhört värdefullt att få en ökad förståelse för hur samhället hänger ihop. Framförallt är det kombinationen av att jobba och studera som gjort mig bredare i min yrkesroll.”

Text: Malin Kaldo