Program

Kl. 13.00 Välkommen

Dagens moderatorer:
Cissi Elwin, vd och chefredaktör Chef
Sara Marczak, moderator

Kl. 13.05 Chefen och Coronakrisen

Hur har Sveriges chefer klarat coronakrisen och vilken påverkan har krisåret 2020 haft på chefsrollen? Vilka nya ledarskapstrender kommer vi se mer av post corona och varför är krisledarskap viktigt för alla chefer – oavsett roll, nivå och position?


Expert:
Aida Alvinius – Expert på krisledarskap, Försvarshögskolan Karlstad

Kl. 13.15 Chefens psykiska hälsa under corona

Behovet av stöd hos både chefer och medarbetare har ökat under pandemin. Hur har den psykiska hälsan påverkats på arbetsplatser där man arbetat på distans under pandemin och vilket ledarskap behöver vi se mer av efter krisen?

Experter:
Fredrik Bengtsson – Psykolog, Euro Accident
Marie Fristedt – Produktchef Hälsa, Euro Accident

Kunskapspartner:

Kl. 13.30 Hur hållbart jobbar chefen?

Glappet mellan chefernas goda vilja och vad de åstadkommer i praktiken när det gäller klimatfrågan är stor. Vad är det som måste till för att cheferna ska få möjlighet att göra förändringar som får effekt för klimatet i den egna organisationen? Vad blir konsekvenserna om cheferna inte skruvar upp sitt hållbarhetsarbete rejält och vilka är de viktigaste trenderna inom hållbart ledarskap 2021 och framåt?

Expert:
Erik Elvingsson Hedén, grundare SB-insight

Kl. 13.50 Paus
Kl. 14.00 Chefens syn på AI

Hur ser mognadsgraden ut hos Sveriges chefer när det gäller AI? Hur ska cheferna förhålla sig för att lyckas med digitalisering och AI och hur kommer AI påverka ledarskapet och behovet av chefer de kommande åren?

Expert:
Sara Öhrvall, Chief Transformation Officer SEB och författare till boken ”Ditt framtida jag”

Kl. 14.20 Hur upskillad är Chefen?

Experterna är överens: behovet av kompetensutveckling är enormt – och växande. Hur kommer cheferna klara sig framöver om de inte sätter av tid till upskill och reskill? Hur rustade är svenska företag och organisationer för det kunskapslyft som behövs generellt och vilka typer av kompetensutveckling kommer dominera 2021 och framåt?

Expert:
Pär Lager, lärandeexpert och författare
Aktuell med boken ”Upskill och reskill. Smart kompetensutveckling för medarbetaren, teamet och organisationen”.

Kl. 14.39 Hur lönsam är chefen?

För att nå lönsamhet och effektivitet krävs att produkter, tjänster och servicenivå håller hög kvalitet. Detta i sin tur är avhängigt av organisationens medarbetare och chefer. Hur ser sambandet ut mellan engagemang och lönsamhet och hur bra är svenska företag och organisationer generellt på att kvantifiera engagemang?

 

 

 

Expert:
Ulrika Jonsson, Chief Marketing and Business Development Officer, Brilliant Future

Kunskapspartner:

14.55 Paus
Kl. 15.15 Chefen och framtiden - möt juryn i Årets Chef

Nästan 70 procent av cheferna tvivlar på sig själva minst någon gång varje månad, en del varje vecka eller till och med dagligen. Vad måste till inom ledarskapet för att chefer ska bli mer säkra på sig själva och sina jobb? Har cheferna blivit mer eller mindre äventyrslystna efter krisen och vilka ledarstilar behöver vi få se mer av 2021?

 

 

Juryn för Årets Chef 2021

Cecilia Norrby – redaktionschef, Chef
Katarina Berg – CHRO, Spotify
Leif Denti – PhD, Göteborgs Universitet
Lars Strannegård – Professor & Rektor, Handelshögskolan
Lena Olving – Styrelsearbetare
Linda Waxin – CO-founder, Ownershift

Kl. 15.45 Paus
Kl. 15.55 Möt finalisterna i Årets Chef 2020

 

Finalister Årets Chef 2021:
Heléne Mellquist – VD, Volvo Penta
Johan Carlson – Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Micael Bydén – Sveriges Överbefälhavare

Kl. 16.10 Prisutdelning Årets Chef 2020
16.15 Vinnarintervju
Kl. 16.30 Slut

Hoppas vi ses på Chef 2021! Anmäl dig direkt