Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Initiativet som ska vända Sveriges bottenplacering inom EU

Sverige har en bottenplacering i EU vad gäller mångfald och inkludering. Nu kavlar åtta svenska näringslivstoppar upp ärmarna för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda. Bakom initiativet ligger organisationen Mitt Liv, som arbetar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. ”Jag är helt säker på att de flesta vet att man ska arbeta med detta, men man saknar ’huret’. Därför når detta fram så bra och inspirerar många att vilja starta resan”, säger Sofia Appelgren, grundare till organisationen.

Mångfald
Publicerad
Sofia Appelgren

Enligt färsk statistik från Eurostat 2021 är 85 procent av landets svenskfödda i arbete, men bara 67 procent av de utlandsfödda. Inom EU är det bara Rumänien som har ett större gap. Paradoxalt visar statistik också att många utlandsfödda går utan jobb samtidigt som ett stort antal svenska företag är i behov av arbetskraft.

Sofia Appelgren, grundare till Mitt Liv, säger att bottenplaceringen kan vara problematisk ur flera perspektiv.

”Det sprider sig ett dåligt rykte om Sveriges arbetsmarknad utomlands. Då blir det svårare att konkurrera om den bästa arbetskraften och få dem att vilja flytta till Sverige och bidra till vår konkurrenskraft. Det blir också en kostnad för Sverige att inte tar vara på all den kompetens som redan finns i vårt land när människor har fel jobb. Vi öppnar dörrar till vårt land och investerar i långa utbildningar men sen stänger vi dem igen in arbetslivet. Det är ju inte klokt.”

Det här är något som Sofia Appelgren vill vända på. För att möta en av Sveriges största samhällsutmaningar, utanförskapet på arbetsmarknaden, har nu svenska bolags-vd:ar från Hemköp, Deloitte, Nobina, HSB, Duni Group, Dustin, Next Step Group och för Prime Weber Shandwick gått samman i ett vd-nätverk genom ett initiativ från Mitt Liv. De kommer att ingå i ett handlingsprogram för att växla upp arbetet kring dessa frågor  eller som Sofia Appelgren uttrycker det: ”inget snack, mycket verkstad”.

Jan Berntsson, vd för Deloitte, ser det som ett sätt att göra företaget mer framgångsrikt.

”Jag anser att vi på Deloitte som företag, stor arbetsgivare och representant för näringslivet ska göra mer än tidigare. Vi gör oss mer attraktiva för människor med olika bakgrunder, som kan känna sig hemma i vår företagskultur”, säger han.

Sofia Appelgren räknar upp flera skäl till att Sveriges chefer ska prioritera och aktivt arbeta för mångfald och inkludering.

”Dels visar sig allt starkare i diverse undersökningar att kommande generationer ställer högre krav på att arbetsgivare arbetar aktivt med frågan och många är beredda att välja en annan arbetsgivare om man inte lever det man lär. Så det handlar om att attrahera talanger och möta nya generationer som ställer helt nya krav på sina arbetsplatser, men också om att skapa förutsättningar för innovation och säkrare beslutsfattande. Företag kan bättre förstå och möta nya marknader och behov tack vare alla de perspektiv man får genom mångfald.”

På frågan varför vi idag har dessa utmaningar på arbetsmarknaden resonerar Sofia Appelgren att det delvis beror på att vi har ett system som inte har anpassats efter hur demografin, migrationen och arbetskraften ser ut idag. Något som enligt henne skapar strukturella hinder och i sin tur kräver ett stort arbete för att förändra och anpassa. Vad som behövs enligt henne är att bredda synen på kompetens -träna på att se olikheter som möjligheter för att på så vis få mångfald bland kandidater som söker sig till olika roller.

”Allt rör sig snabbare och vi behöver mer flexibla lösningar anpassade efter individen men som samtidigt stöttar och underlättar arbetsgivarens ofta snabba rekryteringsprocesser och kompetensförsörjningsbehov. Jag upplever att vi har varit medvetna om det växande problemet, men att det är så tidskrävande att möta den allt snabbare föränderliga arbetsmarknaden som ställer helt nya krav på oss alla och att det därför är lättare ’att göra som vi alltid gjort’.”

Med initiativet finns en förhoppning att komma en bit på vägen, men Sofia Appelgren betonar att det samtidigt är nödvändigt med andra satsningar.

”Vi behöver många som tar tag i frågan och framför allt ett näringsliv och politiken som mer aktivt pratar med varandra om kloka lösningar som stöttar och sänker trösklar”, säger hon.

Som ett första steg består handlingsprogrammet av ett åtagande där en strategi för mångfald och inkludering ska finnas på plats under 2022. Vd:arna ska också göra en mätning av inkluderingen i företaget, säkerställa att rekryteringsprocesser blir inkluderande, utbilda organisationens chefer och införa ett traineeprogram för utrikes födda med eftergymnasial utbildning som saknar kvalificerat arbete.

Hur kommer det här arbetet sedan att följas upp?

Vi kommer att följa upp detta årligen i fem år och resultaten kommer att presenteras på vårt årliga symposium.

Fakta: Resultat av mångfald

Det har visat sig att det med mångfald blir…

  • 45 procent mer sannolikt att öka sina marknadsandelar, för organisationer med mångfald inom etnicitet och kön
  • 70 procent mer sannolikt att etablera sig på en ny marknad
  • 75 procent mer sannolikt att implementera innovativa idéer.’

Det har även visat sig att…

  • Företag med mångfald på ledarnivå överpresterar ekonomiskt (det beror bland annat på att de attraherar topptalanger från fler grupper och får nya perspektiv som ger bättre beslutsfattande. Med större bredd bland medarbetarna förstår de olika kunders behov och ökar konkurrenskraften)
  • Motivationen ökar hos anställda som känner sig inkluderade, samtidigt som företagets varumärke stärks.

Källa: Coqual och McKinsey

 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden