rickard-gustafson-foto-scanpix

Chef testar SAS vd Rickard Gustafson

Det är natten mellan 18 och 19 november 2012. Kastrups flygplats är belägrad av journalister. SAS vd Rickard Gustafson är hett villebråd. Det lyser i fönstren i den gamla lagerliknande kontorsbyggnaden. Där inne hastar han mellan olika konferensrum. Fackförbunden, styrelsen, ägarna, bankerna. Nu har han kniven mot strupen.

Ska han lyckas förhindra den största konkursen i skandinaviskt näringslivs historia? Ska han förmå fackförbunden att skriva på de nya kollektivavtalen? Eller kommer bankerna att dra tillbaka sina krediter?

Om några timmar går tidsfristen ut.

Men så på måndagseftermiddagen den 19 november kommer äntligen beskedet. Det sista avtalet är undertecknat. Efter flera dygn av vaka och hårda förhandlingar är SAS räddat.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

I en intervju har Rickard Gustafson själv i efterhand beskrivit vad det handlade om med följande ord:

”Att svälja en jäkligt besk medicin som kommer att göra skitont på alla medarbetare.”

Även på honom själv, onekligen, i form av en svidande prövning av sitt ledarskap.

Det akuta konkurshotet är över, men mycket arbete återstår. SAS måste byggas upp på nytt. Rickard Gustafson måste återupprätta ett svårt skadat förtroende hos personalen.

Att leda SAS är ett av de svåraste uppdragen inom svenskt näringsliv. Ett politiserat och tungrott bolag med statliga ägare i tre länder och starka fackföreningar där alla vill säga sitt. Men när Rickard Gustafson tillträdde som vd i mars 2011 var det många som nöp sig i armen.

”Det var oerhört kul att äntligen få en vd som inte var i slutet av sin karriär, som var där för att lämna något bestående efter sig.” säger en medarbetare.

”Jag fick direkt ett sympatiskt intryck av honom. Han kändes energisk, ung och kraftfull”, menar en annan.

”Jag minns hur han skulle hålla ett an–förande och hur han liksom skuttade upp på scen. Stor skillnad mot de vd:ar vi haft tidigare”, säger en tredje.

Under många decennier var SAS framgångsrikt. Jan Carlzon hade gjort företaget till ett nationellt flaggskepp med stolta medarbetare och låg personalomsättning.

Jan Carlzon var ledaren med stort L, med en kurs på Harvard Business School uppkallad efter sig. Han var entreprenören som spred optimism.

Men så kom 1990-talet och kriserna. Bränslepriserna steg, marknaden avreglerades och att driva flygbolag blev allt -svårare. Några dåliga strategiska beslut och miljarder som rann ut gjorde att vi vande oss vid ett SAS i kris. Och sedan kom 11 september 2001 och förändrade allt.

Flygbranschen är ”hands on”. Den är bullrig, skitig och luktar fotogen. Flyg-bolagschefens roll har jämförts med -generalen som leder sina mannar i strid.

Kontrasten till försäkrings- och finansbranschen, som var Rickard Gustafsons tidigare hemvist, kunde knappast vara större. Om det operativa där är att sälja, handlar det inom flyget om att flytta människor, gods och gigantiska flygplan över halva världen.

Och vem har hört talas om finansfolk som går ut i vild strejk?

”Jag tror att SAS som företag kom som en helt ny erfarenhet för Rickard”, säger en kollega. ”Han visste nog inte vad han gav sig in på när han tackade ja.”

Rickard Gustafson är management. Han insåg att SAS behöver förändring och inledde sig vd-gärning med att skapa programmet 4Excellence – en omfattande omorganisation där vissa delar skulle säljas av, andra outsourcas och administrationen centraliseras till Sverige. Men arbetet hann knappt komma igång.

Under 2012 blir läget allt mer akut när likviden minskar. Bankerna hotar att dra tillbaka sina krediter om SAS inte genast får igenom besparingsåtgärder som bland annat omfattar nya kollektivavtal.

”Det här var åtgärder som SAS borde genomfört redan för flera år sedan”, säger en medarbetare. ”Men Rickard Gustafson var den förste vd som hade modet att verkligen sätta dem i verket.”

Arbetsrätten är arbetsrätten och kollektivavtal bygger på förhandling. Heliga kor man inte röra ostraffat. SAS utformade nya kollektivavtal som innehöll lönesänkningar, ökad arbetstid och försämrade pensionsvillkor.

Men det som skapade den stora cirkus vi kunde följa i medierna var inte bara innehållet i avtalen. Rickard Gustafson la fram avtalen med ett ultimatum; skriv på eller SAS kommer att försättas i konkurs. Ni har en vecka på er.

”Det är helt unikt i svenskt arbetsliv. Att läget var akut och att åtgärderna var nödvändiga betvivlar nog ingen inom företaget, men att Rickard Gustafson försökte få facket att skriva på ett ensidigt formulerat kollektivavtal utan att ens bjuda in till förhandling är anmärkningsvärt. I dag känner sig många medarbetare överkörda”, säger en SAS-anställd.

En del försvarar Rickard Gustafsons beslut att försöka kringgå förhandlingar med att hans handlingsutrymme var kringskuret av bankerna. Men inte alla.

”Visst var hela krispaketet nödvändigt men att lägga fram de nya avtalen utan att bjuda in till förhandling var i slutändan Rickard Gustafsons beslut”, säger en SAS-anställd.

Under en febrig vecka var läget ovisst. Facket vägrade skriva på utan förhandling och Rickard Gustafson tvingades till slut själv till förhandlingsbordet. Efter hårda strider skrev förbunden på.

Konkursen hade nu undvikits. SAS skulle överleva, men till vilket pris? Förtroendet bland personalen var skadat. Vd:n hade trampat på den nordiska modellen.

”Varför överlevde SAS om vi inte vet vad vi ska med det till?” säger en person som tidigare jobbade inom företaget.

”Nu är ledningen osynlig och fokuserar på detaljer i stället för helheten. Det kanske har att göra med att Rickard Gustafson är så mycket management.”

Rickard Gustafson inledde karriären på Andersen Consulting och GE Capital.

”Han är upplärd i amerikansk consultingmiljö och det skiner igenom i hans ledarstil”, säger en medarbetare.

Arbetssättet är omvittnat strukturerat.

”Han är extremt målinriktad, vet vart han är på väg och tänker alltid i processer. Det ska vara ordning och reda”, säger en medarbetare från en tidigare arbetsplats.

Under sina år på dansk-svenska Codan/Trygg-Hansa, dit Rickard Gustafson kom som vd och koncernchef 2006, byggde han upp ett välmående företag. Han skapade en gemensam företagskultur och en stabil ekonomi upplagd för långsiktig vinst.

De flesta som träffat Rickard Gustafson påpekar med eftertryck vilken god kommunikatör han är.

”Han kan förklara komplicerade saker med ett enkelt språk så att man förstår”, säger en medarbetare.

”När man lämnar ett möte med honom vet man precis vad man ska göra”, säger en tidigare medarbetare.

I sitt sätt att kommunicera internt märks också det som många ständigt påpekar; att han är transparent och en genuint ärlig person.

”Han har ingen dold agenda” är ett omdöme.

I dag är SAS sargat men vid liv och många hoppas att Rickard är den som även ska få företaget på fötter.

Några källor menar att Rickard Gustafsons ledarstil på SAS i dag bär inslag av top down management. Man frågar sig om detta är ett ledarskap som tyder på ett auktoritärt förhållningssätt eller om det framkallats av den situation som råder i det illa tilltygade SAS.

En annan synpunkt som återkommer är att mellanchefer inom SAS har dåligt med mandat att ta egna beslut samtidigt som de bär stort ansvar. Det upplevs som en tung börda.

”Jag tror att Rickard delegerar det han kan, men inte utanför ledningsgruppen”, säger en person.

Men varför stannar beslutsmandaten hos Rickard Gustafson och ledningsgruppen?

”Han är perfektionist och väldigt fokuserad på detaljer”, analyserar en medarbetare. ”Han vill helt enkelt ha kontroll.”

Andra menar att i detta krisande läge går det inte att göra på något annat sätt.

”Själv ger han inte ett auktoritärt intryck men tillsammans med sin ledningsgrupp är han hierarkisk”, säger en medarbetare.

”Just nu är det bråttom att få effekt av krispaketet. Han måste agera snabbare än vad den svenska konsensuskulturen tillåter”, menar en annan.

Efter novemberkrisen är många av SAS medarbetare ledsna och missnöjda. Men trots det haglar de positiva adjektiven. Även bland kritikerna. Samma ord återkommer gång på gång. ”Transparent”, ”reko”, ”ärlig”, ”intelligent”, ”extremt målmedveten”, ”anspråkslös”.

Bland många är beundran stor.

”I den situation SAS befinner sig är det många saker som man kan göra annorlunda eller bättre, men frågan är vem som klarar det överhuvudtaget förutom Rickard” säger en före detta medarbetare.

”Han fungerar som många av de här konsultdrivna ledarna. Han ser vad som behöver åtgärdas, gör en plan och levererar på den,” säger en som jobbar med honom i dag.

Om internkommunikatören Rickard

Gustafson får plus i kanten gäller det inte alltid mediekommunikatören. I alla fall inte om det handlar om tv.

”Jag tror inte att Rickard tycker att det är jätteroligt att synas i media, men han gör det för att det förväntas av honom och för att det ingår i hans jobb”, säger en tidigare medarbetare.

”När han ska göra media förbereder han sig ofta in i minsta detalj, men jag tycker nästan han är bättre när han tar saker lite mer på volley.”

I samband med konkurskrisen intervjuades Rickard Gustafson i Aktuellt. När reportern frågade om Rickard Gustafson ville rekommendera resenärer att köpa biljetter med SAS svarade han att det fick var och en bedöma själv. Stormen lät inte vänta på sig. Uttalandet ansågs omdömeslöst. Om inte vd kan stå upp för företaget, vem ska då göra det? undrade kritikerna. Så här i efterhand menar flera att uttalandet är så ”out of character” för Rickard Gustafson att det måste vara ett misstag.

För annars är Rickard Gustafson känd som en högst balanserad person. Få eller ingen har sett honom brusa upp. Med honom har man ”meningsskiljaktigheter i sakfrågor”, aldrig gräl.

Rickard Gustafson anses också vara en omdömesrik rekryterare.

”Han var duktig på att få ihop en brokig skara i ledningen och en skicklig teambuildare”, säger en medarbetare från förr.

När Rickard Gustafson kom till SAS gjorde han som många tillträdande chefer och strukturerade om i ledningen. Han tog själv in personer som han litade på och många anser att han har varit duktig på att hitta nya förmågor för att förnya SAS ledarstab.

Men det framkommer blandade synpunkter på hur han förhåller sig till dem som varit länge i företaget. Vissa menar att han inte förstått SAS-kulturen.

”Jag tycker nästan att han varit lite för naiv och litat för mycket på folk”, menar en SAS-anställd.

Men andra tycker inte att han visat det förtroende han borde:

”Jag hade velat se mer mandat till dem som kan flygbranschen,” säger en medarbetare. ”Människor som arbetat länge i företaget har kommit med rekommendationer som han inte tagit hänsyn till.”

Flygbranschen är komplex. Men Rickard Gustafson har lärt sig fort, menar flera.

”Han är väl mer inne i driften än någon av de vd:ar vi haft under senare år. Ibland kan han fokusera på fel saker”, berättar en medarbetare.

”Han har utmanat delar av verksamheten på ett bra sätt, men då handlar det om de delar som han kunde sedan tidigare; sales, management och administration. I det operationella har han litat för mycket på andra”, säger en annan person.

Trots kritik och sviktande förtroende är det många som fortfarande hoppas på Rickard Gustafson för SAS framtid. Man vill att han ska lyckas.

Flera personer säger att man inte ska låta sig förledas av hans lågmälda yttre, för Rickard Gustafson kan ta i med hårda nypor. Han får saker att hända. Från många håll ses den här kombinationen av mjukt och hårt som en riktig tillgång.

Flera menar att Rickard Gustafson undervärderat behovet av intern kommunikation efter krisen i november och att både han och ledningen varit allt för osynliga sedan dess.

”Många undrar om han är den som kan samla leden. Vi har ett stort behov av ett synligt ledarskap just nu, men vi hör ingenting. Men det kan ju också bero på hög arbetsbelastning”, säger en medarbetare.

Förbrukade Rickard Gustafson sitt förtroende i samband med krisen i november? En del menar det, att han i grund och botten är en duktig vd men att han bränt sina skepp. Andra är mer försonande.

”Rickard Gustafson är precis vad SAS behöver. Han är en förhållandevis ung chef som kommer utifrån med en nykter blick.”

En annan före detta medarbetare säger:

”SAS kommer aldrig att kunna återgå till vad det en gång var. Framtidens SAS är en helt annan typ av företag, och Rickard Gustafson är förmodligen helt rätt person att ta SAS dit.”

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

Rickard Gustafson svarar på Cheftestet:

”Jag upplever mig själv som en involverande ledare där individen och teamen får mandat och förutsättningar för att kunna prestera maximalt. Men extrema situationer kräver ibland också ett anpassat ledarskap.

Under en väldigt kort och intensiv period under hösten 2012 var SAS tvunget att snabbt genomföra en radikal transformation för att säkra sin överlevnad. Här var vi av nöd tvungna att fatta en rad beslut utan möjlighet att brett involvera eller först förankra i organisationen.

Nu går vårt förändringsprogram in i en ny fas, där vi bygger för framtiden och då ska vi också tillbaka till ett ’normaliserat’ ledarskap.

Jag ser det som helt avgörande för resultaten att kunna skapa högpresterande och engagerade team. Då krävs ett rakt, ärligt och involverande ledarskap.”

Rickard Gustafson, 

vd SAS

TEXT: Lotten Wiklund

LÄS OCKSÅ: Här finns alla Cheftest

Relaterade artiklar

Andreas Kind, driftchef på Ohlssons AB
 

Driftschefen Andreas räddade medarbetarens liv

Driftschefen Andreas Kind fick en dålig magkänsla när medarbetaren uteblev från jobbet. Han åkte hem till kollegan – och räddade hans liv.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
makthavare1800x1013
Ledarskap

Världens makthavare – här är deras 7 ledarstilar under corona

Coronaviruset ställer höga krav på chefer. Inte minst om de leder ett helt land. Chef reder ut hur världens makthavare har agerat i krisen så här långt.
Person som återhämtar sig i utomhuspool
Hälsa

Högpresterare: Glöm inte att återhämta dig!

Gick du ut för hårt med ditt nyårslöfte? Chefer är högpresterare, det vet Mikael Mattsson, medicine doktor i fysiologi, som föreslår ett helhetstänk där träning och återhämtning samspelar.
cissidavid1
 

Bildspecial: Så var årets Chefdagen

Krispiga gräshoppor som snacks på scen och en massa annat matnyttigt. Se alla bilder och hela direktrapporten här!

Första veckan efter semestern i GIF:ar.
Motivation

Första veckan efter semestern - i giffar

För många lider den sista ljuva semesterveckan mot sitt slut, och höstterminen står inför dörren. Här är GIF-bilderna som summerar känslorna den första arbetsveckan.
Ibland är det systemen, inte ledarskapet, som orsakar frustration på jobbet.
Annonssamarbete Chef + Sopra Steria

IT-system dold orsak till ledarskapsproblem

Dålig effektivitet och irritation i ditt team beror inte alltid på brister i ledarskapet. Leta efter lösningar på rätt ställe. ”Det är alldeles för vanligt med IT-system som stoppar oss, snarare än stöttar”, säger Christer Söderholm på Sopra Steria.
alm
 

Petter Stordalen: "Vi anställer ny personal genom auditions"

På Chefs fullsatta seminarium i Almedalen berättade Petter Stordalen om hur hans hotellkedja hittar talangerna.