”Skillnaden mellan att vara chef eller ledare är komplex”

Magdalena Ottosson har ingen egen personal utan lånar in resurser till sina projekt. Hennes interna projektledarroll innefattar främst att leda folk i förändring, och för Magdalena blev Chefakademins ledarutbildning ett kvitto på att hon är på rätt spår.

Verksamhetsutvecklaren Madelene Ottosson på Valmet gick Chefakademins program Att leda utan att vara chef.

Magdalena Ottosson är verksamhetsutvecklare inom affärsområdet Tissue, mjukpapper, vid det finska industriföretaget Valmet. Tillsammans med två kollegor arbetar hon med större interna förbättringsprojekt hos enheterna i Karlstad, Kanada, USA och Italien, och lägger även mycket tid på långsiktigt, visionärt arbete. Någon fast underställd personal har hon inte, utan arbetar istället i projektteam som kan variera kraftigt i storlek – från fyra till 1000 personer beroende på projektets omfattning.

Magdalena tycker att det är skönt att ha en tydlig ledarroll och ett ansvar som inte innefattar personalansvar. Hon har även möjlighet att sätta samman sina egna team och kan oftast välja de kompetenser som behövs till respektive projekt. Tillsammans med sina kollegor har hon sett till att det finns tydliga processer för hur man driver interna projekt, gör projektplaner samt resurssätter de interna projekten. 

”Det ger ett tydligt mandat även i ledarrollen”, berättar Magdalena. ”Jag tycker att just skillnaden mellan att vara chef eller ledare är komplex; att inte ha ett ägarskap över resurserna. Samtidigt trivs jag bra i ledarrollen. Att entusiasmera och motivera andra är något jag är bra på.”

När man som ledare saknar egna resurser blir det viktigt att kunna marknadsföra sig själv och den idé eller det projekt man leder. De projekt som har blivit bäst för Magdalena är de där ledningen har stått bakom. 

”Om man ska lyckas genomföra en förändring blir det mycket svårare om du inte har en tydlig förankring hela vägen upp till ledningsnivå. På samma sätt är det viktigt att även arbeta sig ’nerifrån och upp’ och samla in kompetenser och erfarenheter från samtliga led, för att som ledare få en så bra bild som möjligt.”

Magdalena ser sig själv som en medlare, där hon både måste få förankring hos ledningen men även engagemanget hos projektdeltagarna. Det är inte alltid så enkelt att få ihop det.

”Se till att kommunicera med projektmedarbetare, chefer och ledning om hur det går”, råder hon. ”Var transparent! Med transparent kommunikation får man ta del av kollegornas erfarenheter kring de utmaningar och frågor som finns i projektet. Det skapar även ett större engagemang.”

Roller, ansvar och befogenheter är alltid en utmaning och något som man måste lägga tid på att hantera och diskutera. 

”Som ledare kan man testa sina gränser, genom att undersöka hur stora befogenheter man har. Om det inte finns tydligt uppsatta ramar är det viktigt att man ser vilket spelutrymme man har, för att fortsätta utvecklas i sin roll”, menar Magdalena.

Att gå en ledarutbildning hade länge varit på tal för Magdalena, men andra saker kom ständigt i vägen. Till sist kände hon dock att det var viktigt att få ett intyg på sitt ledarskap. Magdalena valde då att gå programmet Att leda utan att vara chef hos Chefakademin.

”Fastän jag dagligen får ett kvitto på när jag har lyckats, behövde jag få teori och verktyg samt kunskap från specialister inom ledarutveckling. Jag ville veta hur man borde göra och sedan kunna jämföra med hur jag än så länge har varit som ledare”, förklarar hon.

Reflektion gav nya insikter i ledarskapet

Något Magdalena uppskattade mycket med utbildningen var tiden för självreflektion, något hon aldrig hinner med annars. Magdalena värderade även att deltagarna uppmuntrades att ge och ta emot feedback – ytterligare något tiden sällan räcker till. Det fick Magdalena att reflektera ännu mer, och fundera över både är bra och mindre bra saker hos sig själv. Miljöombytet och det fokus som uppstod genom att få komma bort från arbetsplatsen uppskattade hon mycket.

”Det var väldigt skönt att få de här dagarna för att fokusera på mig själv och mitt ledarskap, och fundera på vilken ledare jag vill vara. Vad är viktigt för mig och vilka signaler vill jag skicka ut?”

”Under utbildningen reflekterade vi kontinuerligt över det man lär sig, och hur man översätter det till sitt eget. Det gjorde att jag kom ihåg mycket mer än om vi bara hade tagit in information och avslutat utbildningen med en sammanfattning.”

Upplägget går ut på att skapa en trygg miljö, vilket enligt Magdalena märks väldigt tydligt. Hon förvånades först över hur snabbt deltagarna delade med sig av sina erfarenheter. 

”Själv är jag ganska öppen som person, men det är sällan som flera personer öppnar upp på det sättet.”

Kursdeltagarna kom från ett antal olika verksamheter och branscher, vilket gav Magdalena värdefull insyn och förståelse för hur andra har det och vilka utmaningar de möter. 

”Det blev tydligt hur olika man är som människor och i sitt ledarskap. Det i sig blev mycket lärorikt och inspirerande, eftersom det gav väldigt intressanta diskussioner.”

Faktisk förändring i det dagliga arbetet

Magdalena vet med sig sedan tidigare att hon är konflikträdd. Det är även något som hon bestämt sig för att träna på mer. Därför var det extra skönt att under utbildningen prata om hur man kan hantera konflikter på ett bra sätt. 

”Nu inser jag att man inte måste vara alla till lags hela tiden. Ibland kan det få bli en konflikt och det behöver inte betyda att det blir en katastrof.”

Magdalena hade stor nytta av att under utbildningen få lära sig mer om gruppers utveckling, eftersom gruppen hon tillhör blev till genom en omorganisation. Tidigare fanns ingen verksamhetsutveckling på global nivå, utan bara som en del av respektive funktion.

”Ofta utgår man från sunt förnuft inom en grupp. Sedan inser man att sunt förnuft kan vara olika för dig och mig.”

Magdalena berättar att gruppen efter utbildningen skapade ett samarbetsavtal, där de diskuterade regler och riktlinjer. De diskuterade frågor som: Hur är vi mot varandra? Vad är okej och inte okej? Hur delar vi med oss av det som sägs i gruppen? 

”Även om man kan tycka att man inte behöver ha den typen av regler i en grupp så ledde diskussionerna till att vi lärde känna personen ifråga, vad denne värderar och tycker är viktigt. Det har hjälpt oss jättemycket.”

Nyfiken på programmet? Ladda hem vår PDF och läs mer!

Att leda utan att vara chef - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.