Skriet inifrån samhällsbygg: Machokultur och sexistiska skämt 

Diskriminerande skämt är det vanligaste uttrycket för machokultur inom samhällsbygg, enligt Byggchefernas Machoindex 2023. ”Vi har inte råd att förlora duktiga personer för att de inte känner sig inkluderade på arbetsplatserna”, säger Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.

Mångfald
Publicerad

Vad

Kvinnor och män, liksom alla åldersgrupper och delbranscher, uppfattar att diskriminerande skämt är det vanligaste uttrycket för machokultur visar Byggchefernas Machoindex 2023.

Nytta

Machoindex bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument varifrån ett antal frågor har översatts till svenska. Baserat på frågorna har ett index beräknats. Ett högt index anger en hög grad av machokultur.
Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.

Ungefär hälften av cheferna i Byggchefernas mätningar anser att det finns machokultur på arbetsplatserna. Det framgår av årets färska Machoindex, som landar på 49 procent.

Trots att branschens företag genomför satsningar för att få bort den rådande machokulturen ger det ännu inget utslag i Byggchefernas statistik bland chefer inom samhällsbygg.

Förra året var index 50 procent, mätningen dessförinnan år 2020 visade index på 46 procent.  

”Det är fortfarande mer macho än vad branschen har råd med. Även om vi går in i en lågkonjunktur, så hotar det kompetensförsörjningen. Vi behöver varenda person. Vi vill att alla som väljer den här branschen ska trivas, må bra och göra det bästa när de kommer till jobbet”, säger Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius till Chef.

Jeanet Corvninus.

Kvinnor och män, liksom alla åldersgrupper och delbranscher, uppfattar att diskriminerande skämt är det vanligaste uttrycket för machokultur. Och precis som tidigare år är det fler unga chefer och kvinnor i ledarposition som uppfattar att det råder machoattityder.

Tre av fyra chefer inom i samhällsbyggnad svarar att skämt om kvinnor förekommer på arbetsplatsen. Var femte kvinnlig chef menar att kvinnoskämten förekommer ofta eller mycket ofta – medan bara 2 procent av de äldsta cheferna håller med.

Vanligaste diskriminerande skämtet?

Enligt sju av tio chefer dras skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen.

samhällsbygg

 • Inom samhällsbyggnad finns cirka 500 000 anställda.
 • Branschen räknas till en av de mest mansdominerade. Totalt sett är andelen kvinnor inom samhällsbyggnad strax under 20 procent visar statistik från organisationen Byggföretagen. Delbranschen byggindustri har den lägsta andelen, 2018 var färre än var tionde anställd en kvinna.
 • Byggcheferna är en branschföreningen med 17 000 medlemmar som ligger under Ledarna och organiserar chefer inom alla delar av samhällsbyggnad och på alla nivåer.

Källa: Byggchefernas Machoindex 2023

”Vi har inte råd att förlora duktiga personer för att de inte känner sig inkluderade på arbetsplatserna”, understryker Jeanet Corvinius.

Vad kan göras för att ändra på den deprimerande statistiken? Det råder nämligen inte brist på initiativ och goda exempel.

Väg- och anläggningsföretaget Svevia kartlägger sedan två år tillbaka sina 2 000 anställda med hjälp av Machoindex. Resultatet visar att ett tydligt och bra ledarskap både ökar säkerheten och minskar unkna förhållningssätt.

”Gamla machoattityder inom bygg och anläggning äventyrar säkerheten, stänger människor ute och gör företag mindre lönsamma. Vi vill driva på en förändring av branschen”, säger Svevias vd och koncernchef Anders Gustafsson i ett pressmeddelande.

machoindex

 • Utvecklat i samarbete med Magnus Johansson, leg psykolog och forskare vid Oslo universitet.
 • Bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument, Masculinity Contest Culture (MCC, Glick et al. 2018) varifrån åtta frågor har översatts till svenska.
 • Dessa åtta frågor och tre frågor om diskriminerande skämt har ställts i en webbaserad undersökning genomförd av Novus.
 • Byggchefsbarometern hade 1 883 svar och en svarsfrekvens på 13 procent.
 • Baserat på de elva frågorna har ett genomsnitt, ett index, beräknats. Indexet omfattar de svar som anger någon grad av överensstämmelse med påståendena i de elva frågorna.
 • Ett högt index anger en hög grad av machokultur.

Källa: Byggcheferna

Inom exempelvis Peab har flera ledningsgrupper testat Machoindex och dotterbolaget Lambertsson har kommit längst.

Även om det är lovvärt ser Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius orosmolnen hopa sig.

”Vi är på väg in i en lågkonjunktur vilket jag tyvärr tror leder till att de mjuka frågorna kommer att nedprioriteras ännu mer. Trots att vi vet att när vi jobbar på en schysst arbetsplats så mår både företagen och medarbetarna bättre – och att företagen dessutom går bättre rent ekonomiskt”, säger hon till Chef.

Hennes viktigaste medskick för att få till en förändring som består är att lägga krutet på de unga männen:

”De unga männen uppfattar machokulturen tydligt. Om vi stöttar dem i den machokultur de möter i vardagen och lyckas behålla deras värderingar, så är det en starkare metod än att låta kvinnorna lösa jämställdhetsproblemet själva.”

4 tips från Jeanet Corvinius

 1. Skämta så alla kan skratta. Låt bli att skratta och säg ifrån om skämten är opassande.
 2. Satsa på de unga männen. Se det som en framtidssäkring.
 3. Som ledare: Samla gruppen! Prata om branschkulturen. Alla vill må bra på jobbet.
 4. Nyttja de verktyg som finns. Exempelvis Byggchefernas Machoindex, Machometern, och Sila snacket.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden