Målen chefer ska sätta – för att lyfta resultatet

Sätta mål Mätbarhet, enkelhet och lönsamhetsfokus är inte rätt väg mot ett effektivt målarbete.
Det blev tydligt i senaste Chefakademin Talks där organisationsexperten Stefan Söderfjäll diskuterade mål, målarbete och motivation med Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun och David Ekelund, som är vd och grundare av snabbväxande skoföretaget Icebug.

Chefakademin Talks med Stefan Söderfjäll, Cecilia Lejon och David Ekelund

Stefan Söderfjäll menar i Chefakademin Talks att den bästa typen av mål ofta handlar om att utveckla de kunskaper och färdigheter som finns i organisationen:

”Vad behöver vi vara duktiga på för att vi ska kunna göra goda resultat och prestera väl? När man sätter mål för att försöka utveckla och förvärva viktiga kompetenser och färdigheter så har det många gånger en mer positiv inverkan på det faktiska ekonomiska utfallet, än om du sätter mål med just det önskade utfallet. Det är en paradox: det är inte alltid prat om de ekonomiska nyckeltalen som har bästa inverkan på de ekonomiska nyckeltalen.”

Stefan Söderfjäll varnar för mål som av medarbetare uppfattas ligga långt från vardagsverksamheten.

”När du som medarbetare eller chef inte ser en tydlig koppling mellan vad du gör och dina ansträngningar, och utfallet på de mål ni jobbar mot, ja då förlorar du en av de viktigaste motivationsfrämjande faktorerna i ett målarbete. Då klipper du bort kopplingen mellan mina beteenden och beslut från själva utfallet.”

Cecilia Lejon håller med och drar paralleller till den egna kommunala verksamheten:

Cecilia Lejon, kommunchef Värmdö kommun

”Om vi skulle skjuta ut vår centrala målstyrning rätt ner till våra enheter, som hemtjänsten till exempel, då dödar vi livslusten för det målarbetet. Jag har inte valt en anställning i hemtjänsten för att jobba med övergripande mål. Jag har troligen valt det för att jag vill bidra någonstans och då är det vad målen ska handla om.”

Vikten av att ha kul och känna lust i målarbetet är också något hon lyfter fram.

”Går man in i arbetssituationer där det känns som att man har gått in och satt sig i dödens väntrum så vet man att här kommer vi aldrig leverera bra resultat. Hur fina mål och hur mätbar de än är. Men går man in och känner att det är lustfyllt, att det finns psykologisk trygghet, då vet vi vad vi gör, även om det inte går att mäta exakt.”

David Ekelund, vd för entreprenörsbolaget Icebug, som han startade ihop med sin mamma 2001, har upplevt perioder av mycket kraftig tillväxt. Till en början var det också där målarbetet fokuserades, berättar han.

”När vi startade hade jag som mål att tjäna massa pengar.”

Skoföretaget har två gånger blivit utsett till Gasellföretag, det vill säga med en årlig tillväxt på minst 30 procent.

David Ekelund, Icebug

”Vi satte ganska traditionella finansiella mål för att växa och bröt ner dem för olika delar av organisationen. Det här med att vara gasell och växa snabbt blev en del av vår självbild och identitet. Då blev det också den typen av mål vi satte: vi gjorde saker för att växa, snarare än att det vara rätt saker att göra. Men det ledde till en kris, hotande konkurs och en USA lansering som gick fel”, berättar han i samtalet med Chefakadmins Cissi Elwin.

Hans målfokus svängde.

”Vi började istället titta mycket mer på hur vi kan använda Icebug som en plattform för att driva på förändring mot ett samhälle där alla har möjlighet att leva någon typ av bra liv. Vad är mitt bidrag till det?”

Bland annat beslutade David Ekelund att ta bort finansiell tillväxt som mål.

”Men det finns en rolig ironi i det här: När vi tagit bort just finansiella tillväxtmål från målen och i ägardirektivet, så växte vi ännu mer!”

Stefan Söderfjäll, fil dr i psykologi, organisationsexpert och utbildare på Executive Master of Leadership & Management hos Chefakademin. Han har bland annat skrivit En liten bok om mål.

Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun som driver ett banbrytande digitaliseringsarbete och har satt som mål att bli 30 procent mer effektiva. Hon var en av tre finalister i Årets Chef 2023. 

David Ekelund är vd och grundare av skoföretaget Icebug, ett snabbväxande entreprenörsbolag som blivit Gasellföretag två gånger om. Nu har han tagit bort tillväxt som mål i ägardirektivet.