metoder-delegera-kommunicera-leksak

95:5-metoden: Så får du mer tid för ledarskapet

Många chefer tycker att de utför uppgifter som någon annan borde göra. Ge i stället mer makt till medarbetarna. Ledarskapskonsulten Ann Lagerström berättar om sin metod.

95:5-metodens grundtanke är enkel. Den handlar om att chefen ger 95 procent av makten till medarbetarna och behåller fem procent själv. De fem procenten använder chefen bara i de svåra strategiska besluten. Och när hen gör det, är budskapet glasklart: nu bestämmer jag.

Så här inför du 95:5-regeln:

1. Välj rätt tidpunkt. Om du är intresserad av att införa metoden, är det bäst att starta i samband med en ny termin, exempelvis i augusti eller januari. Då är det mest naturligt att göra stora förändringar.

2. Klargör ditt eget uppdrag. För att medarbetarna ska få tydliga uppdrag, måste du först veta vad ditt är. Diskutera med dina ägare, eller din överordnade chef om ditt uppdrag och hur du tolkat det. Förankra din tolkning hos ägare eller överordnad chef. Klargör exakt vilket mandat du har, och vilka mål de förväntar sig att du ska uppnå. Se till att du har god insikt i vilka ekonomiska ramar du har.

3. Informera om det nya arbetssättet. Berätta för din grupp att du tänker införa 95:5-regeln och vad det kommer att innebära. Informera även om hur du tolkat ditt chefsuppdrag. Du kan behöva ge alla lite tid att låta budskapet om det nya arbetssättet sjunka in. Det kan upplevas dramatiskt för vissa.

4. Tydliggör medarbetarnas uppdrag. Ha enskilda samtal med dina medarbetare, där ni går igenom vilka uppdrag de har. Lägg gärna 45 min till en timme på att diskutera medarbetarens mandat, uppdrag och vilka verktyg han eller hon har att använda sig av. Se till att ni är överens om vad som gäller.

5. När du väl har infört det nya arbetssättet, ha gärna uppföljningssamtal där du går igenom hur medarbetaren tycker att det fungerar. Fråga om det finns några oklarheter, eller om uppdraget är tillräckligt tydligt.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium