tandstiska

Faktorerna som främjar psykisk hälsa på jobbet

Nyligen publicerade fackförbundet Vision dystra siffror om hur mycket stressrelaterade sjukdomar ökat senaste två åren. Men de har också sammanställt fem faktorer som främjar hälsan. Ett närvarande ledarskap är en av dem.

Som Chef tidigare rapporterat om, ökar den psykiska ohälsan på Sveriges arbetsplatser. Siffror som Försäkringskassan nyligen tagit fram för fackförbundet Vision visar att det är värst ställt för de kvinnor och män som arbetar inom kvinnodominerande yrken och att en drastisk ökning av ohälsa har skett de senaste två åren.

Sedan 2014 har sjukskrivningar som är stressrelaterade ökat med hela 70 procent.

”Orimligt hög arbetsbelastning, bristfälligt stöd och för litet inflytande över det egna arbetet måste betraktas som hälsofaror på samma sätt som tunga lyft och belastande arbetsställningar”, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande på Vision i en kommentar till rapporten.

Varför den psykiska ohälsan ökat så drastiskt kan Försäkringskassan inte ge något svar på men forskare som undersökt kommuner och landsting med en relativt låg – respektive hög – sjukfrånvaro kom fram till fem så kallade frisk-faktorer som Vision tar upp i sin rapport:

  • Närvarande ledarskap.
  • Positiv inställning till kompetensutveckling.
  • Fungerande kommunikation (till exempel mellan medarbetare och chef) möjlighet att byta arbetsuppgifter.
  • Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Relaterade artiklar

girl-863686_1280
Arbetsmiljö

Nya råd om psykisk ohälsa på jobbet

Det är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Nu finns nya nationella riktlinjer för hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska hanteras och förebyggas.
Anna Svedman på SPP hjälper företag undvika dyra missar vid utlandsjobb.
Annonssamarbete Chef + SPP

Se upp med onödiga pensionsmissar vid utlandsjobb

Planerar ditt företetag att expandera globalt? Undvik då onödiga missar och fallgropar för medarbetare som jobbar utomlands. Det är enklare än du tror.
chef_boss
Arbetsmiljö

Chefen viktigare än strukturen för god hälsa

Platt eller hierarkisk organisation? Inte så viktigt. Som chef behöver du istället fundera mer på hur tydlig du är i ditt ledarskap, visar en ny avhandling.