Cheftest: Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden

Det svenska pensionssystemet står inför svåra utmaningar, men matematiken bakom är rätt enkel: allt färre ska försörja allt fler. Och mitt i denna för vår välfärd så avgörande ekvation står chefen som gjort till sin livsuppgift att lösa den — Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius — med en glöd så intensiv att hon ibland själv måste släcka den.

Cheftest
Publicerad

Det är februari 2019. På Tredje AP-fondens kontor i centrala Stockholm förbereds årets fest, den så kallade Bokslutsfesten, i samlingslokalen Hygget. Temat detta år är Dress as a song och bland låtar från förr och nu står fondens vd med en utstyrsel som ska leda tankarna till den sång hon valt — Give peace a chance.

”Everybody’s talking about ministers” är en av versraderna i John Lennons mästerverk från 1969. Det gör Kerstin Hessius också, men hon talar mycket hellre med dem. Det kan många politiker och beslutsfattare intyga som genom åren fått sina fiskar varma.

”Hon räds inte att ta fajter för att försvara det hon tror på. Och hon kan ta dem mot vem som helst. Som hon gjorde när hon faktiskt bidrog till att rädda det nuvarande pensionssystemet. Det gjorde stort intryck på oss alla här på fonden”, säger en erfaren medarbetare.

Kerstin Hessius

Gör: Vd Tredje AP-fonden.

Familj: Gift. Två barn och barnbarn.

Ålder: 62.

Bor: Stockholms innerstad.

Karriär i korthet: Lärare i nationalekonomi vid Stockholms universitet 1984–87, utredare på Statskontoret 1984–85, ekonom vid Riksgäldskontoret 1986–89, journalist på Finanstidningen 1989–90, chefekonom, vd Alfred Berg Transferator och Nordenchef för räntehandeln Alfred Berg (ABN AMRO) 1990–97, vd Östgöta Enskilda Kapitalförvaltning 1998, vice riksbankschef 1999–2001, vd Stockholmsbörsen 2001–04, vd Tredje AP-fonden 2004–, sommarpratare 2009. 

Året var 2014 och den parlamentariskt sammansatta Pensionsgruppen hade lagt ett förslag om en reformering av det svenska pensionssystemet. Bland annat skulle Sjätte AP-fonden, som placerar i onoterade bolag, monteras ner och fyra AP-fonder bli tre. 

I tidningsintervjuer deklarerade Kerstin Hessius att hon ”med hela sitt intellekt och med hela sitt hjärta” ville försvara pensionerna i Sverige. Och hon lyckades. Förslagen blev aldrig verklighet. Och det var inte första gången som Kerstin Hessius gjorde sin röst hörd. Under finanskrisen sex år tidigare hade hon som den vice riksbankschef hon var läxat upp just Riksbanken för dess senfärdighet att stimulera den svenska ekonomin. 

”Det modet säger mycket om Kerstin och hennes ledarskap. Det är all in. Hon brinner verkligen för sitt uppdrag. Dag efter dag. År efter år. Hon är en riktig -vinnarskalle”, säger en initierad källa till Chef.

Och det märks vid tillfällen som bokslutsfesternas frågesporter. Då finns bara ett läge: Att vinna.

”Eftersom det är lottade lag är många lite skraja för att hamna i samma lag som Kerstin. Då måste man vara skärpt, då är det minsann ingen lek”, säger en mångårig medarbetare med ett återhållet skratt i rösten.

Kerstin Hessius själv sägs vara medveten om denna sin instinkt. Det är därför hon, enligt säkra källor, valt att inte vara med i AP-fondernas interna prestigetävling Stegkampen. 

”Hon har inte tid och hon vill ju aldrig sabba för dem som vill gå långt”, säger källan och tillägger:

”Även om det skulle ha blivit en promenadseger för hennes lag …”

För många på och utanför Tredje AP-fonden har Kerstin Hessius nära nog ikonstatus, en position som ytterligare bekräftades när hon 2018 utnämndes till det svenska näringslivets mäktigaste kvinna i tidningen Veckans Affärers årliga rankning. 

Kerstin Hessius och entreprenören Isabella Löwengrip utsågs i mars 2018 till näringslivets mäktigaste kvinnor av Veckans Affärer. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

En annan anledning till hennes goda rykte är de snart 17 åren som högsta chef för en allmän pensionsfond med en portfölj innehållande 170 bolag och ett fondkapital på 423 miljarder kronor. En hisnande summa. Och ett tungt ansvar.

”Kerstin är ett aktat namn i branschen och det var just det som lockade mig till AP3. Hennes mod, auktoritet och entusiasm”, berättar en av hennes chefer.

Just denna entusiasm sägs också prägla mycket av hennes sätt att leda fonden. Även om ordet kanske är olämpligt i dessa tider är det många av Chefs källor som kallar den — smittande.

”Hon lyckas verkligen motivera sina medarbetare. Hon är ärlig – och väldigt, väldigt rak. Det går bara inte att missförstå henne. Och hon är duktig på att förmedla den stolthet vi alla känner när vi lyckats klara våra mål, att vi bidragit till att Sveriges pensionärer får sina pengar”, säger en trotjänare på fonden.

Trotjänare finns det för övrigt gott om på Tredje AP-fonden. Personalomsättningen är mycket låg och många har arbetat på AP3 i decennier. Och i en tidigare mycket mansdominerad värld blir antalet kvinnor på fonden stadigt fler. Av de 60 som i dag är anställda är 25 kvinnor. I ledningsgruppen är fyra av fem kvinnor.

”Det är handel dygnet runt, skärmarna fylls ständigt med ny information som i ett flygledartorn och Kerstin hugger sig fram som en hammarhaj. Det märks att hon varit vd för Stockholmsbörsen. Så snabb, så effektiv.”

”Kerstin värnar mångfald och jämlikhet och är en förebild för unga kvinnor i finansbranschen. Men faktiskt också för många män”, säger en av fondens kvinnliga chefer.

Att Kerstin Hessius ställer mycket höga krav kan hennes medarbetare skriva under på. Men i samma kontrakt ingår också ett stort mått av personlig frihet, något som kan förklara varför så många varit fonden trogen så länge och det för en lön som ligger klart under branschgenomsnittet.

”Kerstin ger fria mandat under personligt ansvar. Och många här är av den uppfattningen att pengar inte kan ersätta arbetsglädje och flexibilitet i vardagen. Det blir aldrig något tjafs om man till exempel skulle behöva hämta barn lite tidigare eller så”, säger en AP3-rookie som bara varit anställd i några år.

Men det är klart att konflikter kan uppstå även på Tredje AP-fonden. Och här har Kerstin Hessius enligt Chefs källor en tydlig strategi: Agera direkt, en snabb lösning är viktigare än att hitta syndabockar. Hon sägs inte rädas de svåra samtalen även om hennes rakhet under dessa kan upplevas som lite obehaglig.

En annan förklaringsfaktor till den låga personalomsättningen är Kerstin Hessius omtalade ambition att behålla kompetens och talang inom fonden genom att skapa möjligheter till intern karriär.

”På så sätt får hon oss att växa på jobbet”, sammanfattar en medarbetare.

Under sina många år på Tredje AP-fonden har Kerstin Hessius metodiskt kavlat ut organisationen och flyttat ner ansvar till lägre linjer. Och enligt medarbetarundersökningar och de många intervjuer med källor som Chef gjort verkar det ha varit framgångsrikt.

”Hon räds inte att ta fajter för att försvara det hon tror på. Och hon kan ta dem mot vem som helst.”

Kerstin Hessius mod, civilkurage och engagemang är andra uppskattade ledaregenskaper som ofta förekommer i samtalen med medarbetarna på AP3, eller ’Tredje Apan’ som fonden också kallas. Ett annat återkommande nyckelord i beskrivningarna av hennes ledarskap är transparens.

”Kerstin har skapat en öppenhetens kultur på AP3. Den i sin tur skapar ett slags familjär trygghet och inte minst lagkänsla”, säger en av fondens många veteraner.

Den tryggheten sattes på svåra prov under den rådande pandemins första våg, när marknaderna föll som gråstenar och en depression hotade runt covid-hörnet. Samtidigt skulle Tredje AP-fonden sjösätta en stor omorganisation med syftet att skapa bättre förutsättningar för ett bredare och bättre risktagande. De inre strukturerna skulle förenklas med olika team för aktieförvaltning, räntor och valutor och alternativa investeringar som fastigheter, skog och infrastruktur. Därtill byggdes ett särskilt ”CIO-office” upp för hela AP3-portföljen med ansvar för bland annat allokering, makroanalys och hållbarhet.

”Det var verkligen ett elddop för vår organisation — och för Kerstin. Men hon var hela tiden metodisk och lugn i sitt ledarskap trots att beslutsunderlagen av naturliga skäl var väldigt svajiga”, säger en källa med god insyn i fondens arbete.

Det var just under denna första våg som Kerstin Hessius blev känd för en bredare publik. I flera intervjuer, inte minst i SVT:s Agenda, framförde hon åsikten att för hårda restriktioner och nedstängningar skulle vara en större katastrof än själva viruset, att det skulle leda till masskonkurser och ”enorm fattigdom”. Hon befarade att människor av den anledningen skulle ta sina liv. Hessius ställde liv mot liv — och det blev ett jädra liv. 

”Internt landade dock hennes framträdanden bra. Hon sa det många tänkte, att en lockdown i ett samhällsekonomiskt perspektiv kunde vara helt förödande. Hon ville balansera debatten, men kanske tog hon i lite väl mycket”, säger en av Chefs källor.

Kerstin Hessius och och förre statsepidemiologen Johan Giesecke i Agenda i mars 2020. Hessius varnade för att hårda restriktioner och nedstängningar skulle göra större skada än själva viruset.

Det är här glöden kommer in. Den intill lidelse gränsande passionen för uppdraget gör att det enligt flera källor understundom blir ”lite mycket eld och lågor”. 

”Ibland drar hon iväg som man kan göra när man talar fritt ur hjärtat. Då kan denna hennes styrka bli lite av en svaghet, när hon blir alltför offensiv”, säger en person med lång erfarenhet av det hessiuska engagemanget.

Denna reflektion återkommer i Chefs samtal med personer i hennes omgivning, men många understryker också att deras högsta chef är väl medveten om karaktärsdragen och att hon ”prestigelöst backar när hon haft fel eller gått lite för långt i en diskussion”.

”Jag ser det som styrka att en chef kan vara självkritisk. Det inger förtroende och det kapitalet har Kerstin verkligen byggt upp genom åren. Och förvaltat väl”, säger en initierad källa.

Inte ens när Kerstin Hessius och fondstyrelsen 2009 hamnade i medial snålblåst för en vd-gratifikation på 541 000 kronor svajade det interna stödet, enligt Chefs källor. Gratifikationen gällde visserligen det goda året 2007, men uppfattades av många som kontroversiell därför att den betalades ut 2008, som var ett mörkt år för Tredje AP-fonden. Fondens värde hade detta år rasat med 45 miljarder kronor. Sedan dåvarande finansmarknadsminis-tern Mats Odell tagit fondens styrelse i örat valde Kerstin Hessius att betala tillbaka hela gratifikationen.

”Även om Kerstin då fick ta emot en del extern kritik blev det ingen förtroendekris internt på fonden. Hon backade och det uppskattades”, minns en medarbetare från den tiden.

”Ibland drar hon iväg som man kan göra när man talar fritt ur hjärtat. Då kan denna hennes styrka bli lite av en svaghet, när hon blir alltför offensiv.”

Men sett över tid har AP3 haft en förlig vind i förvaltarseglen. Fonden har nått en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 8,7 procent per år de senaste tio åren. Och det är en viktig buffertsiffra i den grannlaga ekvationen om in- och utbetalningar i pensionssystemet. Den ska ställas i relation till fondens avkastningsmål som från och med 2020 är 3,5 procent realt. Och under pandemiåret 2020 lyckades fonden mot alla odds öka avkastningen till 9,7 procent med ett resultat på 37,2 miljarder kronor.

”Det är Kerstin som driver dessa framgångar. Man är rätt imponerad över hur hon orkar. Det är handel dygnet runt, skärmarna fylls ständigt med ny information som i ett flygledartorn och Kerstin hugger sig fram som en hammarhaj. Det märks att hon varit vd för Stockholmsbörsen. Så snabb, så effektiv. Och då är hon ändå 62”, säger en av fondens förvaltare.

AP3 bedriver dock ingen daytraderverksamhet direkt så det är sällan riktiga blixtbeslut måste fattas. För Kerstin Hessius är det, enligt samstämmiga källor, viktigt med förankring men utan långbänk. Det är egentligen bara inom ett område som hon av somliga anses vara långsam i beslut och defensiv i handling — och det gäller hållbarhetsfrågorna. Flera av Chefs källor menar att hon ”inte har detta i sitt dna” och valt att inte ta debatten externt eftersom ”marken är så medialt minerad”.

”Det här är jobbigt för henne och det är lite synd eftersom AP3 har lägst koldioxidavtryck av alla fonder tack vare exempelvis våra stora innehav i skog”, berättar en insatt AP3:are.

Tredje AP-fonden satsar i dag runt två miljarder kronor i fossila bolag. Det är 0,5 procent av den totala portföljen. I likhet med Första och Fjärde AP-fonderna kliver AP3 också ur i bolag där mer än 20 procent av intäkterna är exponerade mot termiskt kol eller oljesand. Fonden är även den enda som i dag har ett uttalat mål för så kallade gröna obligationer, de som ska bidra till miljövänligt byggande, mer förnybar energi, fler klimatsmarta transportlösningar och minskade föroreningar. Målsättningen är att investeringarna i gröna obligationer ska fördubblas och öka till 30 miljarder kronor fram till 2025.

”Men trots detta verkar inte Kerstin tro att hon kan övertyga alla om AP3:s förträfflighet här. Jag tror att många skulle vilja att hon förklarade fondens strategi om att investeringar hjälper bolagen att ställa om snabbare. Att bara sälja av är ingen bra ägarstyrning. Engagemang och påverkan är bättre än exkludering och bojkott”, menar en av de källor som Chef talat med.

På vissa medarbetares önskelista står också att Kerstin Hessius skulle nyttja sin kommunikativa förmåga, som många lyfter fram, till att förklara hur det svenska pensionssystemet fungerar. Enligt flera undersökningar har två av tre svenskar inte någon eller endast liten kunskap om sin framtida pension.

”Hon borde bli inbjuden till en morgonsoffa i tv. Kerstin skulle kunna göra en insats, för det verkar som om gymkort är en viktigare fråga än pensionsavtal för många”, säger en erfaren fondmedarbetare.

Vi skriver april 2021 och världen har just gått in i nästa år av pandemi. Det blev ingen Bokslutsfest i år heller på Tredje AP-fonden. Hemmajobbandet fortsätter, de uppskattade fredagsmötena förblir digitala och på Hyggets vägg hänger fotokonstnären Annika von Hausswolffs ”Boy With Matches” ensam och övergiven.

För konstälskaren Kerstin Hessius väntar nu nya utmaningar på en svår-analyserad marknad, där globalt smittkaos blandas med rekordförväntningar och där risken för vaccinationsutlösta handelskrig eskalerar.

Så vi är nog många som i dag instämmer i Kerstin Hessius låtval.

Kerstin Hessius Svarar: ”Ingen kommentar”

Kerstin Hessius har tagit del av artikeln. Hon väljer dock att avstå från att kommentera den eftersom hon anser att hon synts tillräckligt i medierna under året. Hessius vill att fokus ska ligga på verksamheten, inte på henne som person.

Foto: Lars Pehrson / TT

Resultat: 31 poäng

LEDARSTIL 4/5
Tydlig, passionerad och engagerad ledare tillika försvarare av pensionssystemet. Visar mod och står upp för sin verksamhet och vision. Uppges vara såväl tuff, som emotionellt impulsiv. Ställer höga krav på sin omgivning, men skapar också en tillit som inger trygghet. Beskrivs som pragmatisk och klarsynt, en ibland aningen otålig doer. Uppskattas för sin tunga kunskap och långa erfarenhet.

DELEGERING 3/5
Har format en platt och effektiv organisation. Trycker gärna ner beslutsansvar och litar på sina medarbetare. Sägs ha en intuitiv förmåga att delegera, en egenskap som fungerat bra under pandemin. Uppges dock samtidigt ha ett stort kontrollbehov som ibland perforerar givet ansvar. 

MOTIVATION 5/5
Har odlat interna drivkrafter genom att belöna kompetens och skapa interna karriärvägar. Motiverar också genom sin smittande entusiasm. Sägs ha skapat en familjär stämning på fonden, där medarbetarna känner stolthet över sitt förvaltningsuppdrag.

KONFLIKTHANTERING 4/5
Rak och öppen. Uppfattas som lösningsorienterad och inte rädd att ta konflikter i tidiga faser. Surdegar sägs vara förbjudna. Letar inte syndabockar. Hennes tydlighet uppskattas, men kan av vissa uppfattas som en smula obehaglig. 

KOMMUNIKATION 4/5
Beskrivs som rak och tydlig och enkel i den interna kommunikationen. Upplevs som trans-parent och ärlig inför medarbetarna. Svår att missförstå. Tar plats, men är samtidigt inkluderande. Kan ta ett steg tillbaka och släppa fram andra på informationsmöten. Eldig extern debattör. 

BESLUTSFATTANDE 3/5
Tidigare brister i beslutshanteringen vid kriser har korrigerats. Inga onödiga långbänkar, men djup förankring anser hon vara viktig. Skjuter inte från höften. Frågor rörande risksystem och hållbarhet uppges vara hennes svagare sidor. 

REKRYTERING 4/5
Beskrivs som alltid engagerad vid nyanställningar. Stirrar sig inte blind på cv och tidigare meriter. Anses ha fingertoppskänsla när det gäller rekrytering av toppchefer. Har byggt upp en intern successionsordning för att säkra kompetensen i de egna leden. I ledningsgruppen är fyra av fem kvinnor.

PERSONLIGHET 4/5
Har en stark utstrålning och beskrivs som ”positivt ifrågasättande”, passionerad, målinriktad, fokuserad och som alltid tillgänglig. Har hög integritet. Kan bli otålig. Sägs vara medveten om sina svagheter vilket uppfattas som en styrka. Extremt konstintresserad, har inrett kontoret tavla för tavla, stol för stol, berättas det.

SUMMA: 31/40

RESULTAT
37,2 (59,5) miljarder kronor. Totalavkastningen nådde 9,7 (17,6) procent efter kostnader. Utbetalningarna till det svenska pensionssystemet uppgick till 7,9 miljarder kronor, att jämföra med 6,5 miljarder kronor 2019. Fondkapitalet uppgick till 423 miljarder kronor, en ökning med 29,2 miljarder. AP3 har överträffat fondens långsiktiga reala avkastningsmål. Sedan start 2001 uppgår AP3:s reala avkastning till 5 procent per år. Målet var 4 procent realt till och med 2019 och sänktes från och med 2020 till 3,5 procent realt. AP3 ska enligt sitt uppdrag ”förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet”.

SÅ GÖR VI CHEFTESTET: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer — alltid minst 20 — som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser kännetecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden