10 råd till dig som leder andra chefer

Generellt brukar de flesta tycka att det är lättare att leda andra chefer. Kanske inte så konstigt då förståelsen är större när alla sitter i samma ”chefsbåt”. Det finns dock vissa utmärkande delar vi upplever att många i den här positionen har svårt att handskas med. Här är därför tio råd som vi hoppas kan hjälpa dig som leder andra chefer.

1. Delegera, delegera, delegera 

Lär dig skilja på kontroll och koll genom att ha frekventa avstämningar eller ta pulsen i korridoren. Här är det också viktigt att du lär dig älska de näst bästa lösningarna, ja, du läste rätt, allting behöver inte vara perfekt. Det kanske inte blir precis som du tänkt men det blir ett resultat som du kan koppla till aktiviteter och mål.

Det kan vara känslomässigt jobbigt att börja jobba genom andra och inte längre vara lika operativ. Det är lätt att få en känsla av att man inte gör så mycket och man får inte längre tillfredställelsen av att vara en ”doer”. Men faktum är att man får mycket mer gjort genom att leda och jobba genom andra – vilket är rätt häftigt.

2. Kortslutning

Om man är chef över mellanchefer så är det också viktigt att inte kortsluta. Lägg hellre mer vikt vid att involvera så att inga beslut tas över huvudet på mellanchefen. Kortsluter du så underminerar du snabbt dina underchefers kompetens och mandat och skapar istället konstiga informella strukturer. Skulle du stå inför en medarbetare som vill ha ett snabbt beslut, så ställ alltid frågan om personen pratat med sin chef. Skulle det vara så att du måste fatta beslut där och då – informera genast din underchef om vad och varför.

3. Ledningsgruppen

Har du en ledningsgrupp (vilket du förmodligen har med den här typen av roll) så ska du fråga dig vad ledningsgruppens uppgift är? Vilka gemensamma nämnare finns? Ska det vara en grupp som delar information? Vilka beslut ska fattas i gruppen? Du behöver alltså hitta det gemensamma uppdraget för gruppen och formulera det uppdraget och målsättningarna med det.

Otto Granberg, nestor inom HR och organisation, har forskat mycket på ledningsgrupper och beskriver bland annat de olika nivåer en ledningsgrupp kan samverka i. Här blir det tydligt att ledningsgruppen faktiskt inte behöver vara strategisk. Man kan exempelvis bestämma att gruppen bara ska utbyta information för att skapa värde i organisationen. Oavsett så måste man veta WHY – vad uppdraget är, samt HOW – hur samarbetet ska se ut.

storleken
Det finns ledningsgrupper som har hela femton personer bara för att alla ska vara med och känna sig delaktiga. I dessa lägen är det lätt att det blir en informationsgrupp. Det är dock mer fördelaktigt att ha en mindre ledningsgrupp eftersom antalet kommunikationsvägar ökar  exponentiellt ju fler man är och det krävs mer för att skapa förståelse och komma överens. Är man för många i ledningsgruppen så ställs det alltså  högre krav på hur kommunikationen förmedlas och levereras. Kan man skriva samma mail till alla? Kommer alla förstå? Är alla med? 

Eftersom det blir mer komplext ju fler man är bildas det lätt subgrupper där vissa personer driver sina egna frågor. Ja, inte helt olikt Netflix-serien House of Cards och något du verkligen vill undvika oavsett hur underhållande serien är.

Och skulle du få möjlighet att tillsätta en ny ledningsgrupp –  passa på att se över vilka kompetenser som behövs i gruppen och se till att du får dessa representerade.

För erfarna ledare

Du är aldrig fullärd, inte heller som erfaren ledare. Genom att ständigt utveckla din förmåga att leda dig själv, andra och verksamheten säkrar du goda resultat – idag och i morgon.

Läs mer

4. Undercheferna

Det är viktigt att du ger ett tydligt uppdrag till respektive underchef, annars finns det risk att det blir kontraproduktivt. Ha en målbild och en helhetssyn för verksamheten och cheferna du leder. Synka underchefernas uppdrag utifrån den helheten och målbilden.

5. Kollegorna

Man har ofta chefskollegor på samma nivå och då måste man även  synka målen för de olika områdena inom verksamheten. Stäm alltså av uppdragen och ansvarsområdena med kollegerna för att undvika dubbelarbete och för att det ska bli så tydligt som möjligt.

6. Välj dina krig

Går du runt och irriterar dig på saker i andra delar av organisationen som du snabbt skulle kunna åtgärda? Tänk efter. Ge dig inte in i allt. Vad kan du leva med? Vad är viktigt för dig och din avdelning? Man kan inte göra allting rätt hela tiden och du måste återigen lära dig älska den näst bästa lösningen.

Var även vaksam och låt inte de som skriker högst eller är retoriskt begåvade alltid få som de vill. Ta istället tiden och fundera på dina beslut enligt orsak och verkan, för att det ska bli så rättvist som möjligt.

7. Var chefen du själv vill ha

Generellt blir maktdistansen större i förhållande till medarbetare. Vilket gör det ännu viktigare att du är en god förebild. Om er standarddator är PC så kan inte du som högre chef kräva en Mac för egen del. Prestigelöshet och föredöme är viktigt i roller på högre nivå. Det är tyvärr vanligt att hierarkier skapar hjärnspöken och gör maktdistansen till det den är.

8. Indirekt ledarskap

Du behöver kunna hantera flera tidsaxlar parallellt för att se var den operativa organisationen befinner sig idag och sen ha förmågan att planera framåt visionärt. Och när du leder genom andra så krävs andra sätt att kommunicera mot individen. När dina underchefer är länken mellan dig och medarbetarna så krävs det  att du hittar andra sätt för att fånga upp tankar, idéer och att alla får information. Du behöver hitta informella och öppna forum för samtal där ni kan prata och diskutera både framtid och nutid.

9. Ät elefanten i små bitar

Om ditt uppdrag känns övermäktigt, vilket det antagligen kommer kännas ibland – gör en sak i taget. Det kanske  känns som att tiden inte räcker till men faktum är att du kommer ta dig framåt. Och i slutändan får det ta den tid det tar och det är okej. Här är det viktigt att ha delmål och målbild klar för dig så att du ser ljuset i tunneln.

10. Sociala medier

Här gäller vett och etikett. Tänk på vad du skriver och fundera över hur du vill exponera dig på sociala medier när du är en förebild – för det är du. Att vara chef innebär inte att du är Superwoman eller Stålmannen, men rent generellt så har du ett förtroendeuppdrag och med det kommer högre krav.

Vill du fortsätta vidareutveckla ditt ledarskap och ta ledningsgruppen till nya nivåer? Läs mer om utbildningen Leda andra chefer!