Cheftest: Patrik Hofbauer, Vd Svenska Spel

Han blev vd för ett bolag i förändring, på en marknad som precis avreglerats och bytt skepnad. Svenska Spels vd Patrik Hofbauer uppskattas för att han bygger laget och för sin öppenhet. Han har skapat stabilitet och är hundra procent här och nu. Men helst ska det gå undan.

Cheftest
Publicerad
Patrik Hofbauer

Artikeln är från Chef nummer 2, 2020.

Den sista december 2018 kastade en världsbekant, ursvensk 85-åring in handduken. Spel-monopolet drog sin sista suck då marknaden för att bedriva spel om pengar i Sverige avreglerades. Dagen därpå öppnades dörrarna på vid gavel för nästan alla som ville vara med och från och med nu konkurrera med den gamla statliga dinosaurien Svenska Spel.

Bara några veckor tidigare hade Patrik Hofbauer varit vd på Telenor Sverige. Nu stod han, i egenskap av nytillträdd vd och koncernchef för Svenska Spel, mitt i stormens öga. Vilket är en plats som han sägs känna sig hemma på.

Just ordet ”nu” är centralt när Patrik Hofbauers ledarskap ska beskrivas. När han i stunden får lösa ett problem, göra analyser och fatta beslut, eller fånga en publik, uppges han trivas som allra bäst.

Så har han också fostrats i branscher med högt tempo, stora krav på snabb avkastning och mördande konkurrens. Han har sålt reklam, teknologi och tv. När han i augusti 2014 blev högsta chef för mobiloperatören Telenors svenska verksamhet fick han verka i en miljö som av källor beskrivs som ”krävande och intensiv, prestationsinriktad och familjär”.

”Han är ju säljare, en duktig presentatör och retoriker, skicklig på att övertyga när det gäller att få fram sitt budskap”, säger en chef inom Telenor-koncernen.

Inte heller tycks Patrik Hofbauer rädas konflikter eller svåra beslut. Han har, med säker hand, genomfört stora effektiviseringar och besparingar, hela tiden med ett rakt och ärligt budskap som alla förstår.

”Jag tror att många tycker att det är jobbigt där och då, när det ska sparas. Men i perspektiv, när man ser hur det går, då  uppskattar man det”, säger en person som tidigare har arbetat nära Patrik Hofbauer.

När Hofbauer började på Svenska Spel kom han till en organisation som låg i startblocken. Hans företrädare Lennart Käll hade ritat upp den nya organisationen, innan han i januari 2018 meddelade sin avgång. Sex månader senare klev han ut genom dörrarna och lämnade företaget.

Då Hofbauer tillträdde hade verksamheten delats upp i tre affärsområden: Sport & Casino (spel på sport och hästar, nätkasino, nätpoker och nätbingo), Tur (nummerspel och lotter) samt Casino Cosmopol.

”En ganska behaglig start”, konstaterar en medarbetare med insyn i ledningen.

”2018 hade varit det stora omställningsåret, men nu var organisationen bestämd och verksamheten anpassad till den nya lagen. Vi var redo”, säger medarbetaren.

Många beskriver det som att alla var så fokuserade på det som skulle hända vid årsskiftet att de knappt tog någon notis om den nya chefen.

”Han kom till ett bolag som hade förberett sig otroligt väl, vi stod lite nervösa, samtidigt väldigt målmedvetna, inför 1 januari. Alla gav 150 procent. Sällan har jag sett ett sådant engagemang”, säger en hög chef.

”Patrik blev imponerad, vi klarade omställningen jättebra. Men sedan gick luften ur alla, det blev stiltje. Jag upplevde att han blev lite överraskad av det”, säger en medarbetare.

Patrik Hofbauer

Gör: Vd och koncernchef för
Svenska Spel.

Ålder: 51.

Familj: Fru och två söner.

Bor: Stockholm.

Karriär i korthet: Utbildning i marknads-ekonomi samt master vid IHM Business School, 1996–2001 försäljningschef Scandic Hotels AB, 2001–2005 vd NEC Skandinavien, 2005–2008 vd Canal Digital Sverige AB, 2008–2010 vd Clear Channel, 2011–2014 vd Telenor Broadcast & Canal Digital, 2014–2018 vd Telenor Sverige AB, dec 2018– vd och koncernchef, Svenska Spel.

Av sin ledningsgrupp sägs han ha fått rådet att hålla tyst i två månader, att lyssna in och inte ”tycka så mycket om allting”.

Vilket han också gjorde. Med gott resultat.

”När han sedan, efterhand, fick landa i organisationen hittade vi en helt annan Patrik där bakom. Han gick från att hela tiden tala om försäljning, till att genuint känna det som är grunderna i Svenska Spel. Jag upplever att han, sedan han började, har breddat sig själv och sin medvetenhet oerhört mycket”, säger en person med insyn i ledningsgruppen vid den tiden.

Med ”grunderna i Svenska Spel” menas bland annat tanken på spelansvar. Syftet med spelmonopolet var att skydda spelarna från att utveckla ett spelmissbruk och den tanken finns kvar, även då Svenska Spel nu verkar på en avreglerad marknad.

Den som någon gång tittat på kommersiell tv under de senaste åren vet att spelmarknadens aktörer tävlar om att skrika högst för att fånga konsumenternas uppmärksamhet.

I februari förra året kallade civilminister Ardalan Shekarabi till sig samtliga 69 spellicensinnehavare för att läxa upp dem för att inte ha visat tillräcklig måttfullhet i sin reklam.

Patrik Hofbauer ställdes inför ett svårt val: Att locka kunder eller att vara lojal mot uppdraget.

Han valde det sistnämnda – och drog tillbaka all Svenska Spels reklam för nätcasino.

”Svenska Spel är statens bolag, det är civilministern som styr. Hans ord väger tungt när han går ut och kritiserar. Och Patrik tvekade inte, han klippte till”, säger en person med insyn i Svenska Spels ledning.

Det påminner om hur han agerade som vd på Telenor Sverige, då företaget kritiserades för aggressiva försäljningsmetoder. Hofbauer beslutade då att den påstridiga kundjakten skulle ersättas med ett mer långsiktigt relationsbyggande, vilket i slutändan skulle visa sig påverka försäljningen positivt.

Samma hållbarhetstänk beskrivs numera prägla hans ledarskap på Svenska Spel.

”Har är compliant som tusan, man får inte hålla på och göra dumma saker. Han har ett patos, det är ingen tvekan om det. Den som gör en dum grej hör inte hemma i hans organisation”, säger en före detta kollega.

Patrik Hofbauer har tydligt markerat internt att han förväntar sig att alla står upp för Svenska Spels verksamhet. Enligt Chefs källor sägs han ha spridit devisen ”om du skäms för spel ska du inte jobba här”.

Och han har fått lära sig att hantera dem som tycker att den svenska staten inte borde ägna sig åt spel om pengar.

”Han trodde nog inte att spelbranschen skulle vara så komplex, han har märkt att det är många som har synpunkter, att det är hård bevakning och mycket ifrågasättanden. Men han gör det bra”, säger en person som har god insyn i Hofbauers ledarskap.

Under det halvår som Svenska Spel saknade en ordinarie vd och koncernchef tvingades många chefer ta ett större eget ansvar för att, så att säga, baxa förändringen i land.

”Alla var tvungna att fatta sina egna beslut, det fanns ingen tid för något annat”, som en chef uttrycker saken.

Den stilen passar Hofbauer bra. Hans ledarskap bygger till stor del på individens frihet och delegering. Han delar frikostigt ut mandat och förtroende till dem som är bäst lämpade att fatta beslut. Han är noga med att påpeka att organisationen kan saker och ting bättre än han själv.

Hofbauer har fått organisationen att våga prata om siffror, något som i det statliga monopolet betraktades som snudd på fult.

”I dag finns en högre grad av eget ansvar, och en förståelse för att det vi själva gör spelar roll, vilket har lett till ett större driv och en affärsmässighet i organisationen”, säger en medarbetare med insyn i ledningen.

I berättelsen om Patrik Hofbauer spelar ishockeyn en central roll. Att han har spelat på elitserienivå och vaktat målet i klubbar som Örebro, Björklöven och Djurgården – och att detta har fostrat honom som ledare – förekommer i så gott som alla beskrivningar av honom. Han beskrivs som social, rak och driven, hans framåtanda kan ibland göra honom otålig, men han har lätt för att ändra riktning om det är vad som krävs för att målet ska uppnås.

”Har man ett mål att uppnå, finns det inte utrymme att fundera och gegga runt för mycket i all oändlighet, då måste det gå snabbt”, säger en före detta kollega.

”Han är en lagspelare, då blir varenda ingrediens viktig, ett lag är inte starkare än sin svagaste del”, säger en annan.

Patrik Hofbauers intresse för lagbyggande beskrivs som genuint, även utanför idrottsliga sammanhang. Ett exempel som lyfts fram är hur han varit djupt engagerad i sammansättningen av ledningsgruppen.

”Han var på det hela tiden, ville ha en mixad grupp, inte bara kön och ålder, hela tiden mångfaldsperspektivet, dynamiken i gruppen hade han för ögat, analyserade under tiden som vi höll på att rekrytera”, säger en person med insyn i hr-arbetet.

Ledningsgruppen består i dag av fem män och fyra kvinnor. Men i övrigt är den mer homogen sett till ålder och etnicitet.

När det gäller att att motivera teamet är engagemang och öppenhet Hofbauers främsta redskap. Han uppmanar alla att säga vad de tycker och påminner dem om att de är anställda för att de är experter. Han sägs följa upp och pusha på, utan att någonsin detaljstyra.

”Vi har fått en väldigt bra teamkänsla, inte bara en grupp, vi är ett team, man törs säga vad man tycker. Han bjuder in till det, det är inga problem att ha en avvikande åsikt, han förväntar sig att vi ska säga emot”, säger en person i ledningsgruppen.

Han beskrivs som förutsägbar, ”fast på ett positivt sätt”.

”Det man ser är det man får. Jag känner mig trygg i att han inte har någon dold agenda, är lömsk eller kör härskartekniker. Han är genuin”, säger en hög chef.

”Han är den han är, han konstlar inte till det, därför blir det han gör bra, därför får han också förtroende. Det känns äkta. Tycker han inte att något är bra, då syns det direkt”, säger en nära medarbetare.

Här är hela resultatet

LEDARSTIL 4/5
En rak och ärlig ledare med starkt patos som beskrivs som genuin och ”vad du ser är vad du får”. Gör allting snabbt men grundligt och har ett tydligt intresse för affärer. Säger sig hämta inspiration till sitt ledarskap ur sin idrottsbakgrund, månar om stark lagkänsla och ett arbetsklimat som snarare är här och nu än framåtblickande.

DELEGERING 4/5
Är tydlig med att beslut bör fattas där -kompetensen är som störst. Delar således ut stort mandat till sina chefer och jobbar hårt för att alla avdelningar ska vara så självständiga som möjligt.

KONFLIKTHANTERING 4/5
Beskrivs som fullständigt orädd för att ta tag i konflikter, enligt vissa som om han nästan tycker om att få hantera dem. Däremot motverkar han dem genom sin öppna och ärliga ledarstil.

MOTIVATION 4/5
Genom transparens och delaktighet skapar han förtroende och arbetsglädje. Med hjälp av enkla budskap når han ut till medarbetarna, vilket sägs ha stärkt Svenska Spels kultur, trots att bolaget har delats upp i olika affärsområden. Bygger lagkänsla.

BESLUTSFATTANDE 3/5
Snabb i faktainsamling, analys och beslutsfattande. Som många andra snabba och otåliga chefer skulle han må bra av att sänka tempot och vänta in såväl omgivningen, som mer fakta, anser många.

KOMMUNIKATION 5/5
Rak och tydlig. En god talare som vet hur han ska anpassa sitt budskap för att det ska gå hem. Skapar engagemang genom att visa känslor och vara transparent. Gör sig bra i intervjuer och debatter. Uppfattas som synlig och tillgänglig internt, trots att han ofta är på resa.

REKRYTERING 4/5
Ett område som engagerar honom. Ogillar ja-sägare och förstår att mångfald i alla dess former är det bästa sättet att skapa ett effektivt team. Ledningsgruppen består av fem män och fyra kvinnor. I övrigt mer homogen till ålder och etnicitet.   

PERSONLIGHET 4/5
Uppfattas som lättsam och jordnära, enkel och tillgänglig, av medarbetarna. Pratar gärna om sport, intar sin lunch i matsalen bland de andra medarbetarna, även om han äter väldigt snabbt.

SUMMA 32/40

I berättelsen om Patrik Hofbauer spelar ishockeyn en central roll. Att han har spelat på elitserienivå och vaktat målet i klubbar som Örebro, Björklöven och Djurgården – och att detta har fostrat honom som ledare – förekommer i så gott som alla beskrivningar av honom. Han beskrivs som social, rak och driven, hans framåtanda kan ibland göra honom otålig, men han har lätt för att ändra riktning om det är vad som krävs för att målet ska uppnås.

”Har man ett mål att uppnå, finns det inte utrymme att fundera och gegga runt för mycket i all oändlighet, då måste det gå snabbt”, säger en före detta kollega.

”Han är en lagspelare, då blir varenda ingrediens viktig, ett lag är inte starkare än sin svagaste del”, säger en annan.

Patrik Hofbauers intresse för lagbyggande beskrivs som genuint, även utanför idrottsliga sammanhang. Ett exempel som lyfts fram är hur han varit djupt engagerad i sammansättningen av ledningsgruppen.

”Han var på det hela tiden, ville ha en mixad grupp, inte bara kön och ålder, hela tiden mångfaldsperspektivet, dynamiken i gruppen hade han för ögat, analyserade under tiden som vi höll på att rekrytera”, säger en person med insyn i hr-arbetet.

Ledningsgruppen består i dag av fem män och fyra kvinnor. Men i övrigt är den mer homogen sett till ålder och etnicitet.

När det gäller att att motivera teamet är engagemang och öppenhet Hofbauers främsta redskap. Han uppmanar alla att säga vad de tycker och påminner dem om att de är anställda för att de är experter. Han sägs följa upp och pusha på, utan att någonsin detaljstyra.

”Vi har fått en väldigt bra teamkänsla, inte bara en grupp, vi är ett team, man törs säga vad man tycker. Han bjuder in till det, det är inga problem att ha en avvikande åsikt, han förväntar sig att vi ska säga emot”, säger en person i ledningsgruppen.

Han beskrivs som förutsägbar, ”fast på ett positivt sätt”.

”Det man ser är det man får. Jag känner mig trygg i att han inte har någon dold agenda, är lömsk eller kör härskartekniker. Han är genuin”, säger en hög chef.

”Han är den han är, han konstlar inte till det, därför blir det han gör bra, därför får han också förtroende. Det känns äkta. Tycker han inte att något är bra, då syns det direkt”, säger en nära medarbetare.

Den som befinner sig i Patrik Hofbauers närhet får räkna med ett högt tempo. Han står längst fram i kön för att få kliva ombord på ett flygplan, han är först klar med lunchen – och han reser sig dessutom och går när han är klar.

”Jag lärde mig att det är ganska karaktäristiskt för honom, han går fort, han äter fort, allting ska gå fort. I början var jag ovan, men man vänjer sig”, säger en person som sett Hofbauer i flera olika positioner.

Tempot går igen i ledarskapet.

”Han vill gärna att det ska gå fort. Den som han har lärt känna och har förtroende för kan säga till honom, då får saker ta tid. Men han är effektiv, det är hans sätt att leda”, säger en person med insyn i Svenska Spels ledning.

Chefs källor berättar om hur han plötsligt kan resa sig upp från ett möte och gå när han själv tycker att han är klar. Och att han kan avbryta kolleger mitt i en presentation och fylla i deras oavslutade meningar.

Han har humor och gillar att skämta, men absolut inte under möten.

”Det tog ett tag innan jag fattade, men han uppskattar inte när det skämtas på koncernledningsmötet”, säger en hög chef på Svenska Spel.

Betyder dessa beteenden att människor irriterar sig på honom? Nej, verkar det som. Reaktionen blir i stället ofta en axelryckning. Patrik Hofbauer beskrivs som en omåttligt populär chef, och dessa drag verkar få honom att framstå som mänsklig snarare än manipulativ.

När det ska fattas beslut lyssnar Patrik Hofbauer noga in och analyserar innan han bestämmer ståndpunkt. Men ibland skulle lite mer eftertanke vara på sin plats, menar somliga.

”När det kommer fram nya fakta i ett ärende, och saker kommer i ett nytt ljus, då måste han kunna backa. För oss som jobbar med honom gäller det att förstå att han är sådan, det gäller att säga det viktigaste först”, säger en nära medarbetare.

Att vara chef för Svenska Spel innebär en geografisk utmaning, då majoriteten av verksamheten (koncernens fyra casinon ej inräknade) är fördelade på två kontor, i Solna och i Visby. Då majoriteten av de högsta cheferna har sina bostäder i Stockholm blir Solnakontoret automatiskt mer tongivande, trots att huvudkontoret officiellt finns i Visby.

Att frågan är känslig uppenbarade sig förra våren, då ett brev, undertecknat ”Personalen på Svenska Spel i Visby”, skickades till media. I det uttrycktes en oro över att Visbykontoret skulle komma att bli utan representanter från koncernledningen.

Hofbauer tog sig omedelbart till Visby och samlade personalen, rynkade pannan och sa ”prata med mig i stället för att skicka ett anonymt brev”.

”Han duckade inte. Jag uppfattar det som att medarbetarna uppskattade att han tog tag i det, det gav honom förtroende”, säger en hög chef i organisationen.

Bland medarbetarna i Visby uppskattades tilltaget.

”Han var superdriven, men vågade samtidigt visa känslor. Han förklarade varför vi behöver ha en öppenhet internt”, säger en av dem som lyssnade.

Här fick Hofbauer tillfälle att visa sin handlingskraft.

”Han implementerar och är en doer. För en styrelse som vill garantera att mål uppnås, är han en dröm. Men han är inte jättestrategen som skulle trivas med att bara sitta på ett huvudkontor och göra upp taktik”, säger en person med insyn i styrelsens arbete.

Denna bild är endast delvis korrekt, hävdar andra, som menar att när det kommer till affärer är Patrik Hofbauer oerhört taktisk. Han sätter tuffa mål, är innovativ, ser till att vara relevant för kunden.

Hur länge kommer detta här och nu vara Svenska Spel för Patrik Hofbauer? De allra flesta som Chef talar med är övertygade om att han inte kommer att bli särskilt långvarig. Hans karriärsug beskrivs av flera källor vara lika starkt som hans attraktionskraft på arbetsmarknaden.

”Han har ännu inte lett något börsbolag, det skulle jag kunna tänka mig att han är sugen på”, resonerar en mångårig kollega.

Eller som en annan uttrycker det:

”Hans ledarskap ligger rätt i tiden, så det kommer att komma erbjudanden. Men samtidigt tror jag inte att Patrik går och tänker på det. Just nu är han chef här.”

Patrik Hofbauer svarar:

”Först och främst vill jag säga stort tack till alla som varit med och svarat! Omdömena känns väldigt uppriktiga, det gör mig glad. Ärlighet och rakhet är egenskaper som jag värderar högt. Dessutom känner jag väldigt väl igen mig i beskrivningarna. Det stämmer till exempel att jag pratade mycket affär och försäljning när jag började på Svenska Spel, och det var en del i den kulturförflyttning som jag såg behövde göras. Det är nyttigt och lärorikt att bli påmind om hur man uppfattas av andra. Jag kommer att ta det här med mig framåt för att kunna bli en ännu bättre ledare och kollega.

/Patrik Hofbauer, Vd Svenska Spel

KOMMENTERA ARTIKELN

Vad tycker du? Kommentera artikeln här nedan. Det gör du via tjänsten Ifrågasätt som också är ansvarig för kommentarsfunktionen. Kommentarerna visas på chef.se i anslutning till texten. För att kommentera behöver du först skapa ett konto och logga in. Håll god ton och håll dig till ämnet. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. Även Chef kan ta bort kommentarer. Chef förbehåller sig även rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden