lena_granqvist
Lena Granqvist. Pressbild.

Social kompetens allt viktigare egenskap för lönesättande chefer

Inkomstklyftorna i samhället ökar. Samtidigt visar studier att löneskillnaderna i olika sektorer faktiskt har minskat de senaste tio åren. Hur går det ihop?

I nya boken Lönespridning (SNS förlag) förklarar sex Saco-ekonomer att det helt enkelt handlar om olika begrepp. Genom att grundligt studera lönespridning – det vill säga skillnaden mellan en hög och en låg lönenivå inom en viss population av löntagare – kommer de fram till flera slutsatser, bland annat att löneskillnader på en arbetsplats kan ha olika effekter för medarbetarnas prestation och motivation.

Forskarna visar också att löneskillnaderna inom och mellan olika grupper på arbetsmarknaden har minskat de senaste 10 åren. Löneskillnaderna mellan personer med högskoleutbildning och gymnasieutbildning är lägre i dag än för 10 år sedan, liksom löneskillnaderna mellan anställda i privat respektive offentlig sektor.

Vad beror det på? Forskarnas huvudförklaring är att individuell lönesättning har slagit igenom på bred front. En tydlig effekt av detta är att informella egenskaper som social kompetens och initiativförmåga har fått ökad betydelse framför formella kvalifikationer, såsom utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet.

Chef ställde 3 frågor till bokens redaktör Lena Granqvist, doktor i nationalekonomi och tf. samhällspolitisk chef på Saco:

Varför ska chefer läsa den här boken?
”Den handlar bland annat om hur lön påverkar motivation och prestation – och att medarbetare kan reagera olika på löneincitament. Boken ger också kunskap om vad lönespridning faktiskt är. Vi har sett en förvirring i debatten och reder ut begreppen.”

I boken hävdar ni att löneskillnader på en arbetsplats kan uppmuntra medarbetarnas karriärssträvan men försämra samarbetsviljan, Vilken lönestrategi fungerar egentligen bäst?
”Det är en väldigt svår fråga att svara på. Vi kan bara konstatera att det beror på vilken verksamhet det är och vilken typ av medarbetare som man har. På vissa arbetsplatser kan en större lönespridning fungera bra. Det fungerar sämre i verksamheter där samarbete står i fokus.”

I vilken typ av verksamhet kan lönen påverka prestationen på ett positivt sätt?
”I finansbranschen och inom försäljning kan en större lönespridning fungera bra, eftersom de branscherna premierar tävlingsmoment och visst risktagande.

I boken liknar vi situationen vid att arbetstagare antingen är duvor eller hökar, där de senare är de extremt tävlingsinriktade. Hökarna är produktiva i en tävlingsinriktad organisation, medan duvorna kan vara mindre produktiva i sådana miljöer. Som lönesättande chef är det därför viktigt att anpassa lönestrukturen efter arbetsgruppens sammansättning.”