Priset Årets Mångfaldschef

Priset delas ut av Sodexo. Syftet är att lyfta fram chefer som målmedvetet och strategiskt arbetat för att främja mångfald.

Årets finalister

Noah Elstad – verksamhetschef, RFSU Stockholm

En ledare som aldrig tar av sig jämlikhetslasögonen utan ser det som sin moraliska skyldighet att skapa en så jämlik arbetsplats som möjligt, oavsett klassbakgrund, könsidentitet eller funktionsvariation. Medan andra nöjer sig med fördomsfria rekryteringsprocesser i sitt mångfaldsarbete går denna chef längre i sitt ledarskap.

Tove Möller – diversity & inclusion, Swedavia Airports

En person som kan det där med walk the talk. Denna ledare ser hindren innan någon upplever dem. Hon är outtröttlig i stort som smått i vardagen och vänder på varenda sten som bidrar till exkludering. Ingenting är omöjligt för denna ledare som dagligen kämpar för att alla ska känna sig inkluderade, vilket är hennes självklara ledstjärna.

Nyamko Sabuni – hållbarhetsdirektör, ÅF AB

I en tid där det behövs förebilder som visar mod, har denna ledare inte bara integrerat mångfaldsarbetet i ÅF:s tillväxtstrategi, utan också tagit ett antal kraftfulla grepp såsom ”Ladies Month” – en månad där enbart ingenjörer som är kvinnor anställs för att bryta normer. Hon tar inte ett nej, motgångar sporrar snarare än hindrar. Tror på sig själv och att förändring är möjligt.

Därför står vi bakom priset

”Sodexo är övertygad om att vårt strategiska mångfaldsarbete genom åren bidragit till företagets framgångar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och uppmärksamma goda exempel ökar kunskapen om mångfaldens betydelse för individ, företag och samhälle. Tillsammans med andra vill vi vara med och visa hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ta vara på all kompetens och bygga fler välmående företag och arbetsplatser.”

Azita Shariati, vd, Sodexo Sverige

Sodexo logga

Prisets syfte

Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer.

mangfald-jury

Jurymedlemmar

Från vänster i bild:

Linda Meira – researcher, Experis
Johan Oljeqvist – vd, Fryshuset och årets Mångfaldschef 2018
Håkan Nyberg – vd, Ikano Bank
Eva Kristensson – kommunikationschef, Sodexo Sverige
Ordförande: Suad Ali – Årets Supertalang 2016 (ej i bild)
Azita Shariati – vd, Sodexo Sverige (ej i bild)
Seher Yilmaz – vd, Difference (ej i bild)
Stefan Stern – Senior Advisor, Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB (ej i bild)

Årets priskategorier på Chefgalan

Kriterier

  • Pristagaren har under de tre senaste åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde. Vilket innebär att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning.
  • Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.
  • Pristagaren kan visa att mångfalds- och inkluderingsarbetet bidragit till företagets strategiska mål och/eller lönsamhet.
  • Pristagarens mångfalds- och inkluderingsarbete har gjort skillnad för medarbetarna på arbetsplatsen och för verksamheten.

Vill du läsa om andra kategorier?