Här är kraven du kan ställa på distansjobbare

”Med medarbetare som jobbar på distans blir en av HR:s viktigaste uppgifter att coacha cheferna i vad det innebär för deras arbetsuppgifter”, säger Linus Zackrisson på Optimal Advice – som bland annat hjälper sina kunder med strategiska HR-frågor.

Beslutsfattande
Text: Redaktionen
Publicerad

Hur coachar man någon som sitter och jobbar på distans? Någon som är expert på området är Linus Zackrisson på Optimal Adice – som har stor erfarenhet av att upprätta bra rutiner för HR-avdelningen.

”Rutinerna för uppföljning och all annan kommunikation ännu viktigare, eftersom man inte får det naturliga korridorsnacket. HR måste se till att det finns ett riktigt bra intranät, med rätt information men också se till att det används. Finns en miljon lösningar på intranät, allt från Slack och stängda LinkedIn-grupper till de mer traditionella lösningarna”.

Vilka utmaningar finns det med att vara chef på distans?

”Att vara chef kräver en stor tillit till medarbetarna, man måste känna sig trygg i att de levererar det som förväntas. Därför är det så viktigt med tydliga mål. Annars är risken stor att den anställde sitter på sin kammare och funderar på om hon eller han är på rätt väg. Tydliga och mätbara mål kan fungera som ersättare till det dagliga småsnacket som annars fungerar som signaler om hur arbetet går.

Rekryterar man till en tjänst på distans måste HR också säkerställa att det är en person som är självständig och självgående och som gillar upplägget. Dessutom är det viktigt att det verkligen handlar om arbetsuppgifter som går att göra på distans”.

Vad ska man göra när man anställer en person som ska jobba på distans?

”Chefen och HR behöver ta ett ordentligt samtal med personen, om vilken teknik som behövs men också för att fundera på processer. Hur ofta ska vi höras av? Hur ska vi höras? Vad ska vi prata om? Den som jobbar på distans känner sig lätt lite utanför, så är det praktiskt genomförbart kanske vissa möten kan hållas på lokalkontoret istället för på huvudkontoret. Och för HR gäller det att tänka till för att få dem som jobbar på distans att känna sig inkluderade. Det innebär bland annat att skapa plattformar för det sociala, oavsett om det handlar om konferenser eller på internet”.

Vilka krav går att ställa på den som jobbar på distans?

”Att kliva fram, ta plats och både lyssna och ta för sig. I videokonferenser är det lätt att bli bortglömd, och där tycker jag ansvaret är delat: De som sitter många vid bordet måste anstränga sig för att inkludera dem som är med på länk, men de på distans har också ett eget ansvar för att vara aktiva i mötet. Det här är situationer som jag tror är lätta att lösa bara man lyfter dem till diskussion.

– Sitter man utanför huvudkontoret måste man också vara duktig på att hålla kollegorna uppdaterad om vad man gör. Här kan HR hjälpa till genom att se till att det finns förutsättningar för det, exempelvis i form av diskussionsforum där man berätta om vad som hänt i veckan, intressanta kundcase och så vidare”.

/Anders Thoresson

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden