Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Helya Riazat är Framtidens kvinnliga ledare 2021

Som ytterst ansvarig på en skola där många av eleverna kommer från socioekonomisk utsatthet jobbar hon hårt och framgångsrikt för alla barns rätt till en god utbildning. Fackförbundet Ledarna har utsett Järvaskolans rektor Helya Riazat till Framtidens kvinnliga ledare 2021.

Mångfald
Publicerad
Helya Riazat, rektor på Järvaskolan, är Framtidens kvinnliga ledare

För femtonde året i rad rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner och utser Framtidens kvinnliga ledare. Syftet med utmärkelsen är bland annat att belysa vikten av en jämställd chefsmarknad och lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder. Årets vinnare är Helya Riazat, rektor på Järvaskolan sedan 2016.

Vad innebär det här priset för dig?
”Jag ser priset som som ett ödmjukt kvitto och erkännande av våra fantastiska medarbetares ihärdiga och värderingsdrivna arbete. Innovationen bottnar i mångfaldens kraft och visionens äkthet. Vi har skapat en replikerbar modell med välutvecklade processer som banar vägen för våra gränslösa drömmar, nämligen målet med att förändra det svenska skolväsendet på strukturell nivå. Vår övertygelse är att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund bör ges goda utbildningsmöjligheter och i en inkluderande skolmiljö.

Vad skiljer ledarskapet på Järvaskolan från det som utövas på andra skolor?
”Tre ord: “Vi löser det”. Och garden sänks, bördan faller, tryggheten breder ut sig. Sömnen som hållits stången en natt, flera nätter får äntligen infinna sig. “Det är inga konstigheter, vi löser det”, “vi är en familj och vi backar varandra”, “jag backar dig, vad som än händer, jag backar dig”. När morgonen jävlas på alla sätt, när vabb, hårlöss och stopp i trafiken står som en häcklöpningsbana mellan läraren och klassrummet messar jag; “Ingen stress, vi löser det, ta det lugnt, jag backar dig”.

Så beskriver mina kollegor min närvaro när jag ställer dem frågor om min ledarskapsstil.

Jag är den första att erkänna mina brister, hur jag kommer för sent, hur rädd jag är inför stora beslut. Jag hänger upp min otillräcklighet likt byk på ett streck genom personalrummet. På personalmöten kan tårar forsa nerför mina kinder, när smärtsamma detaljer behöver delas om ett barn som inte mår bra i sin livssituation, samtidigt som beslutsamheten i mitt tonläge sprider trygghet när alla är oroliga över något.

De fåtal gånger jag har agerat som en ”chef”, har jag i dagar trampats med negativa inre känslor. Tvärtom har det sällan känts så tillfredsställande som när jag har agerat i min naturliga roll som ledare, ofiltrerad och utan hierarkiska föreställningar. Värderingsdrivet ledarskap måste utgå från en genuin tro på alla medarbetares värdefulla plats i organisationen. Mitt sätt att leda har alltid präglats av att dela såväl osäkerhet och motgångar som goda resultat och framsteg – tillsammans som ett team, en familj.”

Vilka är de största utmaningarna i för dig i ditt ledarskap?
”Det är att räcka till och balansera organisationens och individernas varierande behov, samtidigt som eleverna och familjerna ofta kommer från resurssvaga bakgrunder och är utsatta för en rad marginaliserande mekanismer. Att leva upp till en hög standard, som man själv förvisso satt upp och kommunicerat, är inte alltid så enkelt. Förväntningarna är höga på en ledare som har valt att vara som mig och det kan stundvis kännas hårt pressat. Det gäller att leva i nuet, samtidigt som man siktar mot långsiktiga mål och njuta av resan längst vägen.”

Hur ser du på utvecklingen för synen på ledarskap generellt?
”Vi ledare får inte glömma bort att den absolut närmsta medarbetaren som vi behöver utveckla ständigt är oss själva. Vi behöver arbeta på att vara ödmjuka och transparenta gällande våra tankar, rädslor och utmaningar. För att kunna möta medarbetarna på ett personligt plan och därmed skapa en härlig och hållbar arbetsmiljö, måste vi ha landat i vad som inspirerar och entusiasmerar oss själva. Vi måste våga vara genuina, även i fråga om sånt som skrämmer oss och som vi brister inom.”

Vad hoppas du att ni uppnår med Järvaskolan?
”Ett hållbart samhälle är ett samhälle byggt på mångfald, inkludering och trygghet. Precis som vår personalstyrka, mitt team, där varje person bär på en motgång, på en sorg, på ett misslyckande. Ett hållbart samhälle delar inte in sina barn i vinnare och förlorare, vita och rasifierade, svenskar och invandrare, killar och tjejer, rika och fattiga, privilegierade och utsatta. Ett hållbart samhälle omfamnar olikheter som obegränsade tillgångar och genom solidaritet bygger gedigna förutsättningar för ökad jämlikhet. Min förhoppning är att vi lyckas påverka det svenska skolväsendet på en strukturell nivå, där fler skolor och många fler barn och familjer kan tilldelas goda utbildningsmöjligheter och inkluderande skolmiljöer, oavsett socioekonomisk bakgrund.”

Var ser du dig själv om tio år?
”Jag ser mig själv stötta våra tidigare elever, som har utvecklats till högutbildade magnifika samhällsförändrare och engagerade vuxna individer, i deras planer om hur de kan bedriva påverkansarbete och bidra till ett mera jämlikt samhälle.”

Fakta: Helya Riazat

Bor: Lägenhet på Södermalm, Stockholm.

Familj: Mamma, pappa, bror.

Så många rapporterar till Helya: 52 direkt, 4 indirekt.

Utbildning och karriär: Studier i juridik och statsvetenskap. Läser nu rektorsprogrammet. Har varit projektledare på Fryshuset, projektledare Kommittén för försvaret av iranska kvinnors rättigheter, projektledare Roya Foundation som utformade det gemensamma värdegrundsarbetet för Järvaskolan. Rektor på Järvaskolan sedan 2016.

Juryns motivering till priset:
”Hon får omgivningen att stanna upp och lyssna. Med ett värderingsdrivet och empatiskt ledarskap skapar årets vinnare en vardag sprängfylld av inspiration och goda resultat. Hon leder en organisation där medarbetarna pratar 20 olika språk. Där blandas kulturer, religioner, åldrar och erfarenheter. Med ledorden ’vi löser det’ skapar hon en trygg miljö där barn kan må bra och prestera. Och föräldrars engagemang tas tillvara. Det placerar Helya Riazat som nummer ett bland Framtidens kvinnliga ledare 2021.”

Läs mer om tävlingen och hela topplistan hos Ledarna.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden