En av fyra chefer: ”Vi betalar för låga löner”

Fler än var fjärde chef anser att de ger sina anställda för dåligt betalt. Det visar en enkät från rekryteringsföretaget Randstad.

Ledarskap
Publicerad
Två 200-kronorssedlar

Randstad har frågat runt 200 svenska beslutsfattare och chefer vad de anser om lönenivåerna på organisationerna de själva arbetar på. Medan en majoritet (63 procent) svarar att lönerna överensstämmer med vad andra betalar de anställda för motsvarande jobb, är det fler än var fjärde (28 procent) som anser att de betalar sämre än andra. Inte ens var tionde chef (nio procent) anser att de ger sina anställda högre lön än konkurrenterna.

”Att ha konkurrenskraftiga löner blir allt viktigare för att kunna attrahera rätt kompetens.  Våra egna undersökningar visar också att majoriteten av dem som byter jobb gör det för att lönen är för låg”, kommenterar Randstads hr-direktör Camilla Campelo i ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga månadslönen i Sverige uppgick till 35 500 kronor år 2019, enligt siffror från SCB/Ekonomifakta. Tjockast lönekuvert har privata tjänstemän med en snittlön på 43 500 kronor i månaden. Därefter följer personer som är anställda i den statliga sektorn eller landstingssektorn med 38 900 respektive 38 300 kronor i månaden. Enligt Medlingsinstitutet har de svenska lönerna i snitt ökat med 0,4 – 1,4 procent om året sedan 2015, om man räknar bort inflationen.

Trots den utbredda uppfattningen bland beslutsfattarna att de betalar så förhållandevis dåligt, är de ändå optimistiska över möjligheterna att attrahera duktig personal. Enligt Randstads undersökning ger 67 procent av de svenska företagstopparna den egna organisationen mellan 7 och 10 i betyg, på en tiogradig skala över förmågan att locka attraktiva medarbetare.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden