Priset Årets Mångfaldschef

Priset delas ut av Sodexo. Syftet är att lyfta fram chefer som målmedvetet och strategiskt arbetat för att främja mångfald.

Därför står vi bakom priset

”Sodexo är övertygad om att vårt strategiska mångfaldsarbete genom åren bidragit till företagets framgångar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och uppmärksamma goda exempel ökar kunskapen om mångfaldens betydelse för individ, företag och samhälle. Tillsammans med andra vill vi vara med och visa hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ta vara på all kompetens och bygga fler välmående företag och arbetsplatser.”

Azita Shariati, vd, Sodexo Sverige

Sodexo logga

Prisets syfte

Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer.

Kriterier

  • Pristagaren har under de tre senaste åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde. Vilket innebär att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning.
  • Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.
  • Pristagaren kan visa att mångfalds- och inkluderingsarbetet bidragit till företagets strategiska mål och/eller lönsamhet.
  • Pristagarens mångfalds- och inkluderingsarbete har gjort skillnad för medarbetarna på arbetsplatsen och för verksamheten.

Årets Mångfaldschef 2020

mangfald-jury

Jurymedlemmar

Från vänster i bild:

Linda Meira – researcher, Experis
Johan Oljeqvist – vd, Fryshuset och årets Mångfaldschef 2018
Håkan Nyberg – vd, Ikano Bank
Eva Kristensson – kommunikationschef, Sodexo Sverige
Ordförande: Suad Ali – Årets Supertalang 2016 (ej i bild)
Azita Shariati – vd, Sodexo Sverige (ej i bild)
Seher Yilmaz – vd, Difference (ej i bild)
Stefan Stern – Senior Advisor, Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB (ej i bild)

Vill du nominera i andra kategorier?