Så tänker toppcheferna 2020: Hot, strategier och skepsis

Företagsledare över hela världen ser framför sig en kraftig konjunkturinbromsning i ekonomin – men tilltron till den egna verksamheten är stark. Många är skeptiska mot sociala medier och raderar sina konton. Och klimatfrågan ses snarare som en möjlighet än ett hot. Allt enligt PWC:s CEO Survey för 2020 som presenteras på World Economic Forum i Davos.

Beslutsfattande
Publicerad

Både guldkanter och orosmoln märks när 1581 företagsledare från 83 länder får sia framtiden i rapporten, den 23:e i ordningen under lika många år som presenteras i samband med World Economic Forum i Davos. Inte sedan finanskrisen 2009 har vd:arna så pessimistiska kring världsekonomin. 53 procent tror att den globala tillväxten kommer minska under 2020 – bara 22 procent tror på en ökning. Svenska vd:ar är ännu mer svartsynta – 72 procent av dem tror på minskad tillväxt och det är dubbelt så många som i förra årets rapport. Men lika många tror paradoxalt nog på ökade intäkter för sin egen verksamhet.

Hur tänker man då möjliggöra detta? Här är vd:arnas främsta satsningar globalt sett:

 1. Effektivisering av verksamheten – 77 procent.
 2. Organisk tillväxt – 70 procent
 3. Lansering av nya produkter eller tjänster – 60 procent

Dessutom anger 49 procent globalt att de tänker öka antalet medarbetare – 22 procent tänker däremot minska personalstyrkan.

På den svenska arbetsmarknaden ser det dessvärre inte lika ljust ut. Där avser bara 30 procent att nyanställa och nästan lika många, 28 procent, förbereder sig för neddragningar.

De största orosmolnen på vd-himlen är överreglering, osäkerhet kring tillväxt i ekonomin och cyberhot. Och om svenska vd:ar tänker minska personalstyrkan i större utsträckning än andra står de i alla fall något stadigare här – och oroar sig mindre än sina kollegor utomlands. Vad det beror på – bättre förberedelser? Högre grad av naivitet? – kan man naturligtvis spekulera i. Orosmomenten skiljer sig en hel del från övriga världen:

Områden som oroar företagsledare globalt:

 1. Överreglering
 2. Handelskonflikter
 3. Osäker ekonomisk tillväx
 4. Cyberhot
 5. Politisk osäkerhet

Områden som oroar svenska företagsledare:

 1. Osäker ekonomisk tillväxt
 2. Fluktuation av växelkurs
 3. Handelskonflikter
 4. Tillgång till nyckelkompetens
 5. Överreglering

78 procent av vd:arna globalt förväntar sig mer tvingande regler från lagstiftare, något som kanske inte helt ses som av ondo – 68 procent anger också att de tror på fler initiativ för att bryta upp teknikjättarnas oligopolliknande positioner. I Sverige tror hela 75 procent på detta.

Och vd:arnas egna skepsis mot vissa av dessa företag lyser igenom i rapporten. 26 procent har raderat ett av sina sociala mediekonton och 23 procent har slutat använda digitala tjänster som Siri eller Alexa.

Så till den fråga som många menar är vår tids viktigaste: klimathotet. Här är tilltron till den som utvecklande faktor stor – 63 procent tror att det kommer att leda till innovationer på både tjänste- och produktområden. Än mer i Sverige, där siffran är 75 procent.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden