forsvarsmaktensocialstyrelsen
Stabsorientering under ledning av stabschef Pontus Rotter. Här ges även inriktning från operationsledaren Johanna Sandwall. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Militärt ledarskap på Socialstyrelsen – under coronakrisen

Nu tar myndigheterna militärt ledarskap till hjälp i kampen mot den osynliga fienden coronaviruset. På Socialstyrelsen finns en särskild stab för krisledning där militär personal från Försvarsmakten ingår.

Sammanlagt bidrar Försvarsmakten med ett 20-tal medarbetare, både officerare och civila, i en särskild stab som Socialstyrelsen inrättat för att klara det ansträngda läget under coronakrisen. Med eget ledningsrum, it-stöd och infrastruktur arbetar den nyinrättade staben med frågor som lägesanalys, fördelning av sjukvårdsmaterial, samordning av sjuktransporter till lands och i luften samt kriskommunikation. De första militärerna i den nu över 100 personer stora stabsorganisationen anlände för ungefär en månad sedan.

”Vi arbetar med Socialstyrelsens uppgifter i en stab som till stora delar liknar en militärstab till sin struktur, men i en annan indelning och mer processtyrt”, förklarar överstelöjtnant Johan Falkholt från Militärhögskolan Karlberg som är den militära insatsens chef.

De båda myndigheterna har sedan tidigare ett långtgående samarbete kring uppbyggnaden av civilförsvaret. Hjälpen från Försvarsmakten innebär att krisledningen kan jobba mer uthålligt, med större möjligheter till återhämtning.  Samarbetet regleras av ett riksdagsbeslut om militärt stöd till civil verksamhet. Den militära personalen får normalt inte handlägga ärenden eller ta myndighetsutövande beslut.

”Det gäller att veta var vi är, och vart vi ska. Tillsammans med Socialstyrelsen har vi byggt upp en operativ design med hållpunkter för analys däremellan”, säger Johan Falkholt och berättar om hur myndigheterna gemensam infört en ledningsstruktur anpassad till dygnets alla timmar, med inplanerade tidpunkter för stabsorientering, beslutsmöten och diskussioner kring vad som är nästa steg. Modellen bygger delvis på metoder som används inom militäralliansen Nato, men är anpassad till svenska förhållanden.

”Socialstyrelsen hade säkert infört något liknande på egen hand också. Men tack vare vårt samarbete kan det ha gått lite fortare.”

Collage: Siri Wikander och Anders Tegnell

Läs också: ”Tegnell utbildar Sverige i modernt ledarskap”

Hur ser det ut framåt?
”Den särskilda stabsorganisationen kommer säkert att finnas kvar i flera månader till. Mycket hänger på hur tillgången på materiel utvecklas. Även om vi succesivt går ner i personal, kan det finnas anledning att behålla organisationen om bristen på sjukvårdsutrustning är fortsatt stor”, säger Johan Falkholt.

Under coronakrisen har Försvarsmakten stöttat det civila samhället även på andra sätt. Militären har exempelvis rest tält utanför sjukhus, skött transporter och byggt fältsjukhus.

 

Foto på Johan Folkholt ovan: Niklas Ehlén//Försvarsmakten

Ledningsarbete på militärt vis – checklista för samverkan

* För fortlöpande samverkansdagbok, dokumentera händelser, samtal, förfrågningar, beslut.

* Utveckla uppgiftens innebörd och tidsförhållanden.

* Kontrollera samverkande organisationers stabsrytm och anpassa rapporteringstidspunkterna.

* Kontrollera samverkande organisationers förväntningar och behov av stöd.

* Skapa en gemensam lägesuppfattning och avrapportera enligt gällande rutiner.

* Samordna informationshanteringen. Skapa en gemensam lägesuppfattning. Vilken information behövs för att lösa uppgiften?

* Behövs avlösning eller förstärkning? När?

Källa: Handbok civil-militär samverkan/Försvarsmakten

Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland

Läs också: "Tidpunkten helt rätt för att starta podd nu"

chef_maj_2020-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

chefenfridahallgren
Beslutsfattande

Chefen i rampljuset i absurd och komisk pjäs

Nya teaterföreställningen ”Chefen” borrar djupt i det absurda och mörkt humoristiska i chefsrollen.
Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer, guidar till en lyckad onboarding.
Annonssamarbete Chef + Simployer

Lyckas med onboarding – på plats eller digitalt

En strukturerad introduktion av nya kollegor viktigare än någonsin. Oavsett om onboarding görs på plats eller digitalt.

grafiker-till-webben-uppsa%cc%88gningar_rityta-1
Beslutsfattande

Nästan var femte chef säger upp på grund av corona

Nästan var femte chef har sagt upp, eller kommer att tvingas säga upp, medarbetare på grund av coronapandemin, visar Chefs undersökning.

Psykolog Liria Ortiz och en bild på två personer i ett svårt samtal
Beslutsfattande

Så lyckas du med svåra samtal – steg för steg

Många chefer vittnar om att svåra samtal är det tuffaste en ledare behöver göra. Psykologen och samtalsexperten Liria Ortiz guidar dig – ett steg i taget. 
elisabethbackteman1800
Beslutsfattande

Hon är doldisen som leder regeringens krisgrupp

Elisabeth Backteman, 53, syns nästan aldrig på bild men har ett blytungt ansvar i Sveriges hantering av coronasmittan.
Johan Szymanski, Brandkåren i Norra Dalarna
Beslutsfattande

Brandchefen inför skogsbrandssäsongen: ”Det kan bli riktigt illa”

Johan Szymanski är räddningschef för Brandkåren i norra Dalarna och har redan ryckt ut på flera skogsbränder. Nu stålsätter han sig inför en sommarsäsong med både torka och coronakris.
Distansjobb gör det svårare att uppmärksamma farlig stress.
Annonssamarbete Chef + Skandia

10 signaler på farlig chefstress

”Chefer behöver bli bättre på att söka stöd och ta emot hjälp när de känner igen varningssignaler”, säger Kristina Hagström, hälsostrateg.