Tre personer arbetar med ett projekt.

Utbildningar i projektledning

Projektledning är en nyckelkompetens för den som ska leda tillfälliga och tvärfunktionella arbetsgrupper i någon form. På denna sida hittar du Chefakademins utbildningar för projektledare.

Led projekt från idé till succé!

Att organisera arbetet i projekt är idag nästan mer regel än undantag på många håll. Men att skapa resultat genom andra, kanske i tillfälliga, tvärfunktionella team kräver sin egen typ av ledarskap. Snäva budget- och tidsramar ställer också krav på ett strukturerat och metodiskt arbetssätt.

Chefakademins utbildningar i projektledning ger dig som ansvarar för projekt – ofta eller bara ibland – rätt verktyg för att lyckas skapa lönsamhet och känna dig trygg i rollen som projektledare. Läs mer om dem här nedan! Vi ger i de flesta fall projektledarutbildningar i Stockholm, men har också kvalitativa distansutbildningar.

Pusselbitar

Praktisk projektledning

Hur säkerställer vi att de projekt vi driver är lönsamma, leder till rätt resultat, har en mätbar effekt och kommer till nytta för organisationen? Få en helhetsförståelse för projektformen och bli trygg i rollen som projektledare

Läs mer och boka!

Certifiera dig inom projektledning

Få verktygen för att driva stora projekt självständigt och effektivt! Utbildningen gör dig mer bekväm i projektplanerandet, projektstrukturen och i mötet med kund, projektgrupp och övriga intressenter. Programmet förbereder dig för internationell IPMA-certifiering.

Läs mer och boka!