kvinnorimansgrupp1800

Minskat ledarintresse från kvinnor när männen utgör majoritet

Kvinnors intresse för ledarskap minskar när männen är i majoritet. Svagt stöd från omgivningen och minskat självförtroende i sådan miljö är viktiga orsaker, visar ny svensk forskning.

Kvinnor satsar minst lika mycket som män på att utbilda sig – ändå får kvinnorna sämre utdelning både i form av lön och karriärutveckling, generellt sett. Lönegapet beror främst på att män och kvinnor arbetar inom olika sektorer, där löneläget kan skilja sig avsevärt till kvinnors nackdel. Nu visar det sig att även mansdominans i sig kan utgöra ett hinder för kvinnorna, och vara trolig orsak bakom de seglivade könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Detta enligt en ny studie från forskare på Handelshögskolan i Stockholm respektive Göteborg.

Forskarna, som i experiment studerat försökspersoners intresse av att inta ledande roller i mans- respektive kvinnodominerade grupper, finner en särskild ovilja bland kvinnor att åta sig ett ledarskap i miljöer där männen är majoritet.

”Vår analys tyder på att kvinnor i mansdominerade grupper har svårare att göra sina röster hörda, förväntar sig och får mindre stöd av gruppen, och uppskattar sin prestation relativt sett lägre”, säger Eva Ranehill, forskare i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som skrivit studien tillsammans med Andreas Born och Anna Sandberg.

Hon fortsätter:

”Låga förväntningar på stöd och lägre skattad kompetens är de viktigaste förklaringarna bakom både könsskillnaden i vilja att bli ledare och bakom den skillnad i ledarskapsvilja vi ser mellan kvinnor i minoritet och kvinnor i majoritet.”

Uttryckt på en skala från 1 till 10 är kvinnor 1,4 punkter mindre intresserade av att leda en mansdominerad grupp än en kvinnodominerad. Skillnaden är nästan lika stor som mellan mäns och kvinnors generella vilja att bli ledare.

Om kvinnor påverkas så här pass negativt av att befinna sig i minoritet, kan det utgöra viktig förklaring till svårigheterna att locka kvinnor till mansdominerade branscher, och den fortsatta bristen på kvinnor på toppositioner generellt. Om bara ett fåtal kvinnor arbetar inom ett område eller på en viss nivå, kan leda till att färre kvinnor söker sig dit och att fler söker sig därifrån, påtalar forskarna.

Eva Ranehill och hennes forskarkollegor arbetar nu vidare för att försöka bekräfta resultaten med hjälp av arbetsmarknadsdata, och hoppas på ökad förståelse för vad som driver de seglivade könsgapen på arbetsmarknaden.

”Det är av värde att fundera på hur vi konstruerar våra grupper och team, och att hitta befordringsvägar som är så meritokratiska som möjligt. Om företag och organisationer bara befordrar de som visar mest intresse av att göra karriär, kanske de inte hittar de med störst kompetens”, säger hon.

chefer8mars

Läs också: Kvinnliga chefers lön tusentals kronor mindre än mäns – för samma roll

mpuff
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

Sofia Falk och omslaget till Mångfaldsparadoxen
Mångfald

Magin med mångfald

Mångfaldsarbete i organisationer handlar inte om att leva upp till diskrimineringslagen utan om att ta tillvara en mångfald av perspektiv för bättre affärer. Det menar inkluderingsaktivisten Sofia Falk, aktuell med boken Mångfaldsparadoxen.
Ett verktyg för reflektion har hjälpt Micael Broström, försäljnings- och marknadsdirektör på Elitfönster, att förstå hur medarbetarna verkligen mår och hur de ligger till.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Så ser chefen hur alla mår – på 5 minuter

”Jag letade efter en metod att säkerställa det närvarande, coachande och inkluderande ledarskapet”, säger Elitfönsters försäljnings- och marknadsdirektör Micael Broström. Han hittade det i en app.

Helya Riazat, rektor på Järvaskolan, är Framtidens kvinnliga ledare
Ledarskap

Helya Riazat är Framtidens kvinnliga ledare 2021

Järvaskolans rektor Helya Riazat har utsetts till Framtidens kvinnliga ledare 2021 av fackförbundet Ledarna.

linda_waxin_kronikor
Arbetsmiljö

Linda Waxin: ”Vågar du skapa dålig stämning?”

”Många som känner mig ytligt kommer att ha väldigt svårt att tro på detta. Men jag är en av de många kvinnor som hållit tyst”, skriver Chefs krönikör Linda Waxin.
Cornelia Kaufmann, hr-chef på Ikea
Mångfald

Ikeas hr-chef: ”En siffra ger inte hela bilden”

Ikea är ett av de privata företag som gärna lyfter fram sitt mångfaldsarbete. Tanken är att chefer och medarbetare ska spegla den marknad de verkar på. ”Team med en mångfald bland medarbetarna är starkare, mer kreativa, mer framgångsrika”, säger Cornelia Kaufmann, hr-chef på Ikea Sverige.
Rache Kilic, Locum
Mångfald

Rache Kilic: ”Vi har en större uppförsbacke”

”Jag har fått möta fördomar om att vara inkvoterad, trots att jag jobbar dubbelt så mycket som många andra.” Det säger Rache Kilic, som är inne på sin sjätte chefstjänst.
HR och chefer behöver få bättre koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron, menar Tobias Ekros, vd på MedHelp.
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Blind fläck hos HR hindrar minskning av sjukfrånvaro

Arbetet med att sänka sjuktalen är viktigt, men ofta ineffektivt. En ny rapport pekar på flera möjliga orsaker.

Cissi Elwin
Mångfald

Cissi Elwin: ”Sluta tjafsa, börja mäta!”

Det råder en skriande brist på mångfald i chefsleden, visar Chefs senaste undersökning. Det är både korkat och olönsamt, skriver Cissi Elwin.