»Börja alltid med att lyssna«

Kommunikation
Publicerad

Hur gör du för att få människor med dig?

»Det viktigaste är att lyssna. Jag är besatt av det strategiska ledarskapet. För att få medarbetarna med mig måste jag som ledare lyssna på dem. Men när jag gjort det måste jag våga besluta vilken strategi som gäller.«

Vad gör du om medarbetarna drar åt ett annat håll?

»Då ska jag som ledare sätta ned foten. När jag lyssnat klart och fattat mitt beslut kan de antingen hänga med eller söka sig någon annanstans. Det är alltid några som inte tycker att ledarens beslut är det rätta. Men det viktigaste är inte att alla tycker lika eller att det beslut jag har fattat är det bästa. Det viktiga är att våga fatta ett beslut och hålla fast vid det.«

Hur får du medarbetarna att verkligen anamma det?

»Den enda information som får människor att engagera sig är när jag kan kommunicera emotionellt. Jag måste kunna förmedla att jag verkligen tror på mina beslut.

Första dagen som vd på Linjeflyg bjöd jag in alla anställda till ett möte i hangaren på Bromma. Jag klev upp på en av teknikernas plattformar. Jag sa att jag bestämt mig för att göra mitt bästa för att få företaget på fötter, men att jag inte klarade det ensam. Jag bad dem dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter, att jag behövde deras hjälp för att lyckas. Jag kände direkt att mitt tal hade effekt, att det gav dem nytt mod.

Kommunicera, kommunicera, kommunicera! Om många känner att de verkligen äger strategin, då fungerar det.«

Vad innebär det?

»Ska jag få människor med mig måste de känna sig trygga. Som ledare måste jag se och respektera mina medarbetare som individer, lyssna och ge feedback. Det skapar trygghet.

När jag presenterade åtgärdspaketet för Linjeflyg, hur den nya affärsidén, målen och den nya organisationen skulle se ut, då tror jag många kände igen sig.

Jag tror de tänkte att det är precis vad jag har tyckt länge. Jag hade lyssnat noga innan jag bestämde mig för vad jag ville gör. Det är inte svårt att förstå och dela en tanke som man själv har tänkt.«

Hur ska du vara som ledare då?

»Som ledare måste jag vara kärleksfull. Enligt min mening är kärlek och rädsla de enda känslor som existerar. Rädsla är det farligaste som finns, både hos ledare och hos medarbetare. Om du inte vågar misslyckas kan du inte bli framgångsrik som ledare, då kan du inte få människor med dig. Ingen vill följa en rädd ledare.«

Hur gör du när du måste fatta impopulära beslut?

»Om jag kan referera beslutet till något som är uppskattat och respekterat kan jag få dem med mig. Ju bättre jag kan relatera ett beslut till helheten, desto lättare är det att få respons för det. Den förlösande strategin är den som möter en analys som medarbetarna själva gjort. De flesta har faktiskt tänkt på hur de själva skulle ha handlat.«

Har det någon betydelse hur en organisation ser ut?

»Nej, egentligen inte. Förutsatt att ledaren lyssnar och vågar fatta beslut.

Men ju fler led det är mellan mig som ledare och kunden, desto otydligare blir bilden av deras behov och desto svårare blir det för mig att fatta rätt beslut. Det är de som arbetar i fronten som vet bäst hur behoven ser ut och de behöver stöd för att kunna möta dem.«

Vad kan högste chefen göra för att hjälpa sina underställda chefer?

»Jobbet som vd och ledare består till 50 procent av att fatta beslut och till 50 procent av att röra sig ute i organisationen, bland mellancheferna. Som ledare måste jag vara tydlig i min kommunikation om jag vill att människor ska känna att jag ser, respekterar och lyssnar på dem.

Som ledare är jag förebild. Om jag till exempel är vd i ett flygbolag och träffar tjejen i incheckningsdisken, då visar jag med mitt uppträdande att vi är kolleger. Det är hon som är företaget, som levererar tjänsten. Alltså är hon viktigare än chefen.«

Vad är det största misstag du kan göra?

»Människor hatar detaljstyrning! Om du inte förstår det kommer du aldrig att bli en god ledare som får människor med dig. En viktig del i ett positivt ledarskap är att människor känner stolthet över det företag de arbetar i, över resultatet och över sin ledare.«

Vad är det svåraste i rollen som ledare?

»När man har en vision och har arbetat hårt för att nå den blir det ett tomrum när man har nått fram. Då kan det vara svårt att hitta en ny vision som är trovärdig och som kan kommuniceras på ett sätt som gör att du får människor med dig.«


Fotnot:
Artikeln publicerades första gången i Chef nr 3 2007

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden