”Ta smällarna och skapa trygghet”

Han var Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog under covid-19-pandemin och fick utstå hård kritik, men fick också uppskattning. Nu sammanfattar Anders Tegnell erfarenheterna från hälsokrisen och berättar också om sitt internationella arbete.

Krisledarskap
Publicerad
Anders Tegnell. Foto: Viktor Gårdsäter

Vad kan en chef ta med sig från dina lärdomar från pandemin, om man som chef själv behöver hantera en kris?

”Framför allt är det vikten av att kommunicera mycket om alla möjliga saker. Även när man kommunicerar mot utomstående skapar man också en trygghet i den egna organisationen. Inte minst är det bra när man är utsatt för kritik. Mycket handlar om att som chef ta smällarna utifrån och skapa trygghet inåt.”

Det uppstod en del hat och mobbning i media och i sociala medier, hur ska man som chef hantera det?

”Framför allt ska man sätta in det i ett sammanhang. I vårt fall gjordes det enkäter bland befolkningen och den kritiska attityden fanns inte där. Det var en liten grupp som stod för det här. Jag är av den uppfattningen att man ska avstå från att vara där ute själv, man ska absolut inte gå ut och svara på någonting.”

Det blev mycket uppmärksammat och något av en vändning av kritikstormen när din egen chef Johan Carlson gick in och markerade att det var myndigheten och inte du personligen som stod för beslutsfattandet. Vad betydde det?

”Det var samma sak som jag försökte göra åt mitt håll, man går in och tydliggör vem som har ansvaret. Det betydde väldigt mycket för mig och framför allt lugnade det ner allt, skapade arbetsro.”

Du skriver i boken att varje arbetsplats bör hålla sin egen debriefing efter pandemin. Hur gör man det?

”Man behöver inte göra det så avancerat, bara sitta ner och prata om hur det var. Vad kan vi ta med oss? Finns det något vi kan ta med oss in i vårt dagliga arbete eller något man kan ta med sig till nästa kris? Nu håller man på att glömma hur det var och det vore synd att inte ta vara på lärdomarna.”

Vad är det viktigaste att ta med sig ur allt detta, som chef?

”Det handlar mycket om att skapa trygghet omkring sig och känna trygghet själv. Att man inte måste rusa iväg och göra saker som inte är genomtänkta. Det betyder inte att man ska vara saktfärdig, men att det ska finnas eftertanke. Och vi ska veta att vi kan behöva ändra oss – det är ingen prestigeförlust.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden