Chefdagen 2022

12 oktober | 09.00-16.30 | Vasateatern

För kontakt och information om Chefdagen

Kontakta Natalie Andersson, eventansvarig på Chefakademin
E-post: natalie.andersson@chefakademin.se