Tystnadskultur vid åldersdiskriminering

En ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity visar att drygt var femte person i Sverige har blivit diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av sin ålder. Det framgår även att få väljer att berätta detta för någon. Men de HR-ansvariga delar inte den bilden.

Mångfald
Publicerad

Vad

Ny undersökning gjord av Sifo på uppdrag av Essity visar bland annat att 27 procent av det som är yngre än 40 år drabbats av åldersdiskriminering, jämfört 19 procent av de som är äldre.

Nytta

Insikter om hur arbetstagare och HR-ansvariga upplever att åldersdiskrimineringen hanteras samt hur pass vanligt det är.

Fler än var femte arbetande person i Sverige (22 procent) uppger i dagsläget att de blivit diskriminerade eller orättvist behandlade på grund av sin ålder. I rapporten ”Åldersperspektivet” har Essity låtit TNS Sifo fråga dels över 1000 svenskar i sysselsättning, dels nära 900 HR-chefer, en mängd åldersrelaterade frågor. När resultatet sammanställts framgår det att åldersdiskriminering fortfarande förekommer i bred utsträckning trots att det enligt svensk lag är förbjudet.  

Det är inte de äldre som främst drabbats av diskrimineringen. När det görs en jämförelse mellan de som är yngre än 40 år gentemot de som är äldre visar det sig att 27 procent av de yngre drabbats mot 19 procent av de äldre. I den yngre åldersgruppen valde nära var femte (17 procent) att tala med sin chef om detta. På frågan om de då fick den hjälp eller förändring de önskat svarar 30 procent ”nej”. Fler kvinnor (25 procent) än män (19 procent) uppger att de drabbats av åldersdiskriminering.

Av de som drabbats av åldersdiskriminering valde endast varannan att berätta för någon. Betydligt fler män (63 procent) än kvinnor (49 procent) gjorde det inte. Av de som tog steget att prata om det valde dessutom de allra flesta (29 procent) att vända sig till en vän, utan någon förväntan på förändring. Endast 14 procent vände sig till sin närmaste chef och nästan ingen till facket (5 procent) eller HR-avdelningen (4 procent).

De 900 HR-cheferna som deltagit i undersökningen delar inte den bilden.  Så många som 77 procent svarar att de har en kultur på deras arbetsplats som gör att medarbetare vågar förmedla om de har blivit åldersdiskriminerade.

”När det kommer till åldersdiskriminering så är jag säker på att det finns ett mörkertal ännu större än det vår rapport visar. Tystnadskulturen som råder visar hur viktigt det är för företag att utbilda alla på arbetsplatsen – i synnerhet chefer och HR-ansvariga – så att vi blir bättre på att se vad som pågår, ha relevanta och ibland svåra dialoger samt ingripa när det behövs”, säger Pia Höök, ansvarig för mångfald-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor på Essity.

John Mellkvist är rådgivare, författare och engagerad i debatten om ålderism. Hans uppfattning är att åldersdiskriminering är den vanligaste och mest accepterade diskrimineringsgrunden idag.  

”Att driva ett diskrimineringsärende mot sin arbetsgivare är idag en både uppslitande och riskfylld process, eftersom gråzonerna och kryphålen är många. Risken är stor att både förlora juridiskt och dessutom få en stämpel på arbetsmarknaden som gnällig eller besvärlig. Ett långsiktigt attitydarbete behövs där fler inser ålderismens utbredning liksom att åldersdiskriminering är en förolämpning mot sig själva i framtiden”, säger John Mellkvist.

om undersökningen

Rapporten Åldersperspektivet:
Med över 2000 anställda bara i Sverige vill Essity skapa en bättre förståelse för problemet med åldersdiskriminering; både för Essity och för svenskt näringsliv i stort. Rapporten är baserad på två undersökningar genomföra av TNS Sifo under april 2022, en mot arbetstagare och en mot HR-ansvariga.

Undersökning mot arbetstagare: Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9–13 april 2022. Totalt intervjuades 1428 personer i åldern 20-69 år, varav 1084 i sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Undersökning mot HR-chefer: Undersökningen genomfördes av Kantar under perioden 12 april–2 maj 2022. Totalt intervjuades 890 personer från ett urval med inriktning på HR-ansvariga. (Urvalskälla – Bisnode) 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden