Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Rani Kasapi är Årets mångfaldschef 2014

Mångfald
Text:
Publicerad

Vilka förändringar har du gjort inom Riksteatern för att öka mångfalden?
”Vi har rekryterat fler producenter med andra livserfarenheter, kontaktytor och språkkunskaper. De har bra kunskaper, bland annat om vilka kommunikationskanaler vi behövde använda för att nå ny publik. Riksteaterns utbud och publik har breddats och ökat. Vi har haft kontinuerliga gästspel från Sarajevo och kultursamarbeten med Turkiet och Finland. Vi har också arbetat tematiskt utifrån olika livserfarenheter.”

Hur har du hittat producenter med annan bakgrund än etniskt svensk?
”Jag har ett stort nätverk och så letar jag väl på rätt ställen. I vissa fall har personer befunnit sig i nära anslutning till organisationen och då har jag sett till att de har anställts”.

Och om man inte har det nätverket?
”Identifiera personer med stora nätverk, i kretsar där du själv inte ingår och se hur de kan hjälpa till att sprida informationen. Annonsera på andra ställen än i dag. Det kan även handla om nyhetsbrev till specifika grupper.

Har det varit svårt att driva förändringen?
”Det har tagit lång tid att skapa nyfikenhet och intresse för frågan. Riksteatern är en institution med lång tradition och invanda mönster. Normer och arbetsprocesser har ibland stått i vägen för nya typer av produktioner. Det kan kännas hotande för många att andra typer av kompetenser är viktiga, särskilt om det är kunskap eller erfarenheter som man inte själv bär på. Att öka mångfalden handlar om omfördelning av makt.”

Hur har arbetet varit för dig som person?
”Det är tur att jag är envis. Det är alltid svårt att arbeta med frågor där man bryter mot normer. Jag har fått enorm kraft och kunskap av mina medarbetare och vi har haft väldigt roligt. Medarbetarna har gjort det lustfyllt.”

 

Se en intervju med Rani Kasapi:

 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden