Nina Åxman är Framtidens kvinnliga ledare 2020

Toppstyrda organisationer tappar fart under coronakrisen. Det menar Nina Åxman, som är utsedd till Framtidens kvinnliga ledare 2020 av fackförbundet Ledarna.
Hon gör mångfald och jämställdhet till en del i affärsplanen. ”Det är ett sätt att skapa en innovativ verksamhet.”

Ledarskap
Text: Chefs innehållsstudio
Publicerad
Nina Åxman är utsedd av Ledarna till Framtidens kvinnliga ledare 2020 Foto: Karina Ljungdahl
Nina Åxman är utsedd av Ledarna till Framtidens kvinnliga ledare 2020 Foto: Karina Ljungdahl

Hur ser egentligen en fabrikschef ut? Nina Åxman, vice president global operations på Sandvik rock tools jobbar aktivt för att utmana stereotyper och föreställningar om ledare. Som vinnare av Framtidens kvinnliga ledare 2020 får hon ytterligare en arena.

”Jag vill förändra bilden av hur en ledare inom industrin kan se ut. Att det finns förebilder som du kan känna igen sig i tror jag är en viktig faktor för att söka sig till ett yrke eller en bransch och en del i hur vi når ökad jämställdhet och mångfald bland chefer.”

Som västmanlänning är Nina Åxman uppvuxen i hjärtat av svensk industri och efter ABBs industrigymnasium i Västerås utbildade hon sig till ingenjör vid Lunds tekniska högskola. Industriell ekonomi förberedde henne för en karriär inom produktion. Men parallellt med fokus på teknisk industri drevs Nina Åxman redan tidigt av ett intresse för ledarskap samverkan, och inkludering.

”Mina ledarskapsvärderningar utgår från ansvarstagande och hållbarhet. Det handlar om respekt för uppdraget och att du utifrån din position har stor påverkan på hur människor mår och presterar. Det måste du förvalta på ett bra sätt.”

Framtidens kvinnliga ledare 2020

Nina Åxman, vice president global operations på Sandvik rock tools, är den chef som i år toppar fackförbundet Ledarnas rankning av Sveriges mest inspirerande unga kvinnliga ledare.
Hon utsågs den 12 maj till Framtidens kvinnliga ledare och juryns motivering lyder: ”Patos, genuin, autentisk… Listan över ledarskapets viktigaste adjektiv tar aldrig slut, när Nina Åxman ska beskrivas. Tydligt är att hon skapar tillit hos sina medarbetare och får med sig alla på förändringsresan. Det är en bra egenskap när hon ska leda 1 300 medarbetare utspridda i nio länder och i sex fabriker och det placerar henne henne som nummer 1 bland Framtidens kvinnliga ledare 2020.”

Här hittar du hela årets lista över Sveriges 75 främsta unga chefer som är kvinnor.

Nina Åxmans ledarskap bygger på tillit och hennes framtoning är empatisk och lugn, men hon ställer också krav.

”Jag säger till mitt team att jag aldrig accepterar att man sätter egen prestige eller den egna avdelningen i första hand. Det är företaget och ”vi:et” som är i fokus. Den professionaliteten förväntar jag mig av alla chefer jag jobbar med. Jag förväntar mig också att man aktivt skapar sitt resultat och äger sin framtid; planera för och sedan realisera det resultat du vill ha.”

Efter flera år på tågtillverkaren Bombardier i Tyskland, Kina och Sverige bytte Nina Åxman nyligen jobb och bransch och sedan januari är hon vice vd global operations på Sandvik rock tools

Det nya jobbet fick en riktig rivstart.

”Mitt uppdrag här är att leda ett förändringsarbete. Jag är mitt uppe i att skapa mitt nya team. Parallellt med det så ägnar vi oss åt krishantering i vår globala försäljningskedja för att undvika problem för våra kunder på grund av corona. Det handlar verkligen om samarbete och problemlösning på global nivå. Jag är glad att kunna säga att vi tillsammans lyckats upprätthålla leveranserna trots rådande omständigheter.”

Att genomföra ett stort förändringsarbete samtidigt som hon hanterar coronakrisen har lagt till en helt ny dimension i hennes ledarskap.

”De senaste månaderna har vi ägnat oss åt att jobba igenom våra gemensamma värderingar, vilken kultur vi ska ha och vilka principer vi ska ha för att driva ledarskapsdelen av förändringen.  Krisen innebär att vi har mycket tätare kontakter med varandra över världen och det har blivit en arena för att testa de här idéerna direkt och lära känna varandra. De är en kraftfull blandning av att jobba på grupputvecklingen och samtidigt omsätta den i praktiken.”

En av anledningarna till att Nina Åxman tackade ja till positionen på Sandvik rock tools var att organisationen har en tydlig och uttalad ledarskapsfilosofi om att varje division ska få driva sin egen affär.

”Beroende på vilken organisation du befinner dig i så tror jag att du kommer att dra olika lärdomar av coronakrisen. Sandvik har en tydligt decentraliserad ledarskapsfilosofi som bygger på att beslut fattas så långt ute i organisationen som möjligt. I en sådan här situation, där händelseförloppet är så utspritt över hela världen, så tror jag att man upptäcker styrkan i den modellen. Det är en massa åtgärder vi inte hade kunnat genomföra så snabbt om våra team i olika länder, som känner sin verksamhet bäst, inte hade haft mandat att agera.”

Toppstyrda organisationer får det svårare, tror hon.

”Organisationer där det inte finns mandat att ta beslut kommer att upptäcka att de reagerar alldeles för långsamt eftersom de inte är lika responsiva.”

Hon har tidigare erfarenhet av företag som i kristider velat strama upp, kräva in tightare rapportering och skapa tydligare hierarkier, men själv har Nina Åxman blivit stärkt i sin övertygelse att det finns andra sätt att ge riktning och stöd än att försöka sig på toppstyrning.

Den nya organisation som Nina Åxman ska vara med och genomföra handlar om fokus på hållbarhetsmål, större kapitaleffekt och digitalisering, för att öka resultat och tillväxt.

”I vår nya handlingsplan kommer mångfald och jämställdhet att vara en del i affärsplanen. Det ska inte vara något man gör vid sidan om, det är ett sätt att skapa en innovativ verksamhet som vi tror blir ännu mer framgångsrik.”

”Jag hoppas att uppmärksamheten som priset Framtidens kvinnliga ledare ger ska hjälpa mig att hitta nya arenor för att fortsätta engagera mig i jämställdhet och mångfald”, säger Nina Åxman. Foto: Karina Ljungdahl

I framtiden blir bilden av ledaren allt mer mångfacetterad och kraven på en ledares kompetens handlar om att kunna hantera både om ”hårda” och ”mjuka” värden, menar Nina Åxman. Hon hoppas på en utveckling där man inte ser någon motsättning mellan att vara resultatinriktad och att jobba med ett kvalitativt ledarskap som lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö.

”Det är två faktorer som stöttar varandra. Ska man skapa en innovativ miljö måste folk trivas och känna tillit. En ledare ska ha positiv påverkan, inte bara på företaget utan på samhället i stort. Jag tror att företag har en viktig roll att spela i den resa hela samhället måste göra mot hållbarhet. Kraven kommer från kunder och allmänhet att det är företagsledare som ska visa vägen och fatta de modiga besluten.”

På sin tidigare position som fabrikschef på Bombardier i Västerås tog Nina Åxman emot unga tjejer och nyanlända på studiebesök, visade runt dem i fabriken och berättade om sin jobbvardag, som ett sätt att hjälpa dem i sina viktiga vägval för framtiden.

”Nu har jag ju börjat på Sandvik med bas i Sandviken i en ny organisation och i en ny geografisk omgivning. Jag hoppas att uppmärksamheten som priset Framtidens kvinnliga ledare ger, ska hjälpa mig att hitta nya arenor för den här typen av aktiviteter i mitt nya nätverk. Priset hjälper mig att fortsätta engagera mig i frågorna kring jämställdhet och mångfald.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden