MSB:s generaldirektör: ”Sveriges chefer behöver steppa upp”

Sverige behöver kraftsamla på alla områden för att öka samhällets krisberedskap och motståndskraft. I det arbetet har landets chefer och ledare en nyckelroll, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Krisledarskap
Publicerad
MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka
FOTO: EVA DALIN

Den svenska sjukvården är dåligt förberedd för krig, konstaterade Socialstyrelsen i en rapport så sent som i september i fjol – en av många brister i Sveriges civila och militära försvar som hamnat i blixtbelysning i och med Rysslands invasion av Ukraina. Det allvarliga säkerhetsläget gör att regeringen skruvat upp tempot i återuppbyggnaden. Vilket bland annat fått Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB att lämna förslag på förbättringar av det civila försvaret som kan genomföras redan i år eller 2023. 

Tydligt är näringslivets stora betydelse för totalförsvaret, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Ukrainakriget påverkar de globala varuflödena, och försörjningsberedskapen behöver utredas så tillgången på samhällsviktiga varor och tjänster kan säkerställas. Samtidigt finns en hel del att göra för chefer och ledare som vill bidra till ökad svensk motståndskraft här och nu. Mycket handlar om de komplexa it-system som samhället gjort sig beroende av, och som alla kan hjälpa till att försvara. 

”Absolut viktigast är att alla Sveriges chefer steppar upp lite när det gäller vaksamhet. Jobba systematiskt med informationssäkerheten. Var aktsam om vilken information du delar med vem. Håll utkik efter saker som avviker från det normala”, säger Charlotte Petri Gornitzka till Chef. 

Cert.se – en avdelning inom MSB som ansvarar för Sveriges it-incidentberedskap – har ”sänkt ribban” och vill gärna ha rapporter om incidenter som försök till överbelastningsattacker och nätfiske. Cert har under den senaste tiden observerat flera sådana attacker riktade bland annat mot finans- och transportsektorn, och behöver på grund av omvärldsläget skaffa sig en mer heltäckande bild av vad som händer på internet i Sverige. Till bilden hör internet-relaterade försök att misskreditera enskilda företag och personer genom påhittade uppgifter, samt desinformation i samband med valrörelsen, något som även det kan kräva ökad vaksamhet. 

Utöver cybersäkerheten rekommenderar Charlotte Petri Gornitzka Sveriges chefer att se över de egna kontinuitetsplanerna och försörjningsberedskapen, och fundera den egna rollen i totalförsvaret. 

”Tänk igenom vilken betydelse den verksamhet du ansvarar för har i det stora pusslet för Sveriges beredskap. Vem är beroende av att din verksamhet fungerar – och vad är din verksamhet i sin tur beroende av? Ett tips är att öva på scenariot att ni drabbas av strömavbrott under lång tid, eller att era it-system blir hackade, vad händer då?” 

För företag och organisationer finns goda möjligheter att få hjälp med krisförberedelser av tränade och utbildade medlemmar i någon av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer. En unik kompetens för bland annat stabsarbete, kriskommunikation och logistik. 

”Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg, men ett medskick på lite längre sikt handlar om stöd till samhället om det värsta ändå skulle hända. Hur vill du och dina medarbetare bidra då? Kan ni ställa om för att hjälpa till där er kompetens behövs, eller behöver kanske er verksamhet förstärkas? Ju bättre vi har planerat för hur alla kan bidra, desto mer robust blir beredskapen både för kris och för krig”, säger Charlotte Petri Gornitzka. 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.