Volvos vd: ”Grabbigheten är på väg ut – men den är inte borta”

Tre män i ledningsgruppen känner varandra mycket väl. En ny chef märker att de har diskuterat och fattat beslut redan innan ledningsmötena. Vad ska hen göra? Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt ger råd.

Ledarskap
Publicerad
Martin Lundstedt, vd Volvo Group

I podden Chef Dilemma ställer Chefs chefredaktör Cissi Elwin toppchefer inför vanliga dilemman som många chefer runt om i Sverige brottas med. I det här avsnittet får Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt ge råd till en chef som har en känsla av att besluten i ledningsgruppen fattas någon annanstans.

”Sedan årsskiftet sitter jag i ledningen på ett mellanstort industribolag. Jag klev in med många idéer och höga ambitioner. Men våra ledningsbeslut går nästan aldrig i den riktning jag vill. Jag märker att jag blir tystare och nu börjar jag tappa sugen. Tre personer i ledningen känner varandra väldigt väl. De äger en travhäst ihop, semestrar och jagar tillsammans. När vi tar upp punkter till diskussion på våra möten så märks det ofta att de redan har diskuterat sinsemellan. Ibland får jag känslan att besluten redan har fattats, någon annanstans. Hur kan jag ta upp det här i ledningsgruppen, utan att framstå som ’gnällig kvinna’?”

Martin Lundstedts svar:

”Jag kan delvis känna igen det här. Jag har säkert varit del av det och delvis också upplevt det själv. Det är en jätteviktig fråga! Ska vi verkligen skapa det bästa teamet, då är det viktigt att ha en öppenhet och olika kompetenser. Personligen skulle jag ta upp frågan och säga: ´Jag upplever det så här´. Jag skulle inte uppleva det som gnälligt. Jag skulle se det som en uppriktighet och ärlighet som är bra för bolaget. Sedan behöver man ha en diskussion, där man berättar om i vilka sammanhang, så att man förstår och kan sätta sig in i situationen.

Försök få fram att det är en frustration du har: ´Det här funkar inte för mig. Jag kommer inte göra ett bra jobb.’ Det trista är om en person i en sån här situation väljer att sluta, eller tacklar av och tappar sugen, så att man inte har en medarbetares fulla potential.

Jag tror vägen fram här är att prata med någon som du känner mer förtroende för i den här treenigheten, som de verkar vara, och förklara: ’Vet ni vad, jag känner faktiskt så här’. Jag kan inte se någon annan väg framåt.”

Cissi Elwin: Kvinnor är ofta i minoritet och ofta har killarna sammanhang där de träffas själva och där fattar beslut, eller embryon till beslut. Känner du igen det?

”Det som är den informella delen i en grupp är i många fall något positivt. Men det är viktigt i en ledningsgrupp, ett arbetslag eller vad som helst, att om den informella delen blir det övergripande och går ut över inkluderingen – då blir det en nackdel. Där finns en uppenbar risk om man kommer in som ny eller man kommer in i ett upparbetat sammanhang. Har man inte möjlighet att bli med i det, är risken att individen inte känner sig inkluderad och att företaget inte får den fulla potentialen och den styrka som det innebär att ha olika infallsvinklar.”

Finns grabbigheten kvar?

”Jag skulle säga att den är på väg ut, men den är inte borta. Det beror säkert på vilket sammanhang det är, vilka typer av verksamheter och till och med geografier. Grabbighet kan finnas i andra dimensioner, som kotterier. Men det finns en positiv trend. Sedan kan man tycka att förändringstakten är för långsam och att det finns mer att göra, absolut.”

I din egen ledningsgrupp är det 4 kvinnor och 11 män. (Med den utökade ledningsgruppen 5 kvinnor och 15 män)?

”Vi är fem nu. I somras utsågs Heléne Mellquist till vd för Volvo Penta. Men det är fortfarande en minoritet kvinnor. Vi är procentuellt störst andel kvinnor i styrelsen, sedan nästa steg hos mig, där vi är näst flest. På chefssidan är vi ungefär 22 procent och antalet kvinnliga anställda totalt är 19 procent. Vi har gått från 16-17 procent och där måste vi fortsätta öka.”

”Mångfaldsdimensionen är viktig när det gäller könen, men också när det gäller bra representation från olika delar av världen. Vi blir ännu vassare när vi får fler infallsvinklar. Vår utmaning fortsatt är att fortsätta rekrytera och attrahera kvinnor till vår bransch. Mångfald är självklart när gäller kön men också etnisk mångfald.”

Varför är frågan viktig för dig?

”Vi blir ett bättre bolag och det blir roligare.”

Påverkar det lönsamheten?

”Absolut.”

Kan du lova att om två år har ni 40 procent kvinnor i ledningsgruppen?

”Nej det kan jag inte lova, men jag kan visa att trenden går åt rätt håll. Det jag kan lova är att det här står högt upp på vår agenda.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.