Chef testar Crister Fritzson, vd SJ

Han ska spara en miljard kronor. Bara i år. Tidningarna laddar med nya rubriker om urspårningar och förseningar. Jobbet att leda SJ har aldrig varit lätt, men 2014 är utmaningarna större än någonsin. Vd Crister Fritzson rustar för SJ:s sista strid.

Kommunikation
Publicerad
Crister Fritzson
Crister Fritzon, vd på SJ. Foto: Jonas Lindkvist/TT Bild.

Det är inte direkt fruktkorgarna som ska dras in, som någon uttrycker det.

Nej, det som tågbolaget SJ under de närmaste åren ska spara in är mer än de allra flesta omsätter under ett decennium: En miljard kronor.

Dessutom kopplas nu tågmonopolets allra sista vagn av det gamla ekipaget, då sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö privatiseras. Nu får SJ dela räls med aktörer som Citybanan och MTR.

Crister Fritzson, som är företagets vd sedan drygt ett år tillbaka, ägnar mycket tid åt att tänka på det. Han talar om det varje dag.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Inte medlem?

Hans entré i företaget var storstilad. Crister Fritzson var snabb med att bjuda in till så kallade dialogmöten, där medarbetare från hela organisationen, från olika platser och olika funktioner, möttes för att diskutera SJ.

Vid runda bord, med tio personer vid varje, fick de prata om sin syn på organisationens framtid. Här fick de lyfta vad som är bra och vad som är dåligt och diskutera sig fram till aktivitetsplaner.

Fritzson själv låg bakom evenemanget, i nära samarbete med en extern konsult. Han satt också själv vid borden och deltog i diskussionen. Inget konstigt, egentligen. Men bland medarbetarna på SJ hade man aldrig varit med om något liknande.

”Det finns en gammal kultur, där man säger ’det där har jag sett förut’. Framför allt från de som jobbat på tågen, de är luttrade. Men många tycker att det här var positivt”, säger en mellanchef inom SJ.

Chocken sitter fortfarande i.

”Vi har haft en avsaknad av den här tydligheten tidigare. Nu har vi tagit fram en handlingsplan som sträcker sig 30 år framåt i tiden. Dessutom har vi en verksamhetsplan för de närmaste åren, det hjälper oss mellanchefer vart vi är på väg någonstans. Varje steg vi tar är i den riktningen. Det är vår kompass”, säger en annan.

Och ja, det är Crister Fritzsons förtjänst.

”Det är ett helt annat ledarskap, en helt annan involvering. Han har en tro på medarbetarna, att inte han behöver ha alla idéerna själv. Det skapar en helt annan delaktighet i organisationen. Det var ett mer auktoritärt ledarskap tidigare, det kom mycket direkta beslut från ledningen”, säger samma mellanchef.

Ett uttryck som det sannolikt inte har gödslats med i SJ-sammanhang är ”högt i tak”. Nu återkommer det ofta i samtalen om Crister Fritzsons ledarskap.

Företrädaren Jan Forsberg inbjöd inte direkt till dialog, enligt Chefs källor. Honom vågade medarbetarna inte ens hälsa på.

”Bolaget är mer öppet nu, stämningen är positiv. Förut höll vi tillbaka och vågade inte säga vad vi tyckte. Det är en lättare stämning nu. Det är så här vi ska möta framtiden”, säger en mellanchef.

Därmed inte sagt att Crister Fritzson har omfamnats av alla. Han kom från rollen som vd och koncernchef för det statliga Teracom och har ägnat decenniet innan SJ åt att erbjuda marknät för betal-tv och radio. Han har även jobbat på Boxer, som är en del av Teracom.

SJ har ägnat närmare 130 år åt att köra tåg. Den som snabbt vill göra sig populär i SJ bör kunna visa upp en stor kunskap när det gäller själva tåget. Det har inte Crister Fritzson.  Dessutom retade han upp sin omgivning genom att kaxigt fråga ”måste det vara så komplicerat?”.

”I hans roll måste man kunna mycket om grundverksamheten, inte bara ha översiktlig kunskap. Man måste förstå vad lägre chefer talar om när det gäller vinterproblematiken och annat. Det fordras genuin kunskap”, säger en erfaren medarbetare med insyn i SJ:s ledning.

Sin korta anställningstid skulle Crister Fritzson kunna kompensera med att samla mer erfarenhet omkring sig. Men åtta av tio chefer i SJ:s ledningsgrupp har anställts 2012 eller senare.

”För att lyckas måste man ha medarbetare omkring sig som antingen har kunskapen eller som är långvägare inom företaget. Nu finns det varken eller. Många kommer från flyget och andra branscher och har förutfattade meningar om tåget”, säger medarbetaren.

Fast här går åsikterna isär. De finns de som ser den unga, oerfarna ledningen som ett led i ett nytt ledarskapstänk och som inte har något problem med att det saknas en väldokumenterad kärlek till tåget.

”Sakkunskapen är otroligt viktig, det kan man inte sticka under stol med. Men det är inte nödvändigtvis de i ledningen som ska ha den, de ska vara strateger. De ska ange riktningen, det är resten av verksamheten som ska utföra den. Det är ett nytt modernt ledarskap”, säger en hög chef, strax under ledningen, inom SJ.

I sanningens namn hade resan mot det nya SJ påbörjats redan innan Crister Fritzson tillträdde.

För inte så många år sedan var SJ liktydigt med allt som rörde all spårbunden trafik. I dag är SJ åtminstone på väg att betraktas som en trafikoperatör, inte någon som har totalansvar. Vid de senaste två urspårningarna höll SJ låg profil. Och när stormar i höstas satte stopp för tågtrafiken på flera sträckor var det Trafikverket som fick gå ut och informera ”vi stänger av”, inte SJ. Monopolets skylt håller på att skruvas ner.

Strax efter att Crister Fritzson tillträdde flyttade också huvudkontoret från Centralstationen mitt i Stockholm till nya lokaler några hundra meter därifrån.

Detta var en symbolhandling som går hand i hand med det nya ledarskapet, även om flytten var planerad långt innan Crister Fritzson tillträdde. De långa, pampiga korridorerna har bytts ut mot ett öppet kontorslandskap.

Även det var en smärre chock.

”Jag var helt knäckt över att vi skulle flytta. Men efter bara en dag på det nya kontoret saknade jag inte någonting. Nu stöter vi på medarbetare och kolleger som vi inte har träffat tidigare. Nu möter vi varandra i vardagen. Det är en positiv våg som Crister kan rida på”, säger en chef.

Om vi plockar ner Crister Fritzson från sin piedestal och granskar hans ledaregenskaper under lupp, hur ser de då ut?

Han anses vara väl införstådd med sitt uppdrag, har en känsla för kvalitet och leverans.

”Jag tycker att hans styrka är att han har en hög moraliskt höjd. Han har en bra samhällssyn”, säger en medarbetare.

När han framför sitt mörka budskap gör han det på ett sätt som är begripligt. Han jobbar mycket med nyckeltal och talar om att ”det som mäts blir gjort”.

”Han förmedlar besparingarna på ett sätt som ger kraft. Man går ut från möten och diskussioner med en väldig energi. Han är en duktig budbärare”, säger en chef med insyn i ledningen.

Crister Fritzson trivs när bollarna i luften är många och kastas snabbt. Följaktligen är han också aningen snabb i sitt beslutsfattande, även om han lärt sig att vara mer inlyssnande.

”Jag tror att han vill leda och driva arbete på det sättet. Aktivitet föder aktivitet; rör man upp tillräckligt mycket så föder det nya saker, även om det kanske föder oro också”, säger en tidigare medarbetare på SJ.

”Jag tycker att det är en styrka att han inte visar för mycket känslor när han fattar beslut. Om man tittar på det stora alexanderhugg som ska göras och de stora beslut som ska fattas är det en bra egenskap”, säger en före detta medarbetare.

Lite lustigt, eller i varje fall paradoxalt, är att de många bollarna innebär att han ofta blir dubbelbokad och inte sällan dyker upp sent till möten (”kanske lite olyckligt i ett företag där man ska leva efter punktlighet”, som någon påpekar).

Hans ärliga ambition att tillmötesgå organisationens behov av synliga förändringar har resulterat i ett par snabba ”quick fixes” (till exempel har möjligheten att köpa biljett på tåget tagits bort), vilket det muttras lite om bland kritikerna. Samma röster menar också att Crister Fritzson har ägnat för mycket tid åt att tillmötesgå starka kundgrupper, som till exempel Pendlarföreningen.

Men genomgående finns det en förståelse för att han vill göra sig synlig. Att han vill sträcka upp handen i luften och säga ”hej, det är jag som är Crister, det är jag som ska leda er in i framtiden”.

”Han försöker skapa en acceptans för sitt ledarskap. Det är ju oerhört stora förändringar de står inför”, säger en före detta medarbetare.

Men om det jublas bland lokförare och tågvärdar är tonen mer sammanbiten ju närmare Crister Fritzson man kommer i organisationen. Här är Crister Fritzsons uppenbarelse inte lika entusiasmerande.

Det medarbetarna kallar synlighet kallar höga chefer för härskartekniker.

Flera av varandra oberoende källor berättar om hur Fritzson har för vana att

runda sina höga chefer och gå direkt till dem som befinner sig längre ner i organisationen.

Det berättas också om inflytandet från hans externa rådgivare, som följt honom under större delen av hans chefskarriär (en av dem stod bakom dialogmötena och är även hans personliga talskrivare) och som han hellre vänder sig till än att delegera uppgifter till cheferna i ledningsgruppen. De externa rådgivarna finns också med i de fall då Crister Fritzson får konflikter att hantera.

”Det är fullt med möten, men han jobbar inte via ledningen. Det finns ännu ingen känsla av att det är en grupp”, säger en person med insyn på SJ:s huvudkontor.

Detta har stärkt Fritzsons aktier internt, men knappast ledningens.

”Han har inte tillräckligt bra folk omkring sig. Det är ett problem vi har. Vi är tveksamma till att en del har kunskapen”, säger en person med insyn i SJ:s styrelsearbete.

Crister Fritzsons ledarstil får kritik för att vara klinisk och inlärd snarare än autentisk, att han är inlyssnande för att han vet att just det förväntas av honom.

”Det är en teknik som han har lärt sig av sina konsulter. Hans åsikt är inte ’jag vill förstå vad medarbetarna säger’ utan ’jag förväntas förstå vad medarbetarna säger’”, säger en person med erfarenhet av ledarskap på hög nivå inom SJ och som har jobbat med Fritzson.

Detta kan förklara varför så få kan berätta något om hur personen Crister Fritzson verkligen är.

Även medarbetare från hans tidigare arbetsplats, där han var omtyckt, har svårt att säga något om personen Crister Fritzson. Att äta middag med honom innebär mest jobbsnack; få kan redogöra för vad han gör när han lämnat kontoret.

Så hur långt kommer detta ledarskap att räcka? Kommer det att räcka för att rädda SJ? Kommer han, uppburen av sina medarbetare, att ta företaget in i framtiden?

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Inte medlem?

”Det kommer att märkas nu. Visserligen har andan blivit bättre, men nu måste han och ledningen faktiskt göra något. Han kommer ju att bli tvungen att sparka folk”, säger en mellanchef.

”SJ har varit med om det många gånger tidigare, det här är kanske sista gången man kan göra ytterligare nedskärningar. Sedan måste man bestämma sig för vad SJ ska vara för företag”, säger en före detta chef.

Och kommer han att ha tid att hantera en vinter full av snökaos och förseningar när han har huvudet fullt av besparingsåtgärder och konkurrenter?

Ja, det tror hans organisation. För den anser att han som sitter längst fram i loket månar om alla.

”Vi har jobbat kundfokuserat och säkrat en gemensam koncernstrategi kring kundfrågor. Det känner jag mig nöjd med”, säger en chef inom SJ.

I vinter får vi se vad det betyder.

Fotnot: Crister Fritzson avböjer att kommentera Cheftestet.

KOMMENTERA ARTIKELN

Vad tycker du? Kommentera artikeln här nedan. Det gör du via tjänsten Ifrågasätt som också är ansvarig för kommentarsfunktionen. Kommentarerna visas på chef.se i anslutning till texten. För att kommentera behöver du först skapa ett konto och logga in. Håll god ton och håll dig till ämnet. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. Även Chef kan ta bort kommentarer. Chef förbehåller sig även rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden