Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Gick från 2 kvinnliga chefer – till 55 procent

Stamnät, elförsörjning, infrastruktur – av tradition en mansdominerad sektor. Ändå har Svenska Kraftnät lyckats närma sig en jämn köns­fördelning. Hur gick det till? Genom att sätta målet och jobba strategiskt.

Mångfald
Publicerad

Svenska Kraftnät är ett affärsdrivande statligt verk som sysslar med tung, säkerhetsklassad infrastruktur. Just nu är man mitt uppe i en omfattande utbyggnad av stamnätet, alltså de stora kraftledningar som förser Sverige med el. Att åstadkomma en jämn könsfördelning inom den mansdominerade energisektorn låter kanske som en utopi, men på Svenska Kraftnät är man på god väg att lyckas.

”På tio år har vi gått från 26 procent kvinnor bland medarbetarna, till 39 procent. Bland våra chefer är 55 procent kvinnor. För tio år sedan fanns två stycken”, berättar hr-chefen Jessica Levander.

Att könsbalansen bland Svenska Kraftnäts 618 medarbetare i Sundbyberg, Sundsvall och Sollefteå är så pass nära jämvikt är ingen slump, utan frukten av ett målmed-vetet och långsiktigt arbete som pågått i över ett decennium.

”Det räcker inte med att bara säga sig vilja vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Under de här åren har vi jobbat strategiskt med jämställdhetsfrågorna, för att få hit de bästa talangerna, bättre spegla hur samhället ser ut och skaffa oss nya berikande perspektiv. Jag vågar säga att -vi skapat en kultur där jämställdheten blivit en gemensam fråga på alla nivåer, från ledning och långt ut i leden”, säger Jessica Levander.

Till de praktiska förändringarna hör föräldravänliga mötestider.

”Vi undviker möten före klockan 9 på morgnarna och efter 15 på eftermiddagarna, så att föräldrar med små barn lättare ska hinna lämna och hämta på förskolan. Det underlättar ju såklart även för män, men statistiskt sett är det ändå kvinnorna som fortfarande tar det största ansvaret hemma. Vi är också ganska generösa med möjligheter till distansjobb.”

Så lyckas du – Jessica Levander tipsar:

1) Långsiktighet

”Jämställdhet är ingen quickfix. Man måste jobba med det hela tiden och sätta tydliga mål. Att nå målet 40 procent kvinnliga medarbetare har tagit oss över tio år.”

2) Engagemang

”Att frågan ska hamna på agendan, och genomsyra en hel organisation, bygger på ledningens engagemang.”

3) Nytänkande

”Det är lätt att rekrytera som man alltid gjort, och därmed missa kvinnlig kompetens. Försök att bredda processen.”

Vidare har Svenska Kraftnät utformat sitt trainee-program just med tanke på jämställd-heten. Till programmet antas lika många kvinnor som män.

”Det är en av våra viktigaste rekryteringsbaser, och urvalet av sökande är gott”, säger Jessica Levander.

Samtidigt är det ett faktum att de tekniska utbildningarna är bland de mest mansdominerade som finns.

Andelen kvinnor på ingenjörsprogrammen är sjunkande på flera stora universitet och ligger generellt under 30 procent. Nog måste väl den sneda könsfördelningen bland nyutexaminerade specialister sätta käppar i hjulen för jämställdhetsarbetet?

”Visst är det en utmaning. Samtidigt innebär mansdominansen på utbildningarna att vi måste tänka lite nytt när vi rekryterar. Inte så att vi sänker några krav, utan mer att vi breddar perspektiven. Så att vi inte missar rätt kompetens inför det stora skifte som energi-branschen står inför, med fortsatt digitalisering, mer förnyelsebar energi och ökat samarbete över gräns-erna”, säger Jessica Levander och fortsätter:

”Tidigare fanns en tendens att rekrytera väldigt lika. Det
vill säga, man ersatte en person som slutade med någon ungefär likadan.”

”Det har vi velat gå ifrån. Att vi blivit så pass framgångsrika i det arbetet, är något som vi är väldigt stolta över.”

Inte minst bland projektledarna är det tydligt att antalet kvinnor ökat markant. Däremot är andelen fortfar-ande relativt låg bland de tekniska experterna.

För att ytterligare inspirera kvinnor att söka sig till Svenska Kraftnät, försöker myndigheten lyfta fram både sina kvinnliga chefer och verksamheten i stort i offentligheten, exempelvis på olika jobbmässor.

”Att vi jobbar med samhällsavgörande funktioner tror jag kan vara lockande i sig”, säger Jessica Levander.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden