”Vi vill att vårt bolag bättre ska spegla samhället i stort”, säger Stena Lines hr-chef Margareta Jensen Dickson.
Foto Nicke Johansson”Vi vill att vårt bolag bättre ska spegla samhället i stort”, säger Stena Lines hr-chef Margareta Jensen Dickson.

Så ska fler kvinnor rädda Stena Line

Få branscher är så mansdominerade som sjöfarten. Nu gör Stena Line en rejäl satsning på jämställdhet – om två år ska 30 procent av cheferna och alla nyrekryterade vara kvinnor. ”Små konkreta steg kan leda långt”, säger hr-chefen Margareta Jensen Dickson.

Hela branschen är i fara.

I de ordalagen varnade den brittiska sjöfartsministern Nusrat Ghani för följderna av den mikroskopiskt låga andelen kvinnor i rederinäringen: bara tre procent. Den snedvridna könsfördelningen i kombination med föråldrade rekryteringsprocesser gör att rederinäringen går miste om livsviktig kunskap och kompetens, hette det då ministern på en internationell sjöfartskonferens i London manade företagen att gå till aktion.

Mot samma bakgrund driver familjeägda Stena Line, ett av Europas största rederier med 7 000 anställda och huvudkontor i Göteborg, sedan några år en ambitiös satsning på jämställdhet. Målet är att 30 procent av cheferna ska vara kvinnor år 2022, en tidpunkt då kvinnorna även ska utgöra en lika stor andel av alla ny–rekryterade.

distans-3

Läs också: Experten: Svenska företag är dåliga på rekrytering

”Vi vill att vårt bolag bättre ska spegla samhället i stort, som till 51 procent består av kvinnor. En könskategori som knappt finns representerad inom shipping totalt, även om vi i vår färjeverksamhet med restauranger och butiker har en högre kvinnor andel än genomsnittet. Att det ser ut som det gör handlar mycket om traditioner. Sjöfart har så självklart setts som ett mansyrke. Historiskt har kvinnor också haft mycket svårare att kombinera ett yrkesliv till sjöss med barn och familj”, säger Margareta Jensen Dickson som är hr-ansvarig på Stena Line.

Att jämställdhetsarbetet inte ska stanna vid vackra värdeord utan faktiskt omsättas i praktiken är förstås av central betydelse. Men i vilken ände börjar man?

”Frågan är stor, och det är lätt att bara se hinder: ’Vi får inga kvinnliga sökande, det är så branschen ser ut, vi kan inte göra något …’ Det man måste göra, är att bryta ner visionen till konkreta åtgärder”, säger hon.

allbright-2

Läs också: Allbright: Arbetsgivaren ”stjälper till” i jämställdhetsarbetet

På Stena Line har noggranna analyser av siffror och utfall av rekryteringar visat sig vara en fruktbar väg framåt.  Hur många sökande finns? Hur ser könsfördelningen ut? Vilka går vidare till slutintervju och varför? Vilka särskilda insatser har gjorts (eller inte gjorts) för att locka fler av det underrepresenterade könet? På vilka nivåer och positioner är kvinnorna särskilt fåtaliga? Med svaren på hand blir det lättare att identifiera glastaken och vilka specifika insatser som krävs.

”Vi tror mycket på konkret handling, att göra saker. Det är de små sakerna som sammantaget leder till en förändring på sikt”, säger Margareta Jensen Dickson.

Mycket handlar samtidigt om en attitydförändring i stort. I jämställdhetssatsningen ingår en tvådagarsutbildning där cheferna ska rustas för framtidens ledarskap, som Margareta Jensen Dickson beskriver som mer inkluderande och mindre auktoritärt. Viktigt är att jobba mot förutfattade meningar och omedvetna fördomar, försöka tänka i nya banor och inse att ett sjöbefäl eller en hamnchef kanske inte nödvändigtvis behöver heta Anders bara för det ”alltid” varit så.

burken

Läs också: 3 tips: Så hittar du innovativa talanger

Satsningen har gett resultat.

”Vi ser att andelen kvinnor på ledande befattning ökar. När vi började mäta 2016 låg den på runt 14 procent, nu är kvinnoandelen bland våra chefer närmare 20 procent”, säger Margareta Jensen Dickson.

Vad tycker medarbetarna?

”Det är hela skalan. Från en försiktig skepsis, bland somliga, med undringar om vad som ska hända med männen och exempel på att det fungerar bra som det är.  Till att man är jättepositiv. Så som det väl kan vara vid all förändring.”

Hr-chefen tipsar: Mer jämställdhet i rekryteringen

1. Sätt en vision och bryt ner till konkreta åtgärder. ”Små steg kan leda långt.”

2. Ha koll på siffrorna. Noggrann analys av könsfördelningen på olika nivåer och utfallet av rekryteringar kan underlätta vägen framåt.

3. Starta dialog om större öppenhet och jobba övergripande mot förutfattade meningar.

chef-prenumerera-1800-2
Prenumerera på Chef

Gott ledarskap gör skillnad i osäkra tider

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd, handledning och hjälp med tuffa chefsfrågor. Beställ 6 nummer för endast 399 kr (värde 960 kr) nu!

Relaterade artiklar

Regnbågsflagga
Arbetsmiljö

Checklista: Så jobbar du inkluderande med hbtq-frågor

Som chef har du enligt diskrimineringslagen ansvar för att skapa en inkluderande arbetsplats där ingen diskrimineras. Här är en checklista i 6 steg.
Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har tagit en Executive MBA på Stockholms universitet.
03:10
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

Studier och chefsjobb samtidigt – då lyfter ledarskapet

Video: Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har nyss tagit en Executive MBA. Den tvååriga deltidsutbildningen har gjort stor skillnad tycker de: ”Är man nyfiken, då får man extremt mycket tillbaka.” ”Ta chansen!”
Sundar Pichai, vd på Facebook, och Daniel Ek, vd på Spotify
Ledarskap

Så tar toppcheferna ställning mot rasism

Flera av världens chefer och ledare visar solidaritet med protesterna mot diskriminering i USA. Tisdagen den 2 juni innehöll till exempel utvalda spellistor och podcasts på Spotify en 8 minuter och 46 sekunder lång paus – den tid en polis i Minneapolis höll sitt knä mot afroamerikanen George Floyds nacke.
Amanda Lundeteg, vd på Allbright
Mångfald

Grabbmyten inom tech hindrar kvinnor och icke-vita

Techbranschen kopplas ofta till ord som innovation, nytänkande och modernitet. Men när det gäller jämställdhet och mångfald finns mycket att jobba på, visar en ny rapport från stiftelsen Allbright.
shervinrazani
Mångfald

Årets Mångfaldschef 2020: Shervin Razani, vd Jurek rekrytering och bemanning

Årets mångfaldschef 2020, Shervin Razani, vd för Jurek rekrytering och bemanning, vill ersätta uttrycket 'ung och hungrig' med 'driven och hungrig'.
sebastianny
Mångfald

Sebastian Siemiatkowski: ”Tack Jane – för stöd och inspiration”

Utan henne, inget Klarna? Grundaren och vd:n Sebastian Siemiatkowski vill tacka Jane Walerud, som gjorde den första investeringen i succébolaget. ”Jag tror att hon såg någonting andra inte gjorde.”

al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
ann_carlsson_finalist
Mångfald

Ann Carlsson: ”Gav oss råg i ryggen”

Ann Carlsson, vd Apoteket, hyllar Ingrid Jonasson-Blank, marknadsdirektör på Ica under många år, som en förebild.