Chef testar Sida-chefen Charlotte Petri Gornitzka

Kommunikation
Publicerad
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida. Foto: Pontus Lundahl, TT Bild.

”Som att försöka dansa med en myndighet”, sjöng en gång Lars Winnerbäck när han skulle beskriva en omöjlig paradox.

Kanske var det Sida han tänkte på när han skrev det.

Här, på biståndsmyndigheten i Konstfacks gamla lokaler på Valhallavägen i Stockholm, kolliderar det kontrollerade och stelbent statliga med det brinnande engagemanget för människors väg ut ur fattigdom.

Viljan att rädda liv ska klämmas in i Exceldokument.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

Inte nog med det: Sida lyder under Utrikesdepartementet och har således en politisk styrning som ändrar riktning, beroende på vem som sitter vid makten.

Lägg därtill att Sidas verksamhet är spridd över tre svenska städer samt de 30 länder som Sida har biståndsprojekt i.

Det kräver sin chef.

Det är också en ledarroll som krävt sina offer. Det senaste var generaldirektören Anders Nordström, som fick avgå under stor uppmärksamhet i maj 2010.

In kallades Charlotte Petri Gornitzka, som egentligen hade sökt tjänsten som policychef på Sida, men som ansågs vara rätt person för att tillfälligt ta över ansvaret för hela myndigheten.

I februari 2011 permanentades tillsättningen.

När hon började togs hon emot med ett stort … jaha?

”Alla var väldigt chockade över att Anders Nordström fick gå med sådant buller och bång. Den första uppfattningen var att hon inte hade den tyngd som krävdes. Men hon vann snabbt förtroende. Hon har ett lyssnande sätt”, säger en chef i en av Sidas utlandsverksamheter.

”Jag tycker att hon har skött det bra. Hon har lätt att få kontakt med folk. Man har en bra dialog med henne. Hon är inte så prestigefull att hon alltid måste ha rätt. Hennes belackare anser dock att prestigelösheten har försvagat Sidas profil.”

”Men hon har visat att hon levererar resultat”, säger en mångårig före detta hög chef inom Sida.

Charlotte Petri Gornitzka kastades in i en verksamhet där ekonomin var körd i botten och förtroendet från uppdrags-givaren Utrikesdepartementet, med dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson i spetsen, var rekordlågt.

Kraven var glasklara: organisationen skulle slimmas och effektiviseras. Siffrorna måste snyggas till.

Till sin hjälp fick hon överdirektör Bo Netz, som kom från Finansdepartementet. De delade upp arbetet. Hans uppgift ligger på de finansiella rutinerna (”någonstans mellan att stödja och övervaka verksamheten”, som någon uttrycker det), vilket å ena sidan begränsar Charlotte Petri Gornitzkas mandat, å andra sidan ger henne mer tid att utveckla organisationen.

”De är ett bra komplement till varandra, både sett till bakgrund och kunnande, men också personlighet. Bosse har en lugn och stabil framtoning, Charlotte jobbar mer utåtriktat. Hon för in mycket idéer, Bosse ger dem struktur, anpassar dem till organisationen”, säger en enhetschef inom Sida.

Charlotte Petri Gornitzka verkar trivas i getingbon. Under 1990-talet jobbade hon på konsultföretaget Askus innan hon klev in i frivilligorganisationernas värld, först på Röda Korset och sedan Rädda Barnen.

Förändringsarbete har hela tiden legat henne varmt om hjärtat. På Rädda Barnen genomförde hon en rad effektiviseringar, började samarbeta med näringslivet vilket var en ny och inte helt okontroversiell företeelse för Rädda Barnen – och åstadkom ett bra resultat.

”Det är ju en medlemsrörelse, och sådana är inte okomplicerade att leda. Det krävs lite balanseringsförmåga. Men hon vill inte sitta och förvalta. Hon tycker att det är kul när det blåser, det inspirerar henne”, säger en kollega från den tiden.

Det är ett obestridligt faktum att det i dag går betydligt bättre för Sida än då Charlotte Petri Gornitzka tillträdde. Rent ekonomiskt, alltså. De flesta förstår varför det har varit nödvändigt att minska personalen med 200 personer.

Hon har förbättrat relationerna till Utrikesdepartementet (där det sedan några månader tillbaka finns en ny biståndsminister, Hillevi Engström).

På så sätt och vis är hon alltså Sidas frälsare.

I det personliga mötet är Charlotte Petri Gornitzka en utmärkt chef, det är de flesta överens om. Hon är duktig på att skapa relationer. Hon kan charma såväl vän som fiende med sitt inlyssnande och trevliga sätt.

Hon är en lysande talare och så gott som alla lyfter fram den kommunikativa förmågan som hennes främsta styrka.

Den som får vara i hennes närhet kan dessutom ha kul. Det beskrivs som roligt att munhuggas med henne och utmana henne i en debatt över ett middagsbord.

”Hon är en rasande skicklig kommunikatör. Hon är duktig på budskap och på att entusiasmera. Man är stolt när man ser henne på en scen”, säger en medarbetare.

Från hennes förflutna på Askus kommer ett intresse för ledarskapsfrågor och ett engagemang för chefstillsättningar och chefsförsörjningsprogram.

Charlotte Petri Gornitzka rekryterar gärna internt och inte nödvändigtvis sådana som liknar henne själv utan månar om mångfalden. Men hon har ifrågasatts för några rekryteringar där hon på egen hand gått förbi rekryteringsprocessen.

Hon är snabbtänkt, kaxig och väldigt beslutsam. Hon räds, som sagt, varken motstånd eller utmaningar. Hon anses vara ”okej” på att delegera, men kan ibland runda en avdelningschef för att det ska gå lite fortare.

På samma sätt kan hon dra tillbaka ett fattat beslut – om hon blir övertygad av rätt person att det är felaktigt.

Ibland går det fort. Avståndet mellan kreativitet och lynnighet är inte alltid särskilt långt och Charlotte Petri Gornitzka kan snappa upp idéer och lägga fram dem som Sidas högsta prioritet, utan att någon annan lyckats hänga med i svängarna.

”Det finns mycket i verksamheten som skulle kräva lite mer eftertanke. Men hon har väldigt ofta fingret i luften”, säger en kollega från ledningen.

Många (inklusive hon själv) upplever att hon skulle kunna vara bättre påläst inför beslut.

I medarbetarledet däremot bubblar ett missnöje.

Av tradition betraktar Sida sig själv som en expertmyndighet, där stoltheten över kunskapen är stor och engagemanget för utvecklingsfrågor brinnande. I det nya slimmade Sida har stoltheten och engagemanget fått sig en törn. Många upplever att kontroll- och rapporteringskraven har urholkat arbetsglädjen.

”Excel är kung”, som någon ironiskt uttrycker det. Den nya effektiviteten anses av många påverka kvaliteten på biståndet.

”Det är många omorganisationer och det verkar aldrig ta slut. Det finns en risk med att vi inte hinner utveckla. Vi hinner inte ens prata med våra samarbetspartner för att vi är upptagna med att fylla i matriser”, säger en handläggare på Sida.

Att alla sitter stilla i båten betyder inte att de känner sig trygga.

”Om det har blivit lugnare på Sida? Ja, alla har ju en mycket större arbetsbörda, då blir man kanske lugnare. Men det är ju snarare så att det inte finns vare sig utrymme, tid eller en ordentlig plattform för att ta strider”, säger en annan.

Kritiken riktas uppåt. Många upplever att det nya Sida har blivit mer hierarkiskt, mer auktoritärt, att generaldirektören och hennes stab utgör ett isolerat maktcent-rum, att beslut skickas uppifrån och ner.

Frågor som tidigare involverade fler personer runt om i organisationen avhandlas nu färdigt i ledningsgruppen.

”I teorin kan man förstå att mycket ser annorlunda ut i dag, att Sida har varit under en tydlig press och att Charlotte Petri Gornitzka har krav på sig att leverera. Men hon upplevs inte generellt som särskilt synlig i organisationen, hon är inte tillgänglig”, säger en medarbetare.

Skulle det göra någon skillnad om Charlotte Petri Gornitzka var mer synlig ute på golvet? Chefsrollerna och ansvarsfördelningen på Sida är ju tydlig. Det är väl ändå inte generaldirektörens roll att sitta och fika med medarbetarna?

”Nej, men hon skulle behöva bygga upp teamkänslan, det är vi som jobbar här tillsammans, vi som åstadkommer det här tillsammans. Det är inte bara hon och staben.”

En annan vanligt förekommande kritik handlar om Charlotte Petri Gornitzkas hållning mot sin uppdragsgivare. Hon harinte tydligt stått upp för sina medarbetare när den förra biståndsministern Gunilla Carlsson svingat sina verbala svärd över Sidas arbete (bland annat har hon offentligt kallat Sidas medarbetare för ”förändringsobenägna”).

”Vi har förlorat vår självständighet”, ”Sida är en nickedocka åt den sittande regeringen” och ”hon är på tok för följsam” är exempel på omdömen som fälls.

En mellanchef uttrycker sig så här:

”Vi är en stukad myndighet. Då vill man ha en ledare som har råg i ryggen och bjuder lite motstånd. Det har vi inte haft.”

Ställs frågan högre upp i organisationen finns en större förståelse för Charlotte Petri Gornitzkas diplomatiska hållning.

Där anser man att hon har använt sin nätverkande förmåga för att förbättra relationen med sin arbetsgivare.

”Hennes företrädare visade större integritet mot UD och han fick ju sparken. Det inbjuder inte direkt till att ta striden offentligt. Charlotte är inte nödvändigtvis den som visar upp allt hon gör offentligt. Det sker mycket bakom lyckta dörrar”, säger en chef inom Sida.

Så kommer Charlotte Petri Gornitzka att få myndigheten Sida att dansa?

Tja, ännu står medarbetarna lite avvaktande och tittar på. Även uppdragsgivaren UD aktar sig för att ta några vågade danssteg, inte minst på grund av att riksdagsvalet närmar sig.

Men ja, tillsammans med vapendragaren Bo Netz och den övriga ledningen har Charlotte Petri Gornitzka lyckats baxa upp myndigheten på dansgolvet igen.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Sida, svarar på Cheftestet:

”Just nu genomför vi en omfattande chefsutvärdering på Sida och det här testet blir ett bra verktyg i det arbetet.

Beskrivningen av mig som varm, närvarande, intresserad och rak gör mig glad.

Att Sida upplevs mer hierarkiskt känner jag igen. Det stämmer. Jag valde att införa en funktionell organisation med tydligt linjeansvar.

Sida behövde tydliga roller och ansvar och jag ville en bygga en engagerad och ansvarstagande ledningskultur. Jag har satsat på att utveckla vår ledningsgrupp och första linjens chefer. Men vi fortsätter att utveckla arbetssätt och roller som ska ge en bättre balans mellan ’ordning och reda’ och kreativitet.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

Att generaldirektören inte syns, eller uppfattas intressera sig tillräckligt, är tyvärr fortfarande något som kommer upp. Jag vill att avdelningscheferna tar huvudansvaret för intern kommunikation, men har kanske drivit det för långt.

Jag prövar olika sätt att mötas: fredagsfika med ledningen, resor, videomöten med mera – men har ännu inte motsvarat förväntningarna.

Sida är en myndighet med hög intellektuell nivå som inspirerar och utmanar. Jag tycker om att vara bra förberedd men ibland kräver jobbet improvisation och rutin. Vid beslutsfattande har jag förtydligat kraven på underlag och på att få dem i tid!

Och visst har jag bjudit på mig själv, 2010 var ett tufft och omtumlande år och det har jag valt att berätta om. Jag är så stolt över det arbete vi gör och fast besluten att vara med och leda förändringen för utrotad fattigdom i vår livstid.”

Läs mer: Här hittar du fler Cheftest

KOMMENTERA ARTIKELN

Vad tycker du? Kommentera artikeln här nedan. Det gör du via tjänsten Ifrågasätt som också är ansvarig för kommentarsfunktionen. Kommentarerna visas på chef.se i anslutning till texten. För att kommentera behöver du först skapa ett konto och logga in. Håll god ton och håll dig till ämnet. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. Även Chef kan ta bort kommentarer. Chef förbehåller sig även rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden