girl-863686_1280

Nya råd om psykisk ohälsa på jobbet

Det är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Nu finns nya nationella riktlinjer för hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska hanteras och förebyggas.

”Vi forskare kommer ofta med lysande idéer, men de är inte alltid anpassade till arbetslivet. De kanske är för dyra eller krångliga att genomföra på arbetsplatsen”, säger Irene Jensen, forskare på Karolinska institutet och ordförande i Företagshälsans riktlinjegrupp som tagit fram de nya nationella riktlinjerna.

Riktlinjerna är framtagna av forskare och praktiker från företagshälsan samtliga professioner och syftar till att företagshälsovården ska kunna ta hjälp av den senaste forskningen och jobba mer evidensbaserat och enhetligt med de här frågorna.

I riktlinjen finns också rekommendationer om hur arbetsgivare och chefer kan förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen samt hur man som arbetsgivare bör genomföra hälsoundersökningar.

Lär dig allt om de nya reglerna på Chefs seminarium

”Både när det gäller förebyggande åtgärder och efterhjälpande, när det hänt alltså, så har chefen en nyckelroll. Det är inte meningen att chefer ska vara psykologer. Det handlar om basal kunskap, att få råden att kunna använda den kunskapen och veta vad man kan fråga andra om hjälp med”, säger Irene Jensen.

Om någon skulle drabbas är det viktigt att som chef agera snabbt, menar Irene Jensen.

”Arbetsplatsnära insatser är A och O och så tidigt som möjligt. Så fort en människa söker hjälp för besvär ska man börja diskutera om det är det något i arbetet som inte fungerar. Om man jobbar med att medarbetaren ska försöka jobba kvar men med viss arbetsanpassning har man ökat chansen till att det ska bli bra igen”, säger Irene Jensen.

Det förebyggande arbetet handlar också om att få medarbetarnas levnadsvanor att bli bättre. Det gäller allt från motion, till rökning och att äta hälsosamt.

”Etiken är en väldigt viktig aspekt här. Som arbetsgivare kan du aldrig kräva hur någon ska leva sitt liv, men du kan skapa en arbetsmiljö som underlättar goda levnadsvanor. Som att ha rökförbud i närheten av kontoret, inte ha en godismaskin på varje plan eller ha som rutin att gå till den du behöver säga något till istället för att maila”, säger Irene Jensen.

Rekommendationer för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: 
1. Policy och stöd till chefer. Risken för psykisk ohälsa i arbetet minskar om företag följer en policy för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Cheferna har en nyckelroll för det förebyggande arbetet och måste därför få stöd och utbildning.

2. Regelbunden kartläggning. Den ska genomföras med kvalitetssäkrade metoder och följas upp.

3. Förändring av arbetstider. Kan skiftsarbetstider förändras så medarbetarna mår bättre? (Använd kunskapen som finns idag i ämnet.)

Rekommendationer när en medarbetare drabbats av psykisk ohälsa:
1. Agera snabbt. Tidiga åtgärder på arbetsplatsen som att ändra medarbetarens arbetstider eller uppgifter får ofta positiv effekt.

2. Utred. En arbetsmedicinsk utredning där den anställde själv får vara med och komma med förslag till lösningar. Det kan ge svar på om medarbetaren ska få fortsatt stöd eller remitteras vidare.

3. Stöd till cheferna. Första linjens chefer måste få kunskap och resurser för anpassningar och förändringar i arbetssituationen.

Ladda ner riktlinjerna i sin helhet här.

Relaterade artiklar

inte
Arbetsmiljö

Så ser du om du har emotionell intelligens

Leder du med både hjärta och hjärna? Effektiva ledare har en hög emotionell intelligens. Se vilka egenskaper du måste besitta.
Viktoria Lindhé på &frankly hjälper chefer reda ut samarbetstrassel. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + &frankly

6 frågor som hjälper chefen lösa samarbetsproblem

Samarbetsförmågan kan lyfta eller sänka ditt team. Och dig som chef. Chefer som tidigt tar tag i gnissel når bättre resultat – och blir mer uppskattade för sitt ledarskap. Så här tar du bäst tag i samarbetsproblem.
tandstiska
Arbetsmiljö

Faktorerna som främjar psykisk hälsa på jobbet

Nyligen publicerade fackförbundet Vision dystra siffror om hur mycket stressrelaterade sjukdomar ökat senaste två åren. Men de har också sammanställt fem faktorer som främjar hälsan. Ett närvarande ledarskap är en av dem.
chef_boss
Arbetsmiljö

Chefen viktigare än strukturen för god hälsa

Platt eller hierarkisk organisation? Inte så viktigt. Som chef behöver du istället fundera mer på hur tydlig du är i ditt ledarskap, visar en ny avhandling.