”Prestige hindrar chefer ändra åsikt”

Professorerna Stefan Einhorn och Folke Tersman skriver i Tillåt mig tvivla: En bok om åsikter på gott och ont om hur åsikter styr våra liv och hur man kan bli mindre tvärsäker och mer insiktsfull – inte minst som ledare.

Beslutsfattande
Publicerad
Folke Tersman och Stefan Einhorn. Foto: Eva Lindblad Einhorn

Hur mycket kan man ändra åsikt som chef? Utan att undergräva sin roll som ledare?

Stefan Einhorn: ”Det största problemet för chefer är prestige och det är en av de motkrafter som hindrar oss från att ändra åsikt och gör att man biter sig fast i gamla åsikter trots att omvärlden förändras.”

Folke Tersman: ”Man kan vara en bra och framgångsrik chef även om man inte i alla lägen vet bäst. Man behöver inte vara den som är smartast i rummet, utan den som drar nytta av all kompetens. Tänkande är en kollektiv aktivitet. Det är en dum resursanvändning att bara en tänker och andra gör.”

Hur viktigt är det med åsikter?

Stefan Einhorn: ”Det är otroligt viktigt.”

Folke Tersman: ”Åsikter behövs för att tänkandet ska komma igång, för att olika möjligheter ska prövas. Det kan man inte göra om ingen formulerar åsikterna. Det är viktigt som verktyg i det kollektiva tänkandet.” 

När blir åsikter problem?

Folke Tersman: ”Gör man åsikterna till en del av sin identitet, ser man det som att hela ens jag bli angripet när de utmanas. Kan man i stället betrakta dem utifrån, som något man kan ändra, blir det inte lika prestigefyllt.”

Hur gör man då för att presentera sin ändrade åsikt med hedern i behåll?

Stefan Einhorn: ”Pröva! Se att världen inte faller samman. Genom att tillåta sig själv att ändra åsikt kan man inspirera och imponera. Jag brukar säga till mina studenter att det är berömvärt att ändra åsikt.”

Folke Tersman: ”Budskapet är att ens auktoritet inte står och faller med att man i varje läge har rätt. Den står och faller med att man inte kan ta in bättre argument. Att ändra åsikt behöver inte handla om att man har gjort fel. Man behöver inte kräla i stoftet, man kan göra det med högburet huvud.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.