Kvinnors ledarskap bättre än mäns under corona-pandemin

Länder med kvinnor i ledningen har klarat sig bättre under covid 19-epidemin än de som leds av män, visar forskning. ”Kvinnor tenderar att göra ett bättre jobb”, menar chefen för Europeiska centralbanken Christine Lagarde.

Ledarskap
Publicerad
Sanna Marin, Angela Merkel och Jacinda Ardern

Tidigare IMF-chefen Christine Lagarde hyllar världens kvinnliga statsöverhuvuden för deras ”fantastiska” sätt att tackla coronapandemin, jämfört med deras manliga motsvarigheter. Lagarde, som numera leder Europeiska centralbanken, menar att progressivitet och tydlig kommunikation är utmärkande för kvinnornas ledarskap under pandemin.

”För egen del har jag lärt mig att kvinnor tenderar att göra ett bättre jobb”, säger hon till Washington Post.

Forskning visar att Christine Lagarde kan ha rätt, rapporterar Independent.

Världens tio värst corona-drabbade länder, både totalt sett och i termer av antal fall per miljon invånare, leds samtliga av män. Jämförelser är visserligen svåra att göra på grund av skillnader i hälsobudgetar, turism och befolkningstäthet – antalet kvinnor i maktposition är dessutom blygsamt, bara omkring en tiondel av världens länder leds av en kvinna. Men en ny studie som försöker ta hänsyn till skillnaderna, visar ändå att kvinnoledda länder klarat sig bättre under covid 19-pandemin enligt alla jämförbara faktorer.

”Våra slutsatser visar att utfallet av covid 19 är systematiskt och signifikant bättre i länder som leds av kvinnor vilket, i viss utsträckning, kan förklaras av de proaktiva riktlinjer de vidtagit”, säger ekonomiforskarna Supriya Garikipati och Uma Kambhampati vid universiteten i Liverpool respektive Reading i ett uttalande.

Tidigare forskning har visat att kvinnor är mindre riskbenägna än män, och står för ett ledarskap som är mer empatiskt och forskningsbaserat. Forskarna menar att sådana karaktärsdrag kan ha bidragit till att kvinnliga ledare i större grad låtit bli att sätta människoliv på spel under pandemin, men samtidigt varit benägna att ta betydande ekonomiska risker då de tidigt stängt ner och infört restriktioner.

Nya Zealands premiärminister Jacinda Ardern hör till dem som hyllats för sitt starka ledarskap och tidiga gensvar på pandemin, vilket bidrog till att först eliminera virusets utbredning i juni.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden