Priset Årets Mångfaldschef

Priset delas ut av Sodexo. Syftet är att lyfta fram chefer som målmedvetet och strategiskt arbetat för att främja mångfald.

peter-vinjetterad

Därför står vi bakom priset

”Sodexo är övertygad om att vårt strategiska mångfaldsarbete genom åren bidragit till företagets framgångar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och uppmärksamma goda exempel ökar kunskapen om mångfaldens betydelse för individ, företag och samhälle. Tillsammans med andra vill vi vara med och visa hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ta vara på all kompetens och bygga fler välmående företag och arbetsplatser.”

Peter Mellin, vd, Sodexo Sverige

Sodexo logga

Prisets syfte

Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer.

chefgalannystjarna

Kriterier

  • Pristagaren har under de tre senaste åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde. Vilket innebär att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning.
  • Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.
  • Pristagaren kan visa att mångfalds- och inkluderingsarbetet bidragit till företagets strategiska mål och/eller lönsamhet.
  • Pristagarens mångfalds- och inkluderingsarbete har gjort skillnad för medarbetarna på arbetsplatsen och för verksamheten.
mangfald

Jurygrupp

Från vänster:
Vahid Zohali, managing director Sweden, DXC Technology
Linda Meira, Experis
Ordförande: Seher Yilmaz, Ansvarig för Sverigespegling och Employer branding, SVT
Stefan Stern,
senior advisor, Nordstjernan och Wallenberg Foundations
Eva Kristensson, kommunikationschef, Sodexo Sverige
Camilla Isaksson,
svp, Regional Director HR Services Nordics, Sodexo Sverige (saknas på bild)
Håkan Nyberg, vd, New Pebbles and Mountains AB (Saknas på bild)
Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset (Saknas på bild)