Två av tre chefer väljer bort fördomsfri rekryteringsmetod

Fördomsfri rekrytering är viktigt, uppger nio av tio chefer. Ändå frångår två av tre chefer fakta till förmån för sin egen intuition när de anställer. En kartläggning från TNG visar på ett stort glapp mellan vad man säger och vad man gör. 

Mångfald
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En grupp personer håller upp gula skyltar med frågetecken på framför sina ansikten.

Rekryteringsmetoden ”Fördomsfri rekrytering” har tagits fram för att säkerställa att människor anställs på grund av sina meriter och inte väljs bort på grund av fördomar om kön, ålder, bakgrund, boendeort eller namn. Men när rekryterings- och bemanningsbolaget TNG frågar 1 000 chefer och HR-specialister visar det sig ändå att man frångår fakta till förmån för sin egen intuition. 

87 procent ser värdet av fördomsfri rekrytering och 53 procent efterfrågar mer mångfald i sin organisation. Samtidigt litar inte 75 procent av chefer och VD:ar på data utan anställer personal på egen magkänsla. Trots att forskning visar att företag med mångfald har högre innovationstakt och bättre lönsamhet. 

Undersökningen ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021” visar att förändringsarbetet och kunskapsutbytet sker långsamt. Och att kunskapen om rekryteringsmetoden ofta stannar på HR-nivå, vilket gör det svårare att få med sig chefer och koncernledning i det objektiva beslutsfattandet. 

30 procent av de svenska arbetsgivarna rekryterar inte alls fördomsfritt. Hälften av cheferna uppger att de påverkas av kandidatens ålder, hälsa och funktionsnedsättning när de rekryterar. 90 procent av chefer och vd:ar vill anställa en kandidat som passar in i teamet. 

Endast nio procent säger att de har en helt fördomsfri process. 

”Resultatet är spännande, men också lite skrämmande. Det finns ett tydligt glapp mellan verklighet och vision”, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden