Skillnaden på att vara chef och att vara ledare

Är det någon skillnad? Vad ingår i chefens roll och inte i ledarens? Vi besvarar frågorna och djupdyker in i vår syn på en bra chef och ledare och vad som krävs av dig. Lär dig vad som är ledarskapets salt och peppar samt hur du hittar balansen mellan att vara just chef och ledare – läs vidare på denna sida.

Vill du ta nästa steg som ledare? Välkommen att delta i våra ledarskapsutbildningar!

Chefens roll

En grupp människor samtalar i avslappnad miljö.

När man får möjligheten att ta sin första chefsroll så kommer man in i ett nytt yrke – man är ny som chef och med det tillkommer uppgifter som skiljer sig från ledarens. De mest påtagliga brukar vara formella frågor förknippat med arbetsgivaransvaret; ansvar och befogenheter utifrån arbetsgivarens förväntningar och med krav som är inbyggda i chefsrollen. Detta är inget som man kan veta eller förstå till hundra procent från dag ett – det finns en första gång för allt. Om du är ny som chef eller på väg att gå in i din första chefsroll, så tänk på det och ta hjälp av din egen chef för att få bästa möjliga förutsättningar i din nya roll.

Tittar man generellt på hur vi i allmänhet uppfattar begreppet chef beskriver man ofta rollen utifrån att man har:

 • en formell roll
 • tar beslut
 • ansvarar över lön
 • särskilda befogenheter och budgetansvar

Chefen har uttalad makt

Makt är ett annat ord som är vanligt förknippat med chefsrollen. Chefen är den som bestämmer om du får semestern beviljad eller om du ska få löneökning eller inte. Chefen har därför en tydlig och uttalad makt över andra. Det är också den makten som kan hjälpa chefen att leda; för när det är tydligt så är det lättare att orientera sig till den personen. Vi “måste” följa den vare sig vi vill eller inte. Men om ledarskapet fattas så blir det dock bara en ensidig maktutövning som sällan blir bra. Det är då man kan åstadkommer en ja-sägar-kultur där det inte finns ett äkta engagemang och när det händer, tappar organisationen drivkraft och blir ineffektiv. Det är då vi säger att chefen leder med Management by fear,  “om du inte gör detta så kommer du inte…”.

Genom hot om maktutövning kan du få människor att göra saker kortsiktigt, men du får inte deras engagemang. En god ledare får människor att vilja samskapa kring ett gemensamt mål. Att leda baseras på tillit och inte på rädsla.

Ledarens roll

En grupp personer bygger ett hus av böcker.

Om chefskap är en roll eller en befattning där man blir anställd eller tilldelad, så är ledarskap en process där en person påverkar en grupp av personer att uppnå ett gemensamt mål. Ordet process kopplas till att ledarskap är samskapat – ledaren leder, men gruppen låter sig också ledas. I begreppet ledare bygger man bilden på det mjuka och relationsbaserade. Man tolkar ofta in att ledaren ska:

 • coacha
 • vara empatisk
 • visa vägen
 • få förtroende

Ledarskap kan inte utövas i ett vakuum

En ledare som fungerar jättebra i ett sammanhang kanske inte blir bra i ett annat. Det handlar om fler faktorer än ledaren som person; uppdraget, kontexten och relationerna mellan ledaren och gruppen och mellan personerna i gruppen.

Det informella och formella ledarskapet

Att vara chef är en formell befattning, medan en ledare kan vara både en formell och informell roll, där ledarskap handlar om att klargöra och påverka andra till att tillsammans uppnå ett mål. Uppdelningen är något konstruerad eftersom det går att vara ledare utan att vara chef, men att vara chef utan att vara ledare är något som vi har svårt att se att det kan fungera väl. De allra flesta chefer har inbyggt ledaruppdraget i sin roll. Är man chef behöver man också få med sig människor. Rollen som ledare handlar om att förstå och relatera till andra människor och att styra mot uppsatta mål. Vilket är något man kan lära sig – med rätt stöd och utmaning i rollen.

En bra chef och ledare

En grupp människor på gatan

Ett gott chefskap handlar om att basera sin maktutövning på sunda värderingar och att förstå chefsrollen och det dubbla representantskapet. Att förstå vad det innebär att ta ett arbetsgivaransvar på ett sätt där även det mänskliga spelar roll

När man pratar om ledarskap och en god ledare så handlar det mycket om att vara tydlig med sin kommunikation och att ha en öppenhet i kommunikationen. Man behöver exempelvis var tydlig med vem jag är, vad jag tänker och känner, att jag är öppen för att lyssna på vad mina medarbetare tänker och känner och behöver.

Fokus på mål

En viktig uppgift för en ledare är också att ha fokus på målet och fokusera på frågor som vad är det vi ska åstadkomma och vad är önskat resultat, vart ska vi.

Oavsett om det är mig själv eller mitt team. Att leda planlöst kommer bara resultera i att du står som Alice i underlandet; vet du inte vart du ska, så spelar det ingen roll vilken väg du går. Det här kan förstås vara extra utmanande i tider när osäkerheten är hög. Målet kanske inte är så solklart just nu. Då kan det handla mer om att ha en öppen dialog och tillsammans med teamet resonera om “vad är nästa steg som blir bäst att ta just nu”? Och att i alla fall ta ett steg i en överenskommen riktning. Många organisationer tillämpar nu ett agilt arbetssätt, som kan hjälpa en rörelse framåt även i situationer då det slutliga målet inte är helt klart.

Stötta och utmana

Ledarskapets salt och peppar. Lär känna dina medarbetare för att se hur du kan stötta och utmana dem att utvecklas och prestera i sina roller. För att ta tillvara på andra människors resurser och kompetenser och bör du som ledare ställa dig frågorna:

 • hur kan jag samspela med andra?
 • hur tar jag tillvara på olikheter?
 • hur kan jag stötta och utmana?

För att kunna utvecklas som ledare behöver du även lära känna dig själv. Självkännedom återkommer som en viktig del i många studier och forskning som grundbulten i ett gott ledarskap; att leda sig själv är basen i att leda andra.

Verksamhetsutvecklaren berättar

Magdalena Ottosson, är verksamhetsutvecklare på Valmet. I hennes roll är hon en uttalad ledare. Hon har ingen egen personal utan lånar in resurser till sina olika projekt som främst handlar om att leda i förändring. "Jag tycker att just skillnaden mellan att vara chef eller ledare är komplex; att inte ha ett ägarskap över resurserna. Samtidigt trivs jag bra i ledarrollen. Att entusiasmera och motivera andra är något jag är bra på."

Läs intervjun

Erfaren chef och ledare

Du som har varit chef en längre tid, som har blivit en erfaren chef eller tagit kliv vidare och blivit chef över chefer – du har troligen också upptäckt att man aldrig blir riktigt “färdig” i yrket? Kanske är det också det som är tjusningen – att det alltid finns nya utmaningar att tackla och nya situationer att hantera.

Att vara chef och ledare ger fantastiska möjligheter att utvecklas på jobbet – den ena dagen är oftast inte den andra lik. Att mogna i chefs- och ledarrollen handlar ofta om att bli ännu mer skicklig på att hantera kommunikation och relationer, men innehåller också ett moment av att bli bättre på att leda och ta hand om sig själv. Det är lätt att fastna i gamla hjulspår som erfaren ledare, att satsa på sina medarbetare framför sig själv. Se därför till att du avsätter tid för dig; vidareutveckla dig eller omge dig med bra bollplank.

Balansen mellan chefskap och ledarskap

Balansen handlar till viss del om vilket uppdrag och roll du har i organisationen samt den  situation och kontext du befinner dig i. Det kan finnas perioder i svåra tider med förändringar eller uppsägningar då man behöver lägga mer tid på chefsrollens uppgifter och hantera saker ur ett arbetsgivarperspektiv. It’s a dirty job but someone has got to do it.

Samtidigt är det då som du behöver ta fram viktiga ledarbeteenden som att lyssna, utforska och vara i kontakt med andra. Konsten är att gå in i rollen som arbetsgivarrepresentant utan att för den skull förlora sin medmänsklighet.

Tips för dig som är chef över chefer

Generellt brukar de flesta tycka att det är lättare att leda andra chefer. Kanske inte så konstigt då förståelsen är större när alla sitter i samma "chefsbåt". Det finns dock vissa utmärkande delar vi upplever att många i den här positionen har svårt att handskas med, så vi har pin-pointat tio råd som vi hoppas kan hjälpa till.

Till råden