Måste lönesamtalet hållas en gång per år?

Lönesamtal en gång per år känns lite gammaldags. Måste det vara så? Nej, inte alls, enligt Chefs löneexpert Peder Bertilsson.

Nej det behöver inte vara så. Traditionellt så lönesätts du en gång per år. De flesta kollektivavtal har den typen av skrivningar…. men i nuvarande tid av hög förändringshastighet, oförutsägbarhet och komplexitet för våra organisationer så kanske det behövs ett annat synsätt. Det är inte ovanligt idag att mål som är satta i början av året inte längre är relevanta framåt sommaren och måste omformuleras. Kanske måste det även till en justering av lönen?

Hur arbetar jag mer kontinuerligt med återkopplingen?

Att ständigt ha en dialog om verksamhetens uppdrag och dina medarbetares uppgifter kopplat till detta uppdrag är viktigt. Så att systematisera återkoppling i vardagen gör att du som chef inte bara får en bättre förståelse för vad din medarbetare gör utan även hur din medarbetare arbetar. Det gör att du som chef har lättare att ge feedback under lönesamtalet och att en gemensam förståelse tillsammans med din medarbetare skapas.

Relaterade artiklar

pederlon
Peder Bertilsson

Experten: Så får du upp din lön som chef

Det snabbaste sättet att få en högre lön är att byta jobb. Men hur ska man göra om man vill ha kvar sin nuvarande tjänst – men alltid känner att man går från löneförhandlingen och är besviken? Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna, ger råd.