”Osäkerhet är en chans att vara kreativ”

Vi lever i en tid med snabba föräßndringar och osäkerhet. Det kräver ett ödmjukt och nyfiket ledarskap, skriver Mariah ben Salem Dynehäll och Leif Denti i boken Tookig – att leda i osäkerhet.

Beslutsfattande
Text: Maria Gerlofson
Publicerad

Varför skrev ni boken? 

”Många kämpar med projekt med stor osäkerhet. Med vår kompetens och erfarenhet kände vi att vi kunde hjälpa till, Mariah med sin kunskap från entreprenörskap och Leif som forskare.”

Vad står titeln för?

”Det är när kontexten runt projekt eller processer upplevs som tvetydig, obekväm, omvälvande, komplex, instabil och gåtfull.”

Vad är viktigast att tänka på när jag leder i osäkerhet?

”Det är att inse att du är begränsad i vad du vet om projektet och/eller målen. Du behöver vara ödmjuk inför din osäkerhet och nyfiket utforska det okända, gärna tillsammans med gruppen.”

Hur kan jag förbereda mig för det jag inte vet något om?

”Först behöver du förstå syftet med projektet eller verksamheten. Kräv tydliga svar om vad ni ska uppnå, vem som har mandat att fatta beslut och vilka olika agendor som finns. Förtydliga ramarna runt projektet så blir det lite mer säkert. Var tydlig inför gruppen om att det finns många oklarheter ni behöver reda ut innan ni är redo att börja jobba.” 

Hur kan jag använda osäkerhet som verktyg i ledarskapet?

Prata om osäkerheten och visa att den är en möjlighet att vara kreativ, utforskande och kunna få experimentera med nya idéer.”

Hur hanterar jag bäst osäkra medarbetare?

”Använd vår modell med känslozoner. Beroende på vilka känslor de uttrycker behöver du agera på olika sätt med utmaning och/eller stöttning. Bekräfta känslorna av osäkerhet och prata om vad som skapar dem.”

Hur kan jag som chef ha nytta av er bok?

”Det finns många tips, verktyg och tumregler som du kan ta med dig och använda när du hamnar i situationer som är osäkra.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden