Var femte byggchef har utsatts för rasism

Trots att 16 procent av byggcheferna själva har varit utsatta för rasism uppger endast sex procent att de tror att etnisk diskriminering förekommer på deras arbetsplats idag. Det kan bero på dålig kunskap och att endast fyra av tio chefer gör mätningar, säger branschföreningen Byggcheferna.

Mångfald
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Tre män iförda arbetskläder står och diskuterar på en byggarbetsplats.

”Nu tar vi bladet från munnen och säger som det är: det finns rasism på våra arbetsplatser och vi behöver få bort den”. Det skriver Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, i förordet till rapporten ”Svart på vitt om rasism i samhällsbyggnad”.

Rapporten bygger på en anonym Novus-undersökning bland 2 000 chefer inom samhällsbyggnaden och är genomförd på uppdrag av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med stiftelsen Allbright. 

Förvånansvärt många chefer (18 %) har själva upplevt rasism under sin tid i branschen. Trots det är det endast fyra av tio chefer som uppger att företaget kartlägger eller mäter förekomsten av etnisk diskriminering.

14 procent av byggcheferna menar att etnisk och kulturell bakgrund spelar roll. 20 procent uppger att det är svårare att komma in i gemenskapen och 15 procent säger att det är svårare att bli rekryterad, om man inte tillhör normen.

”Dessa uppgifter ställda mot att enbart sex procent uppger att det förekommit diskriminering tyder på att det finns en okunskap om vad diskriminering innebär. Diskriminering sker ofta omedvetet på grund av processer som homosocialitet och omedvetna fördomar”, kommenterar Allbright i rapporter och säger att undersökningen indikerar att det finns oroväckande mycket diskriminering av etnisk och rasistisk karaktär i branschen. 

Samhällsbyggnadssektorn har länge arbetat med att komma till rätta med jämställdhet i branschen, en uppgift som försvårats av att endast 1,7 procent av de yrkesarbetande inom byggsektorn utgörs av kvinnor. Det gör etnisk diskriminering som de nu tagit sig an till en än viktigare fråga för branschföreningen Byggcheferna. 18 procent av arbetskraften inom bygg- och tillverkningsverksamhet består av utrikesfödda, enligt SCB.  

”Samhällsbyggnad har kommit långt när det gäller att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet. Nu är det dags att ta tag i rasismen. Vi kan inte jobba aktivt mot en diskrimineringsgrund och samtidigt blunda för en annan. Det är kontraproduktivt”, säger Kajsa Hessel.  

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.