Experten: ”Chefer måste sluta leta fel – se det som är bra istället”

Det finns verktyg inom psykologin som fun­gerar men som få chefer känner till. Ledarskapsexperten Leif E Andersson (som också är Chefs expert) vill sprida dem.

Beslutsfattande
Text: Maria Gerlofson
Publicerad

Vad fick dig att skriva en bok om OBM för chefer?

”Inom psykologin finns det mycket kunskap om sådant som fungerar när det gäller människor och våra beteenden, men få vet om dem. Jag vill ge chefer verktyg som fungerar och är evidensbaserade. Jag ville också skriva om organizational behaviour management på ett sätt som chefer kan använda konkret.”

Vad är viktigast för en chef att förstå om hur människor fungerar?

”Det viktigaste misstaget är att vi tror att vi har med vuxna människor att göra. Alla vill bli sedda och bekräftade. Jag vill känna att min chef känner mig, vill mig väl och ser mig som den unika individ jag är.”

Vad är viktigast för en chef att förstå om hur ledarskap fungerar?

”Ledarskap innebär att förändra beteenden och se till att folk gör det som är bra för verksamheten. Det chefer har svårast för är att ge bekräftelse på beteenden. Eftersom vi sällan ser och vet vilka beteenden som ger resultat är det svårt att berömma dem. Vi har också en automatisk instinkt att söka efter det som är fel. Vi behöver omprogrammera oss till att fokusera på det som fungerar.”

Vad är viktigast för en chef att förstå om hur förstärkning fungerar?

”Förstärkning är att bekräfta goda beteenden. Det är mycket mer effektivt än att skrika och skälla när någon gör fel.”

Hur kan en chef med ont om tid använda din bok?

”Förhoppningsvis kan de läsa hela boken och sedan använda den som en uppslagsbok. Jag har ansträngt mig för att få den tydlig och konkret så att det är lätt att hitta det man söker när man står inför en särskild fråga.” ○

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden